Efektywne przywództwo i zarządzanie zespołem sprzedażowym

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne narzędzia i strategie niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem sprzedażowym. Zapewniamy praktyczne podejście, bazujące na najnowszych trendach i badaniach, które pozwoli uczestnikom odnieść sukces w dziedzinie przywództwa i zarządzania zespołem sprzedażowym. Dzięki temu szkoleniu pracownicy zyskają umiejętności przywódcze i będą w stanie osiągnąć doskonałe wyniki w sprzedaży.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Efektywne przywództwo i zarządzanie zespołem sprzedażowym

Grupa docelowa szkolenia z efektywnego przywództwa i zarządzania zespołem sprzedażowym skierowana jest do menedżerów sprzedaży, kierowników zespołów sprzedażowych oraz profesjonalistów związanych z branżą sprzedaży. Szkolenie jest idealne dla osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności przywódcze, zdobyć nowe strategie zarządzania zespołem sprzedażowym oraz osiągać lepsze wyniki sprzedażowe. Bez względu na poziom doświadczenia, uczestnicy szkolenia zyskają praktyczne narzędzia i wiedzę, która pozwoli im skutecznie motywować zespół, budować trwałe relacje z klientami oraz osiągać wyższe cele sprzedażowe.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym. Skupimy się na tematach takich jak budowanie silnego zespołu, motywowanie i inspirowanie pracowników, planowanie strategiczne, rozwijanie umiejętności negocjacyjnych oraz skuteczne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy będą miały okazję połączyć teoretyczne koncepty z praktycznymi ćwiczeniami, aby lepiej zrozumieć i wdrożyć efektywne przywództwo w kontekście sprzedaży.

wyślij zapytanie

Efektywne przywództwo i zarządzanie zespołem sprzedażowym – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności sprzedaży i osiąganie strategicznych celów biznesowych: Szkolenie przyczyni się do wzrostu efektywności działu sprzedaży oraz osiągania wyznaczonych celów biznesowych.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji: Poprzez efektywne zarządzanie zespołem sprzedażowym i doskonalenie umiejętności przywódczych, organizacja staje się liderem w branży, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku i zdobywania zaufania klientów.
 • Tworzenie inspirującego środowiska pracy: Szkolenie pozwala na tworzenie inspirującego i wspierającego środowiska pracy, co wpływa na zwiększenie zaangażowania pracowników oraz ich satysfakcję z pracy.
 • Doskonalenie profesjonalizmu: Szkolenie umożliwia rozwinięcie profesjonalizmu w zarządzaniu zespołem sprzedażowym, co przyczynia się do podnoszenia standardów i jakości obsługi klienta.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost sprzedaży i osiąganie wyższych wyników finansowych: Szkolenie umożliwi menedżerom sprzedaży efektywne zarządzanie zespołem, co przyczyni się do wzrostu sprzedaży i osiągnięcia celów biznesowych.
 • Doskonalenie umiejętności przywódczych: Przez zdobycie nowych umiejętności przywódczych, uczestnicy będą w stanie skuteczniej motywować i inspirować członków zespołu, co wpłynie na poprawę efektywności i zaangażowania pracowników.
 • Budowanie silnego zespołu sprzedażowego: Szkolenie pomoże w tworzeniu zgranej i wydajnej grupy pracowników, co przyczyni się do zwiększenia sprzedaży i podniesienia jakości obsługi klienta.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Poprzez efektywne zarządzanie zespołem, szkolenie przyczyni się do zwiększenia zaangażowania pracowników, co pozytywnie wpłynie na atmosferę w pracy i efektywność działań.
 • Skuteczne planowanie strategiczne – uczestnicy nauczą się skutecznie planować i realizować strategie sprzedażowe, co przyczyni się do osiągania celów biznesowych organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Skuteczne zarządzanie zespołem sprzedażowym: Uczestnicy nauczą się technik zarządzania zespołem, dzięki czemu będą mogli skutecznie delegować zadania, monitorować wyniki i wspierać rozwój pracowników.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie pozwoli na rozwinięcie umiejętności komunikacji interpersonalnej, co przyczyni się do skutecznego budowania relacji z klientami i zespołem.
 • Efektywne planowanie i organizacja pracy: Uczestnicy zdobędą umiejętności planowania strategicznego oraz efektywnego zarządzania czasem, co pozwoli na lepszą organizację pracy i osiąganie wyznaczonych celów.
 • Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych: Szkolenie umożliwi rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych, co wpłynie na osiąganie lepszych wyników sprzedażowych i budowanie trwałych relacji z klientami.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy – doskonalenie umiejętności zarządzania i przywództwa przyczyni się do większej satysfakcji z pracy i rozwoju zawodowego.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Cechy osobowości dobrego kierownika
 • SWOT potencjału kierowniczego
 • Diagnozowanie własnego stylu kierowania
 • Jak budować autorytet w zespole – rola wizerunku wśród podwładnych
 • Rodzaje autorytetu: formalny i nieformalny
 • Świadomy i nieświadomy wizerunek menadżera
 • Role i nowe wyzwania menadżera
 • Elementy treningu umiejętności kierowniczych
 • Zrozumieć pracownika – potrzeby, różnice, wyzwania dla menadżera
 • Dopasowanie stylu przywództwa do pracownika
 • Potrzeby pracowników na różnym etapie rozwoju
 • Fazy rozwoju organizacji a wyzwania menadżerskie
 • Style przywództwa
 • Kontrola vs swoboda
 • Dopasowanie vs niedopasowanie
 • Case studies i trening stylów kierowania
 • Zespół a grupa ludzi – różnice
 • Profil efektywnego zespołu sprzedażowego
 • Sprzedawca a zespół – wyzwania i potencjały
 • Czynniki sprzyjające współpracy w zespole
 • Techniki zarządzania wspierające zespół sprzedażowy
 • Tworzenie zespołu – odpowiedni dobór członków zespołu sprzedażowego
 • Praca nad synergią w zespole – sposób na zwiększenie efektywności
 • Komunikacja interpersonalna w zespole
 • Zarządzanie procesem rozwoju zespołu
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Elementy psychologii biznesu w relacjach z pracownikami
 • Reguły wpływu społecznego – znaczenie i wykorzystanie
 • Motywatory w zespole – rola systemów motywacyjnych
 • Motywowanie dostosowane do typów i preferencji podwładnego.
 • Co motywuje a co demotywuje – budowanie odpowiedzialności pracownika za powierzone zadania i poziom sprzedaży
 • Sposoby przeciwdziałania spadkom motywacji w zespole sprzedażowym
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności – techniki
 • Budowanie zaangażowania pracownia w realizację zadania/celów
 • Style delegowania zadań.
 • Delegowanie uwzględniające możliwości, predyspozycje i profil pracownika
 • Motywacyjna rola delegowania
 • Cztery kroki w egzekwowaniu poleceń
 • Korygowanie i komunikowanie trudnych decyzji pracownikom
 • Umiejętność udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych członkom zespołu
 • Komunikaty wzmacniające/osłabiające zaangażowanie pracownika
 • Wyniki a planowanie przyszłych działań
 • Pozyskiwanie i interpretacja informacji
 • Organizacja pracy własnej menadżera i organizacja pracy zespołu
 • Podnoszenie wydajności własnej i zespołu
 • Automotywacja menadżera, rozwijanie własnego potencjału lidera
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Narzędzia wspomagające codzienne zarządzanie

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady i prezentacje

Doświadczony trener przedstawi uczestnikom najnowsze teorie i najlepsze praktyki z zakresu efektywnego przywództwa i zarządzania zespołem sprzedażowym. Uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie zagadnień związanych z przywództwem i zarządzaniem sprzedażą.

2

Studia przypadków

Uczestnicy będą analizować rzeczywiste przypadki związane z zarządzaniem zespołem sprzedażowym. Dzięki temu zdobędą praktyczne umiejętności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić w codziennej pracy.

3

Warsztaty i symulacje

Interaktywne warsztaty i symulacje pozwolą uczestnikom ćwiczyć i doskonalić umiejętności związane z przywództwem i zarządzaniem. Uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego stosowania technik komunikacyjnych, negocjacyjnych oraz rozwiązywania konfliktów w symulowanych sytuacjach.

4

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy będą angażowani w różnego rodzaju praktyczne ćwiczenia, które pomogą im rozwijać umiejętności przywódcze i zarządcze. Przez praktyczne działania będą mieli możliwość uczenia się poprzez działanie i eksperymentowanie z różnymi technikami i strategiami.

5

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają specjalnie opracowane materiały szkoleniowe, które będą stanowić podstawę do pogłębienia wiedzy i samodzielnego uczenia się. Materiały te będą zawierać teoretyczne informacje, praktyczne przykłady oraz narzędzia i ćwiczenia, które umożliwią dalszy rozwój umiejętności zarządzania sprzedażą.

Katarzyna Zych

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 15 lat doświadczenia, zrealizowanych ponad 13 000 h szkoleniowych i 4000h doradczych.

Od ponad 14 lat praktyk biznesu i trener działający w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz komunikacji marketingowej. CEO/ wydawca oraz autorka książek i ebooków. Na swoim koncie ma stworzenie strategii komunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie kilkunastu organizacji oraz przedsiębiorstw różnych branż. Autorka bloga o self-publishingu, twórczyni autorskich kursów online. W latach 2013-2014 odpowiedzialna za realizację strategii komunikacyjnej, budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, a także kształtowanie komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jednej z największych na polskim rynku spółek FinTech. Jako dyrektor handlowy agencji reklamowej odpowiedzialna była za koordynowanie pracy konsultantów handlowych oraz kształtowanie strategii sprzedażowej. Aktywnie działa na rynku publikacji eksperckich, publikowała między innymi dla magazynu MARKETER+. Afirmatorka kreatywności. Szkoli skutecznie, z pomysłem i pasją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.