Chat GPT dla początkujących

Uczestnik szkolenia zyska praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące korzystania z Chatu GPT, narzędzia do generowania tekstów opartego na sztucznej inteligencji. Będzie potrafił efektywnie komunikować się z Chatem GPT, zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi zrozumiałe dla maszyny, a także wykorzystywać to narzędzie w różnych kontekstach, takich jak tworzenie treści, prowadzenie czatów czy obsługa klienta. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie mógł wykorzystać potencjał Chatu GPT, ułatwiając sobie pracę i poszerzając możliwości w dziedzinie komunikacji opartej na sztucznej inteligencji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do osób, które są nowicjuszami w obszarze sztucznej inteligencji (SI) i Chata GPT i chcą zdobyć podstawową wiedzę oraz umiejętności związane z wykorzystaniem tego potężnego narzędzia, o którym wszyscy mówią.

Szkolenie jest idealne dla:

 • Pracowników komunikacji, marketingu, public relations i specjalistów social media, którzy chcą poznać możliwości SI i Chata GPT w tworzeniu atrakcyjnych i angażujących treści dla mediów społecznościowych, stron internetowych lub innych kanałów komunikacji.
 • Copywriterów i redaktorów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności o wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, aby generować innowacyjne i kreatywne teksty lub wideo.
 • Przedsiębiorców i właścicieli małych firm, którzy chcą zautomatyzować część swojej pracy związanej z komunikacją, tworzeniem treści lub obsługą klienta przy użyciu Chata GPT.
 • Studentów i badaczy zainteresowanych tematyką sztucznej inteligencji i chcących zdobyć praktyczne doświadczenie w korzystaniu z Chata GPT, by zwiększyć swoją efektywność w pisaniu publikacji naukowych.
 • Osób zainteresowanych nowymi technologiami i chcących zrozumieć, jak narzędzia oparte na SI takie jak Chat GPT, wpływają na komunikację, tworzenie treści i na ich pracę.

Szkolenie nie wymaga się żadnego wcześniejszego doświadczenia w zakresie SI. Szkolenie jest zaprojektowane specjalnie dla początkujących, aby zapewnić im solidne podstawy i umiejętności w zakresie komunikacji z Chatem GPT.

Idea szkolenia

 • Sztuczna inteligencja Cię nie zastąpi. Zrobi to ten, kto będzie jej używał. Te dwa krótkie zdania znakomicie opisują rewolucję, którą zapoczątkował Chat GPT w grudniu 2022. Kto szybciej opanuje sztuczną inteligencję i jej język, czyli tzw. prompty, zdobędzie przewagę konkurencyjną.
 • Szkolenie “Chat GPT dla początkujących” ma na celu wprowadzenie uczestników w świat SI i Chata GPT i dostarczenie im podstawowej wiedzy oraz umiejętności związanych z jego wykorzystaniem.
 • Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat tego, czym jest Chat GPT, jak działa i jakie są jego zastosowania. Będą mieli możliwość nauczyć się technik tworzenia promptów, czyli formułowanie poleceń dla Chata GPT.
 • Zatrudnij sztuczną inteligencję do pracy, będziesz zaskoczony tym co potrafi zrobić dla Ciebie i dla Twojej firmy, urzędu lub instytucji.
wyślij zapytanie

Chat GPT dla początkujących – korzyści ze szkolenia

 • Uczestnictwo w szkoleniu “Chat GPT dla początkujących” przyniesie korzyści zarówno dla pracowników, którzy rozwijają swoje umiejętności i zwiększają swoją wartość zawodową, jak i dla firmy lub organizacji, które wzmocnią swoją konkurencyjność, efektywność, innowacyjność i jakość komunikacji z klientami.
 • Po szkoleniu może poprawić się też jakość komunikacji w organizacji, a wykorzystanie Chatu GPT jako narzędzia komunikacyjnego i twórczego może stymulować kreatywność i innowacyjność.
 • To sytuacja win-win, która przyczynia się do sukcesu i rozwoju firmy lub organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Efektywniejsza komunikacja: Szkolenie umożliwi pracownikom efektywne korzystanie z narzędzia Chat GPT, co przyczyni się do usprawnienia komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi i wewnętrznie w organizacji.
 • Oszczędność czasu i zasobów: Automatyzacja procesów komunikacyjnych i generowania treści za pomocą Chata GPT pozwoli firmie zaoszczędzić czas i zasoby, które mogą zostać przekierowane na inne, bardziej strategiczne lub kreatywne działania.  
 • Kreacja angażujących treści: Szkolenie pozwoli pracownikom na opanowanie technik tworzenia angażujących treści: tekstów, wpisów w social media lub wideo we współpracy z Chatem GPT. To przyczyni się do zwiększenia zaangażowania odbiorców i budowania pozytywnego wizerunku marki.
 • Innowacyjność i konkurencyjność: Wykorzystanie Chata GPT jako narzędzia komunikacyjnego wprowadzi firmę w obszar sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii. To wzmocni wizerunek firmy jako innowacyjnej i dostosowanej do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego. Firmy, które wykorzystują zaawansowane narzędzia SI, zyskują konkurencyjną przewagę na rynku.
 • Zwiększenie efektywności marketingowej: Szkolenie umożliwi pracownikom marketingu wykorzystanie Chata GPT do tworzenia spersonalizowanych i angażujących treści. Dzięki temu będą w stanie dotrzeć do odpowiedniej grupy docelowej, zwiększyć zaangażowanie odbiorców i generować większą liczbę konwersji.
 • Udoskonalenie obsługi klienta: Chat GPT może być wykorzystywany do wsparcia procesu obsługi klienta poprzez udzielanie szybkich odpowiedzi na pytania czy rozwiązywanie problemów. To przyczyni się do zwiększenia satysfakcji klientów i budowania trwałych relacji.

Korzyści dla pracowników

 • Zdobycie nowych umiejętności: Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z komunikacją z Chatem GPT. Będą mogli nauczyć się korzystać z narzędzia SI do generowania treści, tworzenia odpowiedzi na zapytania i komunikowania się z odbiorcami. Ta nowa umiejętność może poszerzyć ich zakres kompetencji i otworzyć drzwi do nowych możliwości zawodowych.
 • Efektywniejsza praca: Dzięki szkoleniu, uczestnicy będą w stanie skuteczniej komunikować się z Chatem GPT, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy. Będą mogli szybciej i sprawniej generować treści wysokiej jakości, oszczędzając czas i energię. To pozwoli im skoncentrować się na innych priorytetach i zadaniach.
 • Zwiększenie kreatywności: Szkolenie “Chat GPT dla początkujących” może pomóc uczestnikom rozwijać swoją kreatywność w zakresie tworzenia treści. Nauczą się, jak wykorzystać Chat GPT jako narzędzie wspomagające, które może dostarczyć inspiracji i pomysłów na angażujące teksty.
 • Zwiększenie wszechstronności: Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie umiejętności korzystania z Chatu GPT w różnych kontekstach. Będą mogli wykorzystać te umiejętności w komunikacji z klientami, wewnętrznej komunikacji zespołowej, tworzeniu treści marketingowych czy obsłudze mediów społecznościowych. Ta wszechstronność pozwoli im lepiej sprostać różnorodnym zadaniom i wyzwaniom w miejscu pracy.
 • Poprawa efektywności komunikacji: Szkolenie umożliwi uczestnikom skuteczniejszą komunikację z Chatem GPT, co przyczyni się do lepszej jakości komunikacji z odbiorcami. Będą mogli tworzyć spersonalizowane i angażujące treści, dostosowane do potrzeb i preferencji odbiorców.
 • Możliwość eksperymentowania i kreatywności: Szkolenie zachęca uczestników do eksperymentowania z Chatem GPT i tworzenia różnorodnych treści. To daje pracownikom możliwość rozwijania swojej kreatywności, testowania różnych podejść i odkrywania nowych sposobów komunikacji z odbiorcami.
 • Podniesienie wartości zawodowej: Zdobycie umiejętności korzystania z Chata GPT i wykorzystywania sztucznej inteligencji w komunikacji może podnieść wartość zawodową uczestników. Posiadanie tych kompetencji może przyczynić się do lepszych perspektyw zawodowych, większych szans na awans i rozwoju kariery.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Czym jest sztuczna inteligencja (SI)
 • Szał na chatboty: Microsoft ma Bing Chat, Google Barda, a Open Ai – Chata GPT
 • To warto wiedzieć – najczęściej używane słownictwo: NLP, LLM, GPT…
 • Ograniczenia Chata GPT
 • 10 rzeczy, których SI (jeszcze) nie potrafi zrobić
 • Komu sztuczna inteligencja zabierze pracę?
 • Dzięki SI możesz zaoszczędzić nawet 16 godz. tygodniowo
 • Korzyści, wyzwania i ryzyka związane z wykorzystaniem SI w pracy
 • Jak wykorzystać SI w marketingu, promocji i komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej i w mediach społecznościowych: zleć SI pisanie tekstów, wpisów w social media, maili, streszczenia raportów, książek i PDF-ów, tworzenie tekstów wystąpień publicznych, prezentacji i wideo i wiele innych rzeczy.
 • Jest już kilka tysięcy aplikacji i platform SI. Oto selekcja 20 najlepszych narzędzi SI dla samorządów
 • Te narzędzia SI pomogą Ci na każdym etapie Twojej pracy w zakresie komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej, marketingu cyfrowego, w tym w social media
 • Generatory tekstów – same piszą tytuły, akapity, a nawet całe artykuły na zadane przez Ciebie tematy
 • Rynek aplikacji dla Binga, Copilota i ChatGPT jak rynek aplikacji dla smartfonów
 • Wtyczki są najlepszą rzeczą jaka przytrafiła się ChatGPT. Najlepsze wtyczki dostępne w Plugin Store.
 • Aż 92% osób nie potrafi wykorzystać możliwości Chata GPT
 • Czym jest, a czym nie jest Chat GPT
 • 20 funkcji, jakie oferuje Chat GPT. Niektóre Cię zaskoczą
 • Zalety i słabości Chata GPT
 • 5 błędów, które popełniasz z chatem GPT i jak je naprawić.
 • Komunikacja z Chatem GPT oparta na promptach, tzn. poleceniach
 • Co to jest Prompt Engeneering
 • Im bardziej szczegółowy będzie twój prompt, tym bardziej szczegółowa będzie odpowiedź ChatGPT
 • Analiza zalet i słabości odpowiedzi generowanych przez ChatGPT
 • 7 rodzajów promptów
 • Jak rozmawiać z Chatem GPT: metoda AKTIF na prompt idealny
 • 12 zasad jak rozmawiać z Chatem GPT
 • 20 gotowych wzorów promptów do zastosowania od razu na zasadzie kopiuj-wklej.
 • Czym jest “AI Copywriting”?
 • Pracuj z Chatem GPT na bazie tych siedmiu gotowych formuł copywriterskich. Rezultat Cię zaskoczy.
 • Sprawdzone schematy do zastosowania w artykułach i wpisach w social media
 • Jak tworzyć prompty copywriterskie, które zrozumie ChatGPT
 • Zapytaj Chata GPT o Call To Action do każdego wpisu
 • Jak szybko zaplanować i napisać z ChatemGPT serię wpisów do mediów społecznościowych.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład teoretyczny

Wykład teoretyczny to forma prezentacji, w której prowadzący przekazuje wiedzę teoretyczną na określony temat. Celem takiego wykładu jest przedstawienie i omówienie ważnych koncepcji, teorii lub zasad dotyczących danej dziedziny w sposób logiczny i uporządkowany.

2

Dyskusje grupowe

Dyskusje grupowe są formą interaktywnej wymiany myśli i poglądów pomiędzy uczestnikami grupy. Ich celem jest wspólna analiza, rozważanie i omawianie różnych kwestii, problemów lub tematów w celu osiągnięcia lepszego zrozumienia, wypracowania rozwiązań lub podjęcia decyzji.

3

Symulacje i role-play

Symulacje i role-play są metodami edukacyjnymi, które polegają na tworzeniu sytuacji, w których uczestnicy odgrywają określone role lub symulują rzeczywiste zdarzenia w celu doskonalenia umiejętności, eksplorowania różnych perspektyw lub rozwiązywania problemów.

4

Czat na żywo, sondy i quizy

Czat na żywo, sondy i quizy są skutecznymi narzędziami interaktywnymi, które angażują użytkowników, tworząc interakcję i umożliwiając gromadzenie informacji. Ich celem jest zwiększenie zaangażowania użytkowników, dostarczenie cennych informacji i zapewnienie interaktywnego doświadczenia.

5

Ćwiczenia praktyczne

Ćwiczenia praktyczne to aktywności, w których uczestnicy mają możliwość bezpośredniego stosowania w praktyce zdobytej wiedzy lub umiejętności. Takie ćwiczenia mają na celu umożliwienie praktycznego doświadczenia, eksploracji różnych scenariuszy i rozwinięcia umiejętności poprzez aktywne działanie.

Trenerzy

Krzysztof Urbanowicz

Ma 25 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, które odbywały się w Polsce, Francji, Szwajcarii, Bułgarii, Rumunii i Litwie. Specjalista w zakresie mediów i dziennikarstwa, komunikacji, copywritingu i storytellingu, marketingu i transformacji cyfrowej. Konsultant i trener w zakresie sztucznej inteligencji i Chatu GPT. Przez 18 lat kierował agencją content marketingu Mediapolis, należącą do międzynarodowej sieci Revsquare, obecnie Pentalog (Francja, USA). Z wykształcenia i zawodu dziennikarz (Institut Français de Presse w Paryżu); sowietolog (Studia przed doktoranckie DEA w Institut d’Etudes Politiques w Paryżu), romanista (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Rozpoczął swoją karierę w mediach francuskich we Francji („Le Quotidien de Paris” i „Le Figaro”). Po powrocie do Polski, w latach 90., był korespondentem mediów francuskich, w tym „Le Parisien”, „Info-Matin”, „Le Moniteur du Commerce International” (Le Moci), Radio France Internationale (RFI); później dyrektorem polsko-francuskiej podyplomowej szkoły dziennikarstwa – Europejskie Studium Dziennikarstwa w Warszawie, założonej przez L’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, jednej z największych szkół dziennikarstwa w Europie.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.