Akademia Menadżera Cyfryzacji – Zarządzanie zmianą

Uczestnik szkolenia zyska kompleksową wiedzę na temat zarządzania zmianą w erze cyfryzacji. Program “Akademia Menadżera Cyfryzacji – Zarządzanie zmianą” pozwoli poznać najnowsze trendy i sprawdzone metody prowadzenia transformacji cyfrowej w organizacji. Przybliżymy strategie, które umożliwią efektywne dostosowanie się do dynamicznych zmian oraz jak skutecznie zaangażować zespół w procesie cyfryzacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Akademia Menadżera Cyfryzacji – Zarządzanie zmianą

Grupa docelowa szkolenia obejmuje menedżerów, liderów projektów, specjalistów HR oraz wszystkich pracowników odpowiedzialnych za implementację zmian w organizacji. Skierowane jest do firm, które chcą odnosić sukcesy w erze cyfrowej, efektywnie wprowadzając innowacje i transformację. Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę na temat zarządzania, aby lepiej zrozumieć wyzwania związane z cyfryzacją i zaangażowaniem zespołów w procesie zmiany.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy, umiejętności i praktycznych narzędzi, które umożliwią skuteczne zarządzanie procesem transformacji cyfrowej w organizacji. Skupiamy się na rozwoju liderów zdolnych angażować zespoły, tworzyć strategie adaptacji do zmian i tworzyć innowacyjne rozwiązania, aby osiągnąć konkurencyjność w dynamicznym środowisku cyfryzacji.

wyślij zapytanie

Akademia Menadżera Cyfryzacji – Zarządzanie zmianą – korzyści ze szkolenia

 • Wydajniejsza organizacja: Skuteczne zarządzanie zmianą przyczyni się do bardziej wydajnego działania organizacji jako całości.
 • Lepsze wyniki: Wspólne zaangażowanie pracowników i organizacji w procesy zmiany przyczyni się do osiągania lepszych wyników biznesowych.
 • Innowacje: Efektywne zarządzanie zmianą sprzyja kreatywności i innowacjom, co przyczyni się do rozwoju organizacji i przewagi konkurencyjnej.
 • Długofalowe korzyści: Skuteczna cyfryzacja i wspólne zaangażowanie przyczynią się do długofalowych korzyści, takich jak trwała konkurencyjność i rozwój organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie konkurencyjności i adaptacji do zmian: Dobre zarządzanie zmianą pozwoli organizacji dostosowywać się do dynamicznych wymagań rynkowych, co przyczyni się do wzmocnienia jej pozycji na rynku.
 • Efektywniejsza realizacja strategii: Skuteczne zarządzanie zmianą pomoże w harmonijnym wdrażaniu strategii, co przyczyni się do osiągnięcia celów biznesowych.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Lepsze zaangażowanie pracowników w procesy zmiany przyczyni się do poprawy atmosfery w pracy, co wpłynie na większą produktywność i lojalność.
 • Optymalizacja kosztów: Eksperci ds. zarządzania zmianą pomogą uniknąć błędów w procesie cyfryzacji, co przyczyni się do redukcji kosztów i oszczędności zasobów.
 • Poprawa wizerunku: Skuteczna cyfryzacja i harmonijne zarządzanie zmianą wpłynie pozytywnie na reputację organizacji, przyciągając nowych klientów i inwestorów.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom rozwijać umiejętności zarządzania zmianą, co będzie wartościowym aktywem w ich karierze zawodowej.
 • Zwiększenie zaangażowania: Lepsze zrozumienie procesów zmiany przyczyni się do większego zaangażowania pracowników w osiąganie celów organizacji.
 • Lepsza adaptacja: Pracownicy nabędą umiejętności dostosowywania się do nowych warunków pracy, co ułatwi im adaptację do zmian w firmie.
 • Współpraca i komunikacja: Szkolenie pozwoli poprawić współpracę i komunikację między pracownikami, co będzie miało pozytywny wpływ na efektywność pracy zespołowej.
 • Satysfakcja zawodowa: Skuteczne zarządzanie zmianą przyczyni się do większej satysfakcji zawodowej pracowników, co pozytywnie wpłynie na ich motywację i zaangażowanie.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Postrzeganie zmian jako nieodłącznej części funkcjonowania przedsiębiorstwa w dynamicznym otoczeniu.
 • Rozumienie koncepcji VUCA, jako narzędzia do zrozumienia skomplikowanej i szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.
 • Wyprzedzanie zmian i gotowość na nie, co pozwala lepiej przygotować się na ewentualne wyzwania i trudności.
 • Stosowanie kluczowych zasad zarządzania zmianą, takich jak komunikacja, zaangażowanie pracowników i monitorowanie postępów.
 • Zrozumienie i unikanie mitów oraz głównych przyczyn niepowodzeń w zarządzaniu zmianą, aby poprawić efektywność procesów zmiany.
 • Rozpoznawanie i zarządzanie naturalnym oporem przed zmianami, umiejętność prowadzenia dialogu i przekonywania do potrzeby zmian.
 • Diagnozowanie i ocenianie, gdzie pracownicy są na „krzywej zmiany”, aby lepiej dostosować strategie zarządzania zmianą do ich potrzeb.
 • Wdrażanie programów szkoleniowych i warsztatów dla pracowników, aby zwiększyć ich gotowość na zmiany.
 • Budowanie kultury gotowości na zmianę, która promuje adaptacyjność i elastyczność.
 • Tworzenie planów zarządzania zmianą, które uwzględniają wpływ zmian na różne działy i pracowników.
 • Menedżer jako inicjator zmian, umiejętność wyznaczania kierunku i tworzenia wizji dla przyszłości przedsiębiorstwa.
 • Umiejętność menedżera do zarządzania sobą i innymi w procesie zmian, poprzez efektywne komunikowanie oczekiwań i celów.
 • Kierowanie zmianami zgodnie ze strategią transformacji cyfrowej, zapewnienie spójności celów zmian z celami strategicznymi.
 • Właściwe planowanie zmian, zapewnienie zgodności strategii zmiany z ogólnymi celami i misją firmy.
 • Kształtowanie środowiska, które promuje innowacje i otwartość na zmiany.
 • Ocena kosztów, strat i przejściowych spadków efektywności związanych ze zmianą, aby umożliwić odpowiednie planowanie i alokację zasobów.
 • Zarządzanie zyskami i korzyściami związanymi ze zmianą, aby maksymalizować wartość dla organizacji.
 • Identyfikowanie i zarządzanie źródłami oporu przed zmianami, stosowanie technik ograniczania ich.
 • Monitorowanie i ocena postępów w realizacji zmian, zastosowanie mierników efektywności do oceny skuteczności zarządzania zmianą.
 • Wdrażanie strategii poprawy jakości w celu zwiększenia efektywności procesu zmian.
 • Przejście od reaktywności do proaktywności, umiejętność przewidywania i przygotowywania się na przyszłe zmiany.
 • Menedżer jako przykład pozytywnej postawy, umiejętność przekonywania i motywowania pracowników do pozytywnego podejścia do zmian.
 • Menedżer jako innowator, zdolny do proponowania niestandardowych rozwiązań, które mogą przynieść korzyści dla organizacji.
 • Umiejętność radzenia sobie z brakiem akceptacji propozycji innych interesariuszy transformacji cyfrowej, przez skuteczną komunikację i negocjację.
 • Rozwijanie i utrzymanie otwartego dialogu z interesariuszami, aby zrozumieć ich obawy i oczekiwania.
 • Stosowanie wartości organizacyjnych jako przewodnika w procesie zmian, upewniając się, że są one zgodne z normami etycznymi przedsiębiorstwa.
 • Wprowadzanie zmian w sposób transparentny i uczciwy, uwzględniając wpływ na wszystkich interesariuszy.
 • Unikanie problemów, barier i zniekształceń w komunikacji, poprzez stosowanie jasnej i skutecznej komunikacji.
 • Tworzenie komunikatów łatwych do zrozumienia i dostosowanych do różnych grup odbiorców.
 • Używanie różnych technik przekonywania, takich jak technika AIDA, aby angażować i motywować do zmian.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

W trakcie wykładów ekspert w dziedzinie zarządzania zmianą przedstawi teoretyczne podstawy, kluczowe pojęcia i przykłady dobrych praktyk. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania zmianą, co pozwoli im lepiej zrozumieć i zastosować techniki w praktyce.

2

Studia przypadków

Analiza realnych przypadków przeprowadzania zmian w różnych przedsiębiorstwach pozwoli uczestnikom na lepsze zrozumienie różnorodnych kontekstów i wyzwań, jakie niesie ze sobą zarządzanie zmianą.

3

Symulacje

Praktyczne symulacje scenariuszy zmiany umożliwią uczestnikom wypróbowanie różnych strategii zarządzania zmianą w kontrolowanym środowisku, co pozwoli na naukę na błędach i doskonalenie umiejętności.

4

Warsztaty

Interaktywne warsztaty pozwolą uczestnikom na praktyczne ćwiczenie umiejętności związanych z zarządzaniem zmianą, takich jak komunikacja, negocjacje, diagnoza i rozwiązywanie problemów.

5

Ćwiczenia grupowe

Zadania grupowe pozwolą uczestnikom na współpracę i budowanie zaufania w zespole, co jest kluczowe przy wprowadzaniu zmian w organizacji.

Grzegorz Maszkowski

Brak opisu

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.