Excel Masterclass – od podstaw do eksperta

Uczestnik szkolenia Excel Masterclass zyska wszechstronną wiedzę i umiejętności w obszarze MS Excel, umożliwiającą mu efektywne zarządzanie danymi i generowanie zaawansowanych raportów. Dzięki praktycznym modułom szkoleniowym, uczestnik pozna skróty klawiaturowe, zaawansowane funkcje matematyczne i logiczne, a także techniki formatowania warunkowego. To pozwoli mu szybko i efektywnie wykorzystywać potencjał Excela w pracy zawodowej, zyskując konkurencyjną przewagę na rynku pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Excel Masterclass – od podstaw do eksperta

Grupa docelowa szkolenia “Excel Masterclass” są osoby, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w obszarze obsługi MS Excel, niezależnie od poziomu zaawansowania. Program jest dostosowany do różnych poziomów wiedzy, obejmując zarówno osoby rozpoczynające swoją przygodę z arkuszami kalkulacyjnymi (moduł “Junior Webinar”), jak i zaawansowanych użytkowników, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności (moduł “Senior”). To szkolenie jest idealne dla pracowników biurowych, analityków danych, księgowych, menedżerów oraz wszystkich, którzy chcą efektywniej wykorzystywać MS Excel w swojej codziennej pracy zawodowej.

Idea szkolenia “Excel Masterclass” opiera się na dostarczeniu uczestnikom wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z obsługą MS Excel. Głównym celem jest umożliwienie uczestnikom efektywnego wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych do zarządzania danymi, generowania zaawansowanych raportów i automatyzacji pracy. Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach Excela, ucząc skrótów klawiaturowych, zaawansowanych funkcji matematycznych i logicznych oraz technik formatowania warunkowego. Dzięki temu uczestnicy zyskują konkurencyjną przewagę na rynku pracy oraz możliwość bardziej efektywnej pracy w swoich zawodach, niezależnie od poziomu zaawansowania.

wyślij zapytanie

Excel Masterclass – od podstaw do eksperta – korzyści ze szkolenia

 • Większa samodzielność: Uczestnicy szkolenia stają się bardziej samodzielni w rozwiązywaniu problemów związanych z danymi i raportowaniem. To pozwala na uniezależnienie się od zewnętrznych specjalistów.
 • Wzrost potencjału biznesowego: Posiadanie pracowników o zaawansowanych umiejętnościach w obszarze Excela może przyczynić się do wzrostu potencjału biznesowego organizacji. Dzięki lepszym analizom danych można podejmować bardziej trafne decyzje.
 • Zadowolenie i motywacja: Rozwój kompetencji zawodowych i możliwość awansu przyczyniają się do zadowolenia i motywacji pracowników. To korzystne zarówno dla nich samych, jak i dla organizacji, która ma bardziej zaangażowany zespół.
 • Konkurencyjność rynkowa: Organizacje z pracownikami o zaawansowanych umiejętnościach w obszarze Excela są bardziej konkurencyjne na rynku. To może przyciągać klientów i partnerów biznesowych.
 • Dostosowanie do wymagań rynku: Wspólna korzyść polega na tym, że organizacja i pracownicy są lepiej dostosowani do wymagań rynku pracy, który coraz częściej wymaga zaawansowanych umiejętności w obszarze technologii i analizy danych.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona produktywność: Uczestnicy, którzy zdobywają zaawansowane umiejętności w obszarze MS Excel, stają się bardziej produktywni w swojej pracy. Potrafią szybciej przetwarzać dane, tworzyć raporty i analizować informacje, co przekłada się na efektywniejsze wykonywanie zadań.
 • Minimalizacja błędów: Dzięki zaawansowanym funkcjom Excela i umiejętnościom w obszarze formatowania warunkowego uczestnicy są w stanie minimalizować ryzyko popełniania błędów w danych i raportach. To przyczynia się do większej dokładności i wiarygodności informacji generowanych przez firmę.
 • Oszczędność czasu: Automatyzacja procesów przy użyciu zaawansowanych funkcji Excela pozwala na oszczędność czasu. Uczestnicy potrafią tworzyć skomplikowane obliczenia i raporty znacznie szybciej niż wcześniej.
 • Poprawa efektywności zespołu: Kiedy więcej pracowników opanowuje zaawansowane techniki Excela, cały zespół staje się bardziej efektywny. To może przyczynić się do lepszego wykorzystania zasobów ludzkich i zwiększenia wydajności.
 • Konkurencyjność na rynku: Organizacje, które inwestują w rozwijanie umiejętności swoich pracowników, zyskują przewagę konkurencyjną na rynku. Posiadanie zespołu ekspertów od Excela może przyciągać klientów i partnerów biznesowych.
 • Lepsza analiza danych: Dzięki zaawansowanym umiejętnościom w obszarze analizy danych, uczestnicy są w stanie wyciągać bardziej wartościowe wnioski z dostępnych informacji, co może prowadzić do lepszych strategii biznesowych.
 • Elastyczność i dostosowanie: Uczestnicy szkolenia potrafią dostosować Excela do specyficznych potrzeb organizacji. Tworzenie niestandardowych formuł i raportów umożliwia lepsze dostosowanie narzędzia do konkretnych procesów biznesowych.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności: Uczestnicy szkolenia Excel Masterclass zdobywają zaawansowane umiejętności w obszarze obsługi MS Excel, co przekłada się na rozwinięcie ich kompetencji zawodowych.
 • Większa produktywność: Dzięki opanowaniu skrótów klawiaturowych, zaawansowanych funkcji i technik automatyzacji, pracownicy stają się bardziej produktywni w swojej codziennej pracy.
 • Zwiększone możliwości kariery: Posiadanie zaawansowanych umiejętności w obszarze Excela może otworzyć przed pracownikami nowe możliwości kariery, umożliwiając awanse lub dostęp do bardziej wymagających stanowisk.
 • Lepsza analiza danych: Pracownicy potrafią bardziej efektywnie analizować dane i wyciągać wnioski, co jest cenne w procesie podejmowania decyzji biznesowych.
 • Samodzielność i niezależność: Dzięki umiejętności tworzenia niestandardowych rozwiązań w Excelu, pracownicy stają się bardziej samodzielni w rozwiązywaniu problemów i dostosowywaniu narzędzi do swoich potrzeb.
 • Konkurencyjność na rynku pracy: Posiadanie zaawansowanych umiejętności Excela sprawia, że pracownicy są bardziej atrakcyjni na rynku pracy, co może przekładać się na lepsze perspektywy zatrudnienia.
 • Zadowolenie z pracy: Zdolność do efektywnego zarządzania danymi i tworzenia zaawansowanych raportów może przyczynić się do większego zadowolenia z pracy, gdyż pracownicy osiągają lepsze rezultaty i rozwiązują zadania bardziej sprawnie.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

Szybka obsługa MS Excel, wykorzystanie skrótów klawiaturowych do przyspieszenia pracy, świadome zarządzanie danymi i wykorzystanie podstawowych narzędzi do ich obsługi.

 • Wprowadzanie i edycja danych – wykorzystanie automatycznego
  formatowania, malarz formatów, modyfikacja formatowania danych, zarządzanie danymi w wierszach i kolumnach.
 • Automatyczne wstawianie funkcji sumowania, liczenia średniej i innych
  podsumowań, podstawowe formuły matematyczne, formuły testowe i związane z datą i czasem.
 • Obsługa wielu arkuszy, szybkie dodawanie i usuwanie arkuszy, przenoszenie arkuszy między skoroszytami, wykorzystanie danych z wielu arkuszy do obliczeń.
 • Sortowanie i automatyczne filtrowanie na danych tekstowych, liczbowych i datach, używanie niestandardowych filtrów.
 • Tworzenie wykresów i drukowanie danych, obsługa wstawianych obiektów do arkuszy

Zaawansowane zarządzanie danymi, używanie zaawansowanych funkcji do obsługi danych, funkcje logiczne i podsumowujące, zabezpieczenia i współpraca z danymi zewnętrznymi

 • Profesjonalne zarządzanie danymi, ustawianie automatycznych i własnych formatów dla danych liczbowych, funkcje matematyczne do używanych do tworzenia poprawnych zestawień i podsumowań, zaokrąglenia nie tylko na wyświetlaniu danych w arkuszu.
 • Funkcje logiczne – stosowanie i zasady ich używania, tworzenie rozbudowanych testów logicznych przy użyciu dostępnych funkcji.
 • Podsumowywanie danych z wykorzystaniem funkcji warunkowych, poprawne sumowanie filtrowanych danych.
 • Ochrona danych w arkuszach i skoroszytach, ochrona formuł i komórek, tworzenie nawigacji w jednym lub w wielu arkuszach.
 • Współpraca z danymi zewnętrznymi, pobieranie danych do arkuszy z różnych źródeł, m.in. tekstowych, baz danych, z plików PDF.

Profesjonalne wykorzystanie możliwości arkuszy kalkulacyjnych do szybkiego zarządzania danymi, podsumowywanie i porządkowanie danych, wizualne raporty i narzędzia do efektywnej i efektownej pracy.

 • Zaawansowane funkcje matematyczne, daty i czasu, logiczne, testowe i informacyjne usprawniające pracę z danymi.
 • Wykorzystanie formatowania warunkowego do wyróżniania danych, podstawowe formatowania i własne tworzenie funkcji
 • Budowanie arkuszy przy pomocy narzędzi do wyboru, list i innych elementów wizualnych.
 • Łączenie danych, pobieranie danych z innych arkuszy i/lub skoroszytów, wyszukiwanie i porównywanie danych za pomocą funkcji.
 • Tworzenie raportów w postaci tabel przestawnych – zamienniki zaawansowanych funkcji podsumowujących, wykorzystanie fragmentatorów i osi czasu do filtrowania wizualnego

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Ćwiczenia praktyczne

Kluczowym elementem szkolenia są praktyczne ćwiczenia. Uczestnicy mają okazję samodzielnie wykonywać zadania w Excelu, co pozwala im na praktyczne zrozumienie omawianych zagadnień.

2

Studia przypadków

Trener prezentuje realne przypadki zastosowania Excela w biznesie. Uczestnicy analizują te przypadki i próbują znaleźć rozwiązania, co pomaga im zrozumieć, jak Excel może być używany w praktyce.

3

Konsultacje indywidualne

Trener udziela indywidualnych konsultacji uczestnikom, którzy mają dodatkowe pytania lub potrzebują pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów związanymi z Excel.

4

Test

W celu oceny postępów uczestników, szkolenie zawiera test, który sprawdza ich umiejętności w obszarze Excela.

Trenerzy

Marek Jackiewicz

Kilkanaście tysięcy godzin ze szkoleniami z pakietu MS Office (głównie z MS Excel), współpracuje z wieloma firmami prowadząc szkolenia w całej Polsce. Pracował w kilku firmach, na różnych stanowiskach od kadrowych i płacowych, przez finansowe, analityczne i ostatecznie jako kierownik i prezes, gdzie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności, którymi dzieli się na szkoleniach. Szkoleniami zajmuje się całe swoje życie zawodowe, tak więc już ponad 20 lat. Zaczynał od pracy na wyższej uczelni, a później prowadził szkolenia w wielu projektach unijnych oraz komercyjne szkolenia dla klientów z różnych branż.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.