Logistyka magazynowa

Uczestnik szkolenia “Logistyka magazynowa” zdobędzie praktyczną wiedzę na temat efektywnego zarządzania magazynem, w tym optymalizacji procesów składowania i dystrybucji towarów. Pozna nowoczesne narzędzia i technologie wspierające logistykę magazynową, co pozwoli na zwiększenie wydajności i redukcję kosztów operacyjnych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Logistyka magazynowa

Grupa docelowa szkolenia “Logistyka magazynowa” to przede wszystkim pracownicy działów logistycznych i magazynowych, kierownicy magazynów, a także specjaliści ds. zarządzania łańcuchem dostaw. Szkolenie jest również skierowane do osób planujących rozpocząć karierę w logistyce magazynowej oraz właścicieli średnich przedsiębiorstw, którzy chcą zoptymalizować procesy magazynowe w swoich firmach.

Idea szkolenia “Logistyka magazynowa” polega na dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania magazynem. Celem jest zwiększenie efektywności operacji magazynowych poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod i technologii oraz optymalizację procesów związanych z przechowywaniem i dystrybucją towarów. Szkolenie ma również na celu rozwój kompetencji uczestników w planowaniu, organizacji i nadzorowaniu pracy magazynu, co przekłada się na poprawę jakości obsługi klienta i redukcję kosztów operacyjnych.

zapisz się na szkolenie już teraz

Logistyka magazynowa – korzyści ze szkolenia

 • Lepsza komunikacja i współpraca – Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności, które poprawiają przepływ informacji oraz współpracę między różnymi działami firmy, co prowadzi do bardziej spójnego i efektywnego działania całej organizacji.
 • Wyższa jakość pracy – Zarówno organizacja, jak i pracownicy zyskują na poprawie standardów operacyjnych i lepszym zrozumieniu procesów magazynowych, co prowadzi do wyższej jakości świadczonych usług i produkowanych towarów.
 • Elastyczność i adaptacyjność – Szkolenie przygotowuje zarówno firmę, jak i jej pracowników do szybszego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i wymagania klientów, co zwiększa zdolność do adaptacji i elastyczność operacyjną.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy – Wdrażanie najlepszych praktyk w zarządzaniu magazynem oraz znajomość nowoczesnych technologii przyczyniają się do stworzenia bezpieczniejszych warunków pracy, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji poprzez redukcję wypadków i absencji.
 • Budowanie kultury ciągłego doskonalenia – Szkolenie promuje podejście oparte na ciągłym doskonaleniu procesów, co staje się wspólną wartością dla całej organizacji i wszystkich pracowników, prowadząc do trwałych korzyści w zakresie efektywności i innowacyjności.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej – Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą w stanie zoptymalizować procesy magazynowe, co prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów i skrócenia czasu realizacji zadań.
 • Redukcja kosztów – Poprawa zarządzania magazynem i wykorzystanie nowoczesnych technologii przyczynią się do zmniejszenia kosztów operacyjnych, takich jak koszty przechowywania, transportu i administracji.
 • Lepsza obsługa klienta – Usprawnienie procesów magazynowych i logistyki przyczynia się do szybszej realizacji zamówień, co z kolei poprawia satysfakcję klientów i zwiększa lojalność wobec firmy.
 • Podniesienie kompetencji pracowników – Szkolenie rozwija umiejętności i wiedzę pracowników, co przekłada się na ich większą efektywność i lepsze przygotowanie do wykonywania zadań.
 • Zwiększenie konkurencyjności – Efektywne zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw pozwala firmie szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów, co daje przewagę nad konkurencją.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój zawodowy – Uczestnicy zdobywają nowe umiejętności i wiedzę, co zwiększa ich wartość na rynku pracy i daje możliwość awansu zawodowego.
 • Zwiększenie efektywności pracy – Dzięki nauce nowoczesnych metod i narzędzi logistyki magazynowej pracownicy mogą pracować bardziej efektywnie, co prowadzi do lepszych wyników i większej satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Lepsze zrozumienie procesów magazynowych – Szkolenie pozwala na głębsze zrozumienie wszystkich aspektów zarządzania magazynem, co pomaga w lepszej koordynacji z innymi działami firmy.
 • Wzrost pewności siebie – Poszerzenie kompetencji i wiedzy sprawia, że pracownicy czują się pewniej w swoich codziennych obowiązkach i są bardziej samodzielni w podejmowaniu decyzji.
 • Możliwość wdrażania innowacji – Pracownicy poznają nowoczesne technologie i najlepsze praktyki, co umożliwia im wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w miejscu pracy, poprawiając tym samym procesy i wyniki firmy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia i definicje
  • Definicja logistyki magazynowej
  • Rola magazynów w łańcuchu dostaw
 • Rodzaje magazynów
  • Magazyny centralne, regionalne, lokalne
  • Magazyny własne vs. wynajmowane
 • Funkcje magazynów
  • Przechowywanie
  • Kompletacja zamówień
  • Cross-docking
 • Zarządzanie przestrzenią magazynową
  • Układ i planowanie magazynu
  • Optymalizacja wykorzystania przestrzeni
 • Procesy magazynowe
  • Przyjmowanie towarów
  • Składowanie i przechowywanie
  • Kompletacja zamówień
  • Wysyłka i dystrybucja
 • Zarządzanie zapasami
  • Metody zarządzania zapasami (FIFO, LIFO, FEFO)
  • Inwentaryzacja i kontrola zapasów
  • Optymalizacja poziomu zapasów
 • Automatyzacja magazynów
  • Systemy automatycznego składowania i pobierania (AS/RS)
  • Robotyka w magazynach
 • Systemy informatyczne w logistyce magazynowej
  • WMS (Warehouse Management System)
  • Integracja WMS z ERP
 • Nowoczesne technologie identyfikacji towarów
  • Kodowanie kreskowe
  • RFID (Radio Frequency Identification)
 • Analiza i mapowanie procesów
  • Narzędzia do analizy procesów
  • Mapowanie strumienia wartości (VSM)
 • Lean management w logistyce magazynowej
  • Eliminacja marnotrawstwa
  • Zasady 5S w magazynie
 • Optymalizacja procesów magazynowych
  • Metody i techniki optymalizacji
  • Przykłady wdrożeń optymalizacyjnych
 • Organizacja pracy zespołu magazynowego
  • Role i odpowiedzialności pracowników magazynowych
  • Motywowanie i zarządzanie zespołem
 • Szkolenie i rozwój pracowników
  • Programy szkoleniowe dla magazynierów
  • Rozwój kompetencji logistycznych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
  • Zasady BHP w magazynie
  • Zarządzanie ryzykiem i przeciwdziałanie wypadkom
 • Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
  • Definicja i znaczenie KPI w logistyce magazynowej
  • Przykłady KPI dla magazynu
 • Metody oceny efektywności
  • Analiza wskaźników
  • Benchmarking i ciągłe doskonalenie
 • Raportowanie i wizualizacja danych
  • Narzędzia do raportowania
  • Wizualizacja danych logistycznych
 • Identyfikacja i analiza ryzyka
  • Metody identyfikacji ryzyka
  • Analiza wpływu i prawdopodobieństwa ryzyka
 • Plany awaryjne i zarządzanie kryzysowe
  • Tworzenie planów awaryjnych
  • Procedury zarządzania kryzysowego
 • Zapewnienie ciągłości działania
  • Strategie zapewnienia ciągłości operacji magazynowych
  • Praktyki i case study z branży

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład teoretyczny

Tradycyjna metoda nauczania, podczas której trener lub ekspert przedstawia uczestnikom podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki magazynowej.

2

Warsztaty praktyczne

Zajęcia, w trakcie których uczestnicy wykonują zadania praktyczne związane z tematyką szkolenia, co pozwala na natychmiastowe zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

3

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych sytuacji z branży logistycznej, które uczestnicy mają za zadanie przeanalizować i omówić, co pomaga zrozumieć zastosowanie teorii w praktyce.

4

Praca w grupach

Uczestnicy pracują w małych zespołach nad wspólnymi projektami lub zadaniami, rozwijając umiejętności pracy zespołowej i współpracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.