Jak sztuczna inteligencja zmienia świat i biznes

Uczestnik szkolenia pozyska głębsze zrozumienie tego, jak sztuczna inteligencja rewolucjonizuje świat i biznes, co pomoże mu lepiej dostosować się do zmian. Będzie w stanie identyfikować nowe możliwości i wyzwania związane z AI, co umożliwi bardziej efektywne podejmowanie decyzji w kontekście strategii biznesowej.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Jak sztuczna inteligencja zmienia świat i biznes

Grupa docelowa to kadra kierownicza i specjaliści z różnych dziedzin biznesu oraz technologii, którzy chcą zdobyć głębszą wiedzę na temat wpływu sztucznej inteligencji na świat i biznes. Szkolenie może być skierowane do osób pracujących w różnych branżach, w tym IT, finansach, medycynie, marketingu, edukacji i innych, które pragną lepiej zrozumieć i wykorzystać potencjał AI w swoich dziedzinach.

Idea szkolenia opiera się na dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływu na dzisiejszy świat biznesu. W ramach szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zgłębić zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty AI, dowiedzieć się, jakie są aktualne trendy i wyzwania w dziedzinie AI oraz jakie korzyści może przynieść wdrożenie tej technologii w różnych sektorach gospodarki. Szkolenie będzie miało charakter interaktywny, obejmując studia przypadków i dyskusje, co pozwoli uczestnikom na zdobycie konkretnej wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać w ich własnych przedsięwzięciach biznesowych.

wyślij zapytanie

Jak sztuczna inteligencja zmienia świat i biznes – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności: Uczestnictwo w szkoleniu na temat AI może inspirować pracowników do generowania nowych pomysłów i kreatywnego myślenia, co przekłada się na większą innowacyjność w organizacji.
 • Lepsza komunikacja: Wspólne zrozumienie AI może ułatwić komunikację między pracownikami różnych działów, co z kolei sprzyja interdyscyplinarnemu podejściu do projektów.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Pozwala pracownikom czuć się bardziej zaangażowanymi w organizacji, ponieważ widzą, że firma inwestuje w rozwijanie ich umiejętności i wiedzy.
 • Wzrost wartości firmy: Posiadanie zespołu pracowników z wiedzą na temat AI może zwiększyć wartość firmy, szczególnie w przypadku organizacji, które chcą przyciągnąć inwestorów lub planują przyszłe inwestycje.
 • Lepsza zdolność do rozwiązywania problemów: Pracownicy z umiejętnościami AI są bardziej kompetentni w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów i podejmowaniu decyzji na podstawie danych.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji: Organizacja może dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych dzięki lepszemu wykorzystaniu AI, co przyczynia się do jej długoterminowego sukcesu.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie konkurencyjności: Organizacja może wykorzystać wiedzę zdobytą na szkoleniu, aby wdrożyć AI w swoich procesach biznesowych, co może przekładać się na wyższą konkurencyjność na rynku poprzez efektywniejsze działanie i innowacje.
 • Efektywność operacyjna: Szkolenie pozwala na zrozumienie, jak AI może usprawnić procesy operacyjne, automatyzować rutynowe zadania i poprawić wydajność, co prowadzi do oszczędności czasu i zasobów.
 • Lepsze podejmowanie decyzji: Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność analizy danych i wykorzystania narzędzi AI do bardziej precyzyjnego i informowanego podejmowania decyzji biznesowych.
 • Nowe możliwości rynkowe: Wiedza o AI może pomóc organizacji w identyfikacji nowych możliwości rynkowych i dostosowaniu się do zmieniających się trendów i oczekiwań klientów.
 • Optymalizacja procesów: Poprzez zrozumienie, jak AI może być wykorzystywana do optymalizacji procesów, organizacja może redukować koszty i zmniejszyć ryzyko błędów.
 • Rozwój kompetencji pracowników: Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie nowych umiejętności, które są coraz bardziej wartościowe na rynku pracy, co może przyczynić się do retencji talentów w organizacji.
 • Innowacje i rozwój produktów: Organizacja może wykorzystać wiedzę zdobytą na szkoleniu do tworzenia nowych produktów lub usług opartych na technologiach AI, co może otworzyć nowe źródła przychodów.
 • Zrozumienie etyki i regulacji: Szkolenie pozwala na lepsze zrozumienie kwestii związanych z etyką i regulacjami w dziedzinie AI, co może pomóc uniknąć kontrowersji i problemów prawnych.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój zawodowy: Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie nowych umiejętności związanych z AI, co może przyczynić się do rozwoju ich kariery zawodowej i awansu.
 • Większa konkurencyjność na rynku pracy: Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu AI czyni pracowników bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy, co może otwierać nowe możliwości zatrudnienia i negocjacji płac.
 • Efektywność w pracy: Zrozumienie AI pozwala pracownikom na wykorzystanie narzędzi i technik AI do bardziej efektywnej realizacji swoich obowiązków, co może prowadzić do zwiększenia produktywności i oszczędności czasu.
 • Rola w procesie innowacji: Pracownicy mogą być bardziej zaangażowani w proces innowacji w swojej organizacji, ponieważ będą mieli wiedzę i umiejętności do wspierania projektów związanych z AI.
 • Samorealizacja i motywacja: Posiadanie wiedzy na temat nowych technologii, takich jak AI, może zwiększać poczucie samorealizacji i motywacji pracowników, ponieważ pozwalają oni czuć się bardziej kompetentnymi i zaawansowanymi w swojej dziedzinie.
 • Większa elastyczność: Umiejętność pracy z narzędziami AI może zwiększyć elastyczność zawodową pracowników, umożliwiając im pracę nad różnymi projektami i w różnych dziedzinach.
 • Rola w tworzeniu przewagi konkurencyjnej: Pracownicy, którzy rozumieją AI, mogą mieć kluczową rolę w strategii organizacji, pomagając w tworzeniu przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie AI.
 • Zrozumienie etyki i odpowiedzialności: Szkolenie może pomóc pracownikom w zrozumieniu kwestii związanych z etyką i odpowiedzialnością w dziedzinie AI, co może wpłynąć na ich bardziej świadome i etyczne podejście do pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Przemysłowa rewolucja: od rewolucji przemysłowej 1.0 do 4.0.
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (AI).
 • Historia rozwoju AI i kluczowe kamienie milowe.
 • Rola AI w przemysłowych rewolucjach.
 • Transformacja gospodarki dzięki AI.
 • AI w produkcji, logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw.
 • Sztuczna inteligencja w sektorze usług.
 • Wpływ AI na zatrudnienie i rynki pracy.
 • Aktualne trendy w dziedzinie sztucznej inteligencji.
 • Jak AI wpływa na strategie biznesowe.
 • Przykłady firm wykorzystujących AI w innowacyjny sposób.
 • Korzyści konkurencyjne płynące z wdrożenia AI.
 • Szanse rozwoju AI w przemyśle i biznesie.
 • Zagrożenia związane z nadużyciem AI.
 • Mity i nieporozumienia dotyczące AI.
 • Regulacje i etyka w kontekście AI.
 • Wyzwania związane z bezpieczeństwem danych w erze AI.
 • Etyczne dylematy związane z AI i automatyzacją.
 • Odpowiedzialność w przypadku błędów AI.
 • Regulacje dotyczące ochrony prywatności i etyki w AI.
 • AI w medycynie i opiece zdrowotnej.
 • Sztuczna inteligencja w edukacji i uczeniu maszynowym.
 • AI w sektorze finansowym i bankowości.
 • Innowacyjne zastosowania AI w różnych dziedzinach.
 • Przyszłość sztucznej inteligencji: prognozy i scenariusze.
 • Wyzwania związane z rosnącym znaczeniem AI.
 • Jak firmy mogą przygotować się na przyszłość AI.
 • Koncepcje rozwoju zaawansowanych technologii AI.
 • Strategie przygotowania się do transformacji cyfrowej.
 • Wdrożenie sztucznej inteligencji jako kluczowego elementu transformacji.
 • Umiejętności i kompetencje niezbędne w erze cyfrowej.
 • Studia przypadków sukcesów w transformacji cyfrowej biznesu.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza konkretnych przykładów zastosowania AI w rzeczywistych sytuacjach pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć, jak technologia ta może być wykorzystywana w różnych branżach i organizacjach.

2

Warsztaty praktyczne

Praktyczne warsztaty pozwalają uczestnikom na bezpośrednie eksperymentowanie z narzędziami i technologią AI, co umożliwia im zdobycie praktycznych umiejętności.

3

Zadania i projekty grupowe

Pracując w grupach, uczestnicy mogą rozwiązywać konkretne problemy związane z AI, co pozwala im na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

4

Dyskusje

Organizowanie dyskusji na temat etycznych, społecznych i biznesowych aspektów AI pomaga uczestnikom zrozumieć różne perspektywy i podejścia do tych kwestii.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.