Kreatywne rozwiązywanie problemów

Uczestnik szkolenia zyska nowe umiejętności i narzędzia do twórczego podejścia do trudnych sytuacji. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i metodologiom nauczy się generować innowacyjne pomysły i efektywnie je wdrażać, co pozwoli mu być bardziej skutecznym w rozwiązywaniu różnorodnych wyzwań zawodowych. Ponadto, uczestnik będzie bardziej pewny siebie w podejmowaniu decyzji i podejmuje się bardziej kreatywnych i efektywnych działań.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Kreatywne rozwiązywanie problemów

Grupa docelowa szkolenia obejmuje szeroki zakres uczestników, w tym pracowników firm i organizacji z różnych sektorów, menedżerów na różnych poziomach hierarchicznych oraz osoby, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie twórczego myślenia i skutecznego rozwiązywania problemów. Szkolenie jest dostosowane do potrzeb zarówno profesjonalistów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje, jak i osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w obszarze kreatywności i innowacyjności.

Idea szkolenia polega na rozwijaniu umiejętności uczestników w zakresie generowania nowatorskich pomysłów i skutecznego radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami zawodowymi. Poprzez praktyczne ćwiczenia, studia przypadków i interaktywne metody nauczania, szkolenie ma na celu dostarczyć uczestnikom narzędzi i technik, które pomogą im podejść do problemów w sposób kreatywny i efektywny. Uczestnicy zdobędą także pewność siebie w podejmowaniu decyzji oraz umiejętność współpracy w zespołach, co przyczyni się do poprawy wyników i osiągnięcia sukcesów zawodowych.

wyślij zapytanie

Kreatywne rozwiązywanie problemów – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa atmosfery w pracy: Wspólne uczestnictwo w szkoleniu może zintegrować zespół i sprzyjać budowaniu pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, co przekłada się na lepszą współpracę i relacje między pracownikami.
 • Wzrost motywacji do nauki: Pracownicy, którzy widzą, że organizacja inwestuje w ich rozwój i oferuje im możliwość szkolenia, mogą być bardziej zmotywowani do nauki i rozwoju umiejętności.
 • Zwiększenie dostępności wewnętrznych ekspertów: Po szkoleniu, pracownicy stają się wewnętrznymi ekspertami w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów, co może być cenne dla innych pracowników, którzy potrzebują wsparcia lub pomysłów.
 • Poprawa wizerunku firmy: Organizacje, które inwestują w rozwijanie kompetencji swoich pracowników, często budują pozytywny wizerunek jako pracodawcy dbający o rozwój swojego personelu.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Współpracownicy wyposażeni w umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów mogą pomóc organizacji w pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów poprzez lepsze dostosowanie się do ich potrzeb i rozwiązywanie ich problemów.
 • Wspólny język i podejście: Szkolenie tworzy wspólny język i podejście do rozwiązywania problemów w organizacji, co ułatwia komunikację i zrozumienie między pracownikami.
 • Redukcja bariery hierarchicznych: W trakcie szkolenia hierarchie organizacyjne mogą się rozluźnić, co sprzyja otwartej wymianie pomysłów i współpracy między różnymi poziomami zarządzania.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji: Organizacje, w których pracownicy potrafią twórczo rozwiązywać problemy, są bardziej elastyczne i lepiej przygotowane do reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i sytuacje kryzysowe.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie innowacyjności: Uczestnicy szkolenia rozwijają zdolność do generowania nowatorskich pomysłów i podejścia do problemów, co może prowadzić do wprowadzenia innowacji i usprawnień w produktach, usługach lub procesach organizacyjnych.
 • Poprawa efektywności pracy: Dzięki nabytym umiejętnościom rozwiązywania problemów w sposób bardziej kreatywny i systematyczny, pracownicy mogą skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi, co przekłada się na wzrost produktywności.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Udostępnienie narzędzi i szkoleń, które wspierają rozwijanie umiejętności, zwykle zwiększa poziom zaangażowania pracowników, co może przyczynić się do wzrostu satysfakcji zawodowej.
 • Lepsza współpraca w zespołach: Szkolenie może pomóc pracownikom w rozwijaniu umiejętności komunikacji, słuchania i współpracy, co może prowadzić do bardziej efektywnej pracy zespołowej.
 • Rozwój liderów: Pracownicy uczestniczący w szkoleniu mogą rozwijać swoje umiejętności przywódcze, co jest istotne zarówno dla obecnych liderów, jak i potencjalnych przyszłych liderów w organizacji.
 • Zatrzymywanie utalentowanych pracowników: Organizacje, które inwestują w rozwijanie umiejętności swoich pracowników, często są bardziej atrakcyjne dla utalentowanych kandydatów i bardziej skutecznie zatrzymują obecnych pracowników.
 • Poprawa wyników finansowych: Zwiększona innowacyjność, efektywność i zaangażowanie pracowników mogą przyczynić się do wzrostu wyników finansowych organizacji.
 • Dostosowanie do zmian rynkowych: Organizacje, które uczą swoich pracowników kreatywnego rozwiązywania problemów, są bardziej przygotowane do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności generowania kreatywnych rozwiązań problemów, co może przekładać się na ich rozwój zawodowy.
 • Wzrost pewności siebie: Uczestnicy zyskują większą pewność siebie w podejmowaniu decyzji i radzeniu sobie z trudnościami, co może pomóc w osiąganiu sukcesów zawodowych.
 • Lepsza efektywność pracy: Nabyte techniki i narzędzia pozwalają pracownikom być bardziej efektywnymi w rozwiązywaniu codziennych problemów, co może przekładać się na oszczędność czasu i zasobów.
 • Większa atrakcyjność na rynku pracy: Posiadanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów może uczynić pracowników bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych pracodawców i otworzyć nowe możliwości kariery.
 • Zwiększone zaangażowanie zawodowe: Dzięki rozwijaniu umiejętności i osiąganiu sukcesów w rozwiązywaniu problemów, pracownicy mogą być bardziej zaangażowani w wykonywaną pracę.
 • Poprawa komunikacji: Szkolenie może pomóc w poprawie umiejętności komunikacji, co ma zastosowanie zarówno w pracy z zespołem, jak i w kontaktach z klientami i partnerami biznesowymi.
 • Rozwój osobisty: Nauka kreatywnego rozwiązywania problemów ma również wartość poza sferą zawodową, pomagając pracownikom w podejściu do wyzwań życiowych w bardziej elastyczny i twórczy sposób.
 • Samozadowolenie: Osiągnięcie sukcesów w rozwiązywaniu problemów może przyczynić się do zwiększenia poczucia własnej wartości i satysfakcji z pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Zdefiniowanie pojęcia kreatywności – czy można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie?
 • Idea twórczego myślenia
 • Bariery ograniczające kreatywne myślenie i sposoby na ich przełamanie
 • Cechy osoby kreatywnej
 • Dlaczego warto zaczynać od rozgrzewki?
 • Praktyczne techniki rozgrzewki twórczej
 • Metody pobudzania własnej i cudzej kreatywności
 • Demistyfikacja pojęcia „kombinowanie”
 • Praktyczne ćwiczenie umiejętności syntezy

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Mini wykład

To skuteczna technika wykorzystywana podczas szkoleń, która polega na krótkim i intensywnym przekazie wiedzy lub informacji przez prowadzącego. Podczas tej metody prowadzący prezentuje istotne treści lub kluczowe punkty tematyczne w formie krótkiego wykładu.

2

Dyskusja grupowa

To metoda interaktywna wykorzystywana podczas szkoleń i warsztatów, której celem jest angażowanie uczestników w wymianę poglądów, myśli i doświadczeń na określony temat. Podczas dyskusji grupowej uczestnicy dzielą się swoimi opiniami, analizują różne punkty widzenia oraz wspólnie rozwiązują problemy lub podejmują decyzje.

3

Ćwiczenia indywidualne

To metoda szkoleniowa, która skupia się na samodzielnej pracy uczestników bez bezpośredniego udziału innych osób. W ramach tych ćwiczeń uczestnicy pracują nad rozwojem swoich umiejętności, zdobywają wiedzę lub rozwiązują konkretne zadania samodzielnie.

4

Ćwiczenia grupowe

To metoda szkoleniowa, w której uczestnicy pracują razem w grupie nad rozmaitymi zadaniami, problemami lub projektami. Te interaktywne zajęcia grupowe mają na celu rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji, rozwiązywania problemów oraz budowania relacji w grupie.

5

Burza mózgów

To kreatywna metoda zbierania pomysłów i generowania nowych rozwiązań na określony problem lub temat. Jest to proces grupowego myślenia, w którym uczestnicy swobodnie i spontanicznie wymieniają swoje pomysły bez oceny lub krytyki. Burza mózgów ma na celu stworzenie otwartej i inspirującej atmosfery, sprzyjającej tworzeniu innowacyjnych idei.

6

Lodołamacze

To specjalne jednostki pływające lub statki, które zostały zaprojektowane i wyposażone w celu przebijania się przez gęste i grube pokrywy lodowe na morzach lub rzekach. Służą głównie do utrzymania żeglugi w warunkach ekstremalnie niskich temperatur i lodowych pokrywach wodnych.

Magdalena Sekulska-Walkowiak

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwijaniem umiejętności handlowo – biznesowych (techniki sprzedaży, zaawansowane negocjacje w sieciach handlowych, controlling finansowy dla sprzedawców), ze sprzedażą – profesjonalną obsługą klienta biznesowego (typologia klienta, sztuka prezentacji handlowej, budowanie relacji z klientem) oraz efektywnością własną i podwładnych, jak i treningach kreatywności oraz train the trainers. Od roku 1999 spełnia się zawodowo w sektorze B2B. Posiada więc bogate doświadczenie wyniesione z pracy zawodowej, którym dzieli się jako trener od wielu lat. Ukończyła studia z zakresu marketingu i zarządzania, finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz zarządzania wizerunkiem organizacji w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium”. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Integra w Poznaniu oraz licznych szkoleń i warsztatów z zakresu sprzedaży i negocjacji. Obecnie na co dzień związana jest z jedną z czołowych firm na rynku polskim z branży FMCG, gdzie odpowiedzialna jest za działania związane z realizowaniem skutecznej polityki handlowej oraz marketingowej, aktywnie współpracując ze strategicznymi partnerami biznesowymi. Jako trener przygotowuje i realizuje projekty zarówno komercyjne, jak i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym zakresie współpracuje z firmami z branży FMCG oraz agencjami wspierającymi rozwój gospodarczy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.