Digital – wykorzystanie narzędzi ICT w obszarze HR

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne umiejętności i wiedzę dotyczącą wykorzystania narzędzi ICT w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Będzie potrafił skutecznie wykorzystywać technologie informatyczne i komunikacyjne w procesach rekrutacji, szkoleń, ocen pracowniczych oraz zarządzania dokumentacją HR. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie zwiększyć efektywność procesów HR, usprawnić komunikację wewnątrz organizacji i dostosować się do wymogów cyfrowej transformacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie jest adresowane do specjalistów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oraz kadry zarządzającej, którzy są zainteresowani wykorzystaniem narzędzi ICT w kontekście HR. Skierowane jest zarówno do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z narzędziami ICT w obszarze HR, jak i tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat nowych narzędzi i technologii dostępnych na rynku. Szkolenie może również przynieść korzyści właścicielom firm, menedżerom HR oraz wszystkim, którzy pragną zrozumieć korzyści wynikające z wykorzystania narzędzi ICT w dziedzinie HR i nauczyć się ich skutecznego wdrażania i wykorzystywania w praktyce.

Idea szkolenia opiera się na zapoznaniu uczestników z korzyściami płynącymi z wykorzystania narzędzi ICT w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat różnych narzędzi i technologii dostępnych na rynku, takich jak systemy zarządzania kadrami, platformy rekrutacyjne czy narzędzia do analizy danych. Uczestnicy będą również uczyć się, jak efektywnie wdrażać te narzędzia w praktyce oraz jak zapewnić bezpieczeństwo danych.

Szkolenie ma na celu:

 • Zrozumienie korzyści płynących z wykorzystania narzędzi ICT w obszarze HR.
 • Zapoznanie się z różnymi narzędziami i technologiami dostępnymi na rynku w obszarze HR.
 • Naukę efektywnego wdrażania narzędzi ICT w praktyce.
 • Zdobycie umiejętności analizy danych z wykorzystaniem narzędzi ICT w HR.
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi ICT w obszarze HR.
 • Zrozumienie etycznych i prawnych aspektów związanych z wykorzystaniem narzędzi ICT w HR.

Szkolenie jest interaktywne i obejmuje prezentacje, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne oraz dyskusje. Dzięki temu uczestnicy będą mieli okazję zdobyć praktyczne umiejętności i wymieniać się doświadczeniami. Program szkolenia został zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczyć uczestnikom wiedzę i narzędzia niezbędne do skutecznego wykorzystania ICT w dziedzinie HR.

wyślij zapytanie

Digital – wykorzystanie narzędzi ICT w obszarze HR – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa relacji między pracownikiem a menedżerem: Dzięki narzędziom cyfrowym, menedżerowie mogą łatwiej śledzić postępy swoich pracowników i dostarczać im bieżący feedback. To prowadzi do lepszego zrozumienia i współpracy między pracownikiem a menedżerem.
 • Lepsze decyzje personalne: Poprzez lepszą analizę danych pracowników, organizacje mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące rekrutacji, awansów, szkoleń itp. To przekłada się na lepsze dopasowanie pracowników do ról i zadań, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji.
 • Zmniejszenie błędów administracyjnych: Cyfryzacja HR pomaga minimalizować błędy, które mogą wystąpić w procesach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. To jest korzystne dla organizacji (mniejsze ryzyko kosztownych błędów), ale także dla pracowników (mniejsze ryzyko błędów wpływających na ich wynagrodzenie, świadczenia itp.).
 • Zrównoważony rozwój: Przechodzenie na cyfrowe procesy HR pomaga organizacjom ograniczyć zużycie papieru i zasobów, co jest korzystne dla środowiska. To jest korzystne zarówno dla organizacji (wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie), jak i dla pracowników (satysfakcja z pracy w firmie dbającej o środowisko).
 • Wzrost zaufania: Transparentność procesów HR, zapewniana przez cyfrowe narzędzia, może prowadzić do wzrostu zaufania między pracownikami a organizacją. Zaufanie to jest niezbędne do budowania silnej kultury korporacyjnej i osiągania celów organizacji.
 • Łatwiejsza adaptacja do zmian: W szybko zmieniającym się świecie pracy, cyfrowe narzędzia HR mogą pomóc zarówno organizacjom, jak i pracownikom szybko adaptować się do nowych warunków – na przykład do pracy zdalnej czy nowych modeli pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Efektywność i produktywność: Automatyzacja procesów HR pozwala na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie danymi pracowników. Ułatwia to prowadzenie rekrutacji, śledzenie postępów pracowników, planowanie ścieżki kariery i wiele innych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym: Narzędzia ICT umożliwiają monitorowanie i analizę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastowe reagowanie na ewentualne problemy i wykorzystywanie możliwości, które mogą pojawić się niespodziewanie.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Cyfrowe platformy HR umożliwiają łatwiejsze komunikowanie się z pracownikami, udostępnianie im informacji i materiałów szkoleniowych, a także umożliwiają im łatwiejsze śledzenie i planowanie swojej ścieżki kariery.
 • Zmniejszenie kosztów: Cyfryzacja HR może przynieść znaczne oszczędności kosztów, eliminując potrzebę wielu tradycyjnych, papierowych procesów.
 • Precyzyjność i dokładność danych: Cyfrowe narzędzia zwiększają precyzyjność i dokładność danych, co pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji i planowaniu.
 • Dostosowanie do potrzeb zdalnej pracy: W dobie pandemii COVID-19, zdolność do efektywnej pracy zdalnej stała się kluczowa. Cyfrowe narzędzia HR umożliwiają pracownikom i menedżerom HR łatwiejszą komunikację i zarządzanie zasobami ludzkimi, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Korzyści dla pracowników

 • Dostępność i wygoda: Cyfrowe narzędzia HR są zazwyczaj dostępne przez Internet, co oznacza, że pracownicy mogą z nich korzystać z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. To szczególnie ważne w świecie pracy zdalnej.
 • Samoobsługa: Wielu systemów HR oferuje funkcje samoobsługi, które pozwalają pracownikom na zarządzanie swoimi danymi osobowymi, śledzenie czasu pracy, zgłaszanie urlopów, przeglądanie i planowanie swojej ścieżki kariery i wiele innych.
 • Komunikacja i współpraca: Narzędzia cyfrowe mogą ułatwiać komunikację i współpracę między pracownikami, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Mogą również pomóc w tworzeniu silniejszej kultury korporacyjnej i więzi między pracownikami.
 • Transparentność: Cyfrowe narzędzia mogą zwiększyć transparentność procesów HR, umożliwiając pracownikom lepsze zrozumienie procesów i decyzji ich dotyczących.
 • Prywatność i bezpieczeństwo: Dobre systemy HR mają na uwadze ochronę prywatności i bezpieczeństwa danych pracowników, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy kwestie te są coraz bardziej istotne.
 • Szybki feedback: Narzędzia cyfrowe mogą ułatwić pracownikom uzyskanie szybkiego feedbacku na temat ich pracy, co jest kluczowe dla ich rozwoju i satysfakcji z pracy.
 • Łatwiejszy dostęp do pomocy: Cyfrowe narzędzia HR często oferują funkcje wsparcia, które pozwalają pracownikom na szybki kontakt z zespołem HR w razie problemów czy pytań.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do tematyki narzędzi ICT w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi (HR).
 • Korzyści płynące z wykorzystania narzędzi ICT w HR.
 • Przegląd różnych narzędzi i technologii dostępnych na rynku w obszarze HR.
 • Przykłady systemów zarządzania kadrami, platform rekrutacyjnych i narzędzi do analizy danych.
 • Znaczenie i funkcje systemów zarządzania kadrami.
 • Omówienie modułów HRMS, takich jak zarządzanie danymi personalnymi, zarządzanie wynagrodzeniami, analiza czasu pracy i innych.
 • Przykłady popularnych HRMS i ich funkcjonalności.
 • Kluczowe czynniki w wyborze i wdrożeniu systemu zarządzania kadrami.
 • Przegląd platform rekrutacyjnych i ich roli w procesie rekrutacji.
 • Budowanie silnego employer brandingu i jego wpływ na procesy rekrutacyjne.
 • Wykorzystanie narzędzi ICT do efektywnego pozyskiwania talentów.
 • Analiza danych rekrutacyjnych i optymalizacja procesu rekrutacji za pomocą narzędzi ICT.
 • Wprowadzenie do analizy danych w kontekście HR.
 • Narzędzia i techniki analizy danych w HR.
 • Wykorzystanie danych do podejmowania strategicznych decyzji w dziale HR.
 • Przykłady analizy danych związanych z zatrudnieniem, wynagrodzeniami, zadowoleniem pracowników itp.
 • Przegląd bezpłatnych narzędzi i aplikacji dostępnych dla ekspertów HR.
 • Wykorzystanie narzędzi do zarządzania projektami, komunikacji zespołowej, harmonogramowania spotkań i innych.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące wyboru i skutecznego wykorzystania darmowych narzędzi w HR.
 • Proces wdrażania narzędzi ICT w dziale HR: analiza potrzeb, wybór odpowiednich rozwiązań, planowanie i implementacja.
 • Strategie efektywnego wdrożenia narzędzi ICT w organizacji.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych w kontekście narzędzi ICT w obszarze HR.
 • Studium przypadku: konkretne przykłady wykorzystania narzędzi ICT w HR.
 • Ćwiczenia praktyczne: uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego eksplorowania wybranych narzędzi ICT i ich zastosowań.
 • Dyskusja i wymiana doświadczeń dotyczących praktycznych aspektów wykorzystania narzędzi ICT w HR.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Marcin Grzelak

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w największych sieciach handlowych. Piastował stanowisko menedżerskie w jednej z największych sieci spożywczych Albert. Swoje doświadczenie jak i wiedzę połączył jako trener-praktyk w sieci Intermarche. Tworzył i wdrażał w sieci MediaExpert Standardy Obsługi Klienta. Obecnie właściciel firmy szkoleniowej Warto Szkolić, zapewniającej najwyższą jakość oraz możliwość pozyskania dofinansowania na prowadzone szkolenia. Posiada certyfikat Akademii Mistrzów Treningu na poziomie mistrzowskim oraz certyfikat Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji ROZVIJAK na poziomie zaawansowanym. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Trenerów Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Z wykształcenia mgr zarządzania, absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.