Masterclass dla managerów

Uczestnik szkolenia “Masterclass dla managerów” zyska zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania, dzięki czemu będzie mógł skuteczniej prowadzić zespół i realizować cele biznesowe. Szkolenie to pozwoli na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i liderowania, co jest kluczowe w efektywnym zarządzaniu ludźmi i projektami.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Masterclass dla managerów

Grupa docelowa szkolenia “Masterclass dla managerów” to przede wszystkim osoby zajmujące stanowiska kierownicze na różnych poziomach zarządzania, takie jak menedżerowie, kierownicy, dyrektorzy czy liderzy zespołów. Są to profesjonaliści, którzy już posiadają doświadczenie w zarządzaniu i chcą poszerzyć swoje umiejętności oraz pogłębić wiedzę w zakresie nowoczesnych metod zarządzania i efektywnej komunikacji. Szkolenie może być również skierowane do osób aspirujących do ról kierowniczych, które chcą przygotować się do pełnienia tych funkcji w przyszłości.

Idea szkolenia opiera się na kompleksowym podejściu do roli managera w nowoczesnym środowisku biznesowym. Program szkolenia został zaprojektowany tak, aby rozwijać kluczowe umiejętności zarządzania i liderstwa, koncentrując się na praktycznych aspektach prowadzenia zespołu, skutecznej komunikacji oraz budowania autorytetu wśród podwładnych.

wyślij zapytanie

Masterclass dla managerów – korzyści ze szkolenia

Korzyści dla organizacji

 • Podniesienie kompetencji kierowniczych: Uczestnictwo menedżerów w szkoleniu przekłada się na zwiększenie ich umiejętności zarządzania, co bezpośrednio wpływa na efektywność pracy całego zespołu i realizację celów biznesowych firmy.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Nacisk na rozwój umiejętności komunikacyjnych pomaga w lepszym przepływie informacji wewnątrz organizacji, co jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania i rozwiązywania problemów.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników: Dobrze przeszkoleni menedżerowie potrafią lepiej motywować swoje zespoły, co przekłada się na większe zaangażowanie pracowników i lepsze wyniki pracy.
 • Wzrost efektywności zarządzania zasobami: Szkolenie kładzie nacisk na efektywne zarządzanie czasem i zasobami, co jest niezbędne w dynamicznym środowisku biznesowym.
 • Budowanie kultury organizacyjnej: Przeszkoleni liderzy mają zdolności do kreowania pozytywnej kultury organizacyjnej, co przyczynia się do lepszego klimatu pracy i większej lojalności pracowników.
 • Innowacyjność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów: Szkolenie rozwija umiejętności krytycznego myślenia i innowacyjnego podejścia do problemów, co jest cenne w tworzeniu nowych rozwiązań biznesowych.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności liderskich: Szkolenie pozwala na zdobycie i rozszerzenie umiejętności w zakresie efektywnego liderowania, co jest kluczowe dla awansu zawodowego i lepszego zarządzania zespołem.
 • Poprawa komunikacji i umiejętności międzyludzkich: Uczestnicy uczą się, jak skutecznie komunikować się z zespołem, co przekłada się na lepszą atmosferę w pracy i efektywniejsze rozwiązywanie problemów.
 • Zwiększenie pewności siebie i kompetencji: Szkolenie daje szansę na pogłębienie wiedzy i umiejętności, co z kolei zwiększa pewność siebie pracownika w pełnionych obowiązkach.
 • Lepsze zarządzanie czasem i priorytetami: Nauka efektywnego zarządzania czasem i umiejętności ustalania priorytetów pomaga w lepszej organizacji pracy.
 • Rozwój osobisty i zawodowy: Szkolenie oferuje możliwość osobistego rozwoju, poszerzania horyzontów i zdobywania nowych perspektyw, co jest ważne w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy.
 • Budowanie autorytetu i lepsze relacje z podwładnymi: Uczestnicy uczą się, jak budować autorytet i lepsze relacje z podwładnymi, co przekłada się na lepszą dynamikę pracy zespołowej.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Świadomość zadań i odpowiedzialności,
 • Oczekiwania Firmy, pracowników,
 • Budowanie autorytetu w zespole,
 • Co niszczy a co buduje autorytet managera,
 • Ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem,
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, motywowanie, kontrola i rozliczanie,
 • Wyznaczanie zadań i ustalanie priorytetów własnych i zespołu,
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników,
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów,
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji,
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI),
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników,
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Coaching,
  • Delegowanie,
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania podwładnymi,
 • Czym jest informacja zwrotna,
 • Zasady udzielania skutecznej informacji zwrotnej,
 • Model FUO – feedback
 • Ćwiczenie rozmów z pracownikami – udzielanie informacji zwrotnej w konkretnych sytuacjach,
 • Mocne rozmowy z podwładnymi,
 • Asertywne rozmowy z podwładnymi, stawianie granic,
 • Trening krótkich rozmów z podwładnymi,
  • Motywowanie,
  • Angażowanie,
  • Wyrażanie uznania,
  • Korygowanie,
  • Dopytywanie,
  • Przekazywanie,
  • Omawianie,
 • Rozwiązywanie przypadków zgłoszonych przez uczestników
 • Poszukiwanie możliwych rozwiązań
 • Inscenizowanie trudnych sytuacji
 • Wyjaśnianie wątpliwości

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych sytuacji biznesowych pomaga uczestnikom zrozumieć złożone problemy zarządcze i nauczyć się stosować teoretyczną wiedzę w praktyce.

2

Ćwiczenia praktyczne i symulacje

Pozwalają uczestnikom na praktyczne zastosowanie nowo nabytych umiejętności w kontrolowanych, ale realistycznych warunkach.

3

Dyskusje grupowe

Zachęcają do wymiany doświadczeń, poglądów i strategii między uczestnikami, co sprzyja uczeniu się od siebie nawzajem.

4

Ćwiczenia interaktywne

Zadania, które wymagają aktywnej partycypacji uczestników, np. role-play, scenki, gry biznesowe, które pomagają zrozumieć dynamikę pracy zespołowej i zarządzania.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.