Projektowanie interfejsów użytkownika UX/UI

Uczestnik szkolenia  zyska praktyczne umiejętności projektowania interfejsów użytkownika, uwzględniających aspekty doświadczenia użytkownika (UX) i interfejsu użytkownika (UI). Będzie potrafił analizować potrzeby użytkowników, projektować intuicyjne i atrakcyjne interfejsy, oraz testować ich efektywność. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie mógł tworzyć użyteczne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania, zwiększając satysfakcję użytkowników i osiągając lepsze wyniki w projektowaniu interfejsów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane dla web designerów, deweloperów, specjalistów od marketingu oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani poprawą doświadczeń użytkowników na stronach internetowych i aplikacjach.

Idea szkolenia:

 • W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami projektowania UX/UI, dowiadują się jak te dwa obszary wpływają na doświadczenia użytkowników oraz jak ich poprawne zrozumienie i zastosowanie przekłada się na sukces produktu cyfrowego.
 • Szkolenie obejmuje zarówno teorię, jak i praktyczne aspekty projektowania interfejsów użytkownika. Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad konkretnymi projektami, co pozwoli im na lepsze zrozumienie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętności, które pozwolą im na tworzenie skutecznych i atrakcyjnych interfejsów użytkownika, które spełniają oczekiwania użytkowników i przyczyniają się do osiągnięcia celów biznesowych.
wyślij zapytanie

Projektowanie interfejsów użytkownika UX/UI – korzyści ze szkolenia

 • Zmniejszenie kosztów obsługi klienta: Dobre zaprojektowane interfejsy użytkownika minimalizują potrzebę interwencji i pomocy technicznej, co przekłada się na zmniejszenie kosztów obsługi klienta. Użytkownicy mogą samodzielnie radzić sobie z produktami, co pozwala organizacji zaoszczędzić czas i zasoby.
 • Lepsze wykorzystanie danych i analizy: Umiejętności UX/UI pozwalają organizacji lepiej wykorzystać dane i analizy w celu doskonalenia produktów. Projektowanie interfejsów z myślą o użytkownikach umożliwia zbieranie wartościowych informacji zwrotnych i analizę zachowań użytkowników, co prowadzi do usprawnień i innowacji.
 • Wspólna wizja i zrozumienie celów: Szkolenie z projektowania interfejsów użytkownika przyczynia się do wspólnego zrozumienia celów organizacji i wypracowania spójnej wizji projektów. Pracownicy otrzymują narzędzia i techniki, które pozwalają na skuteczne przekazywanie i realizację zamierzeń organizacji.
 • Wzrost zaufania klientów: Dobre zaprojektowane interfejsy użytkownika budują zaufanie klientów do organizacji i jej produktów. Użytkownicy, którzy mają pozytywne doświadczenia z interfejsami, są bardziej skłonni polecać produkty organizacji innym, co przyczynia się do rozwoju marki i zwiększenia zaufania na rynku.
 • Innowacyjność i adaptacja: Szkolenie z UX/UI przyczynia się do kultury innowacji i adaptacji w organizacji. Pracownicy zyskują umiejętność myślenia kreatywnego, poszukiwania nowych rozwiązań i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb użytkowników i rynku.
 • Długoterminowy rozwój organizacji: Posiadanie specjalistów z zakresu UX/UI i dbałość o jakość interfejsów użytkownika przyczynia się do długoterminowego rozwoju organizacji. Zadowoleni klienci, zwiększona efektywność i konkurencyjność oraz zdolność do adaptacji pozwalają organizacji osiągać sukces na dłuższą metę.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa użytkowalności produktów: Szkolenie umożliwia organizacji zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu UX/UI, co przekłada się na poprawę użytkowalności produktów. Projektowanie interfejsów z myślą o użytkownikach pozwala na tworzenie intuicyjnych, łatwych w obsłudze i atrakcyjnych wizualnie produktów, co przyczynia się do zadowolenia klientów.
 • Zwiększenie zaangażowania użytkowników: Skuteczne projektowanie interfejsów użytkownika prowadzi do zwiększenia zaangażowania użytkowników. Tworzenie interfejsów, które są atrakcyjne, interaktywne i dostarczają pozytywnych doświadczeń, angażuje użytkowników i zachęca ich do częstszego korzystania z produktów organizacji.
 • Poprawa wizerunku marki: Dbałość o dobrą jakość UX/UI przyczynia się do poprawy wizerunku marki. Tworzenie produktów, które są przyjemne w obsłudze, funkcjonalne i estetycznie zaprojektowane, buduje pozytywny wizerunek organizacji jako nowoczesnej, innowacyjnej i dbającej o dobro klientów.
 • Zwiększenie lojalności klientów: Skuteczne projektowanie interfejsów użytkownika ma pozytywny wpływ na lojalność klientów. Użytkownicy, którzy doświadczają łatwości i przyjemności w korzystaniu z produktów, są bardziej skłonni do powrotu do nich i rekomendowania ich innym. Lojalni klienci przyczyniają się do wzrostu sprzedaży i długoterminowego sukcesu organizacji.
 • Zmniejszenie kosztów i czasu wprowadzania produktu na rynek: Skuteczne projektowanie interfejsów użytkownika pomaga organizacji w szybszym i bardziej efektywnym wprowadzaniu produktów na rynek. Dzięki dobrze zaprojektowanym interfejsom, redukcji błędów i potrzeby mniej poprawek, organizacja może zaoszczędzić czas i zasoby na etapie tworzenia i wdrażania produktów.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Posiadanie umiejętności UX/UI daje organizacji przewagę konkurencyjną. Skuteczne projektowanie interfejsów użytkownika pozwala wyróżnić się na rynku, przyciągać uwagę klientów i konkurować efektywniej. Zwiększenie konkurencyjności przekłada się na zdobycie większego udziału w rynku i osiągnięcie sukcesu.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwinięcie umiejętności z zakresu projektowania interfejsów użytkownika i UX/UI. Poznanie najlepszych praktyk, narzędzi i technik projektowania daje pracownikom możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia specjalistycznych umiejętności.
 • Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy: Posiadanie umiejętności związanych z projektowaniem interfejsów użytkownika i UX/UI zwiększa atrakcyjność pracowników na rynku pracy. Te specjalistyczne umiejętności są coraz bardziej poszukiwane przez organizacje, co otwiera drzwi do nowych możliwości zawodowych i awansu.
 • Satysfakcja z pracy: Szkolenie i zdobycie umiejętności UX/UI przyczynia się do zwiększenia satysfakcji z pracy pracowników. Możliwość tworzenia interfejsów, które są łatwe w obsłudze, estetyczne i angażujące, sprawia, że pracownicy czują satysfakcję z tworzenia produktów, które dostarczają pozytywne doświadczenia użytkownikom.
 • Współpraca i komunikacja: Szkolenie sprzyja lepszej współpracy i komunikacji w zespole. Pracownicy posiadający umiejętności UX/UI mogą lepiej komunikować się z innymi członkami zespołu projektowego, programistami i innymi interesariuszami. Wspólna wiedza i język projektowania interfejsów ułatwia wymianę informacji i efektywną współpracę.
 • Twórcze wyzwania: Projektowanie interfejsów użytkownika i UX/UI stawia przed pracownikami twórcze wyzwania. Możliwość angażowania się w proces projektowania, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i dostarczania wartościowych produktów przekłada się na rozwijanie kreatywności i satysfakcję z pokonywania trudności.
 • Możliwość wpływu na produkt: Szkolenie z projektowania interfejsów użytkownika daje pracownikom możliwość większego wpływu na tworzone produkty. Zdobyte umiejętności pozwalają im wnieść wartość i wprowadzać usprawnienia w interfejsach, co przyczynia się do budowania lepszych doświadczeń użytkowników.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do UX/UI: Przedstawienie podstawowych pojęć i definicji związanych z UX (User Experience) i UI (User Interface) oraz ich znaczenia w projektowaniu interfejsów użytkownika.
 • Zrozumienie użytkownika: Szkolenie z zakresu technik badania i analizowania potrzeb, zachowań i preferencji użytkowników w celu projektowania interfejsów, takich jak tworzenie personas, mapowanie podróży użytkownika i badania użyteczności.
 • Proces projektowania UX/UI: Omówienie etapów procesu projektowania UX/UI, takich jak analiza, prototypowanie, testowanie i iteracyjne doskonalenie.
 • Zasady projektowania interfejsów: Przedstawienie kluczowych zasad projektowania interfejsów użytkownika, takich jak zasada prostoty, spójności, dostępności i użyteczności.
 • Struktura informacji: Szkolenie dotyczące organizacji i hierarchii informacji w interfejsach użytkownika, takie jak tworzenie drzewa nawigacyjnego i struktury strony.
 • Projektowanie nawigacji: Omówienie technik projektowania nawigacji w interfejsach, takich jak menu, karty, linki i ikony.
 • Estetyka i branding: Szkolenie z zakresu projektowania estetycznego interfejsów i tworzenia spójnego wizerunku marki poprzez odpowiednie używanie kolorów, typografii, grafiki i elementów wizualnych.
 • Prototypowanie: Przedstawienie różnych technik i narzędzi prototypowania, takich jak rysowanie odręczne, wireframing, mockupy i prototypy interaktywne.
 • Testowanie użyteczności: Szkolenie z zakresu przeprowadzania testów użyteczności interfejsów użytkownika, takich jak testy A/B, testy użytkowników, analiza heat map i ocena czasu reakcji.
 • Analiza danych: Omówienie wykorzystania danych i statystyk w procesie projektowania UX/UI, takie jak analiza ścieżek użytkowników, wskaźniki konwersji i analiza zachowań użytkowników na stronie.
 • Kreatywność i innowacje: Szkolenie dotyczące technik generowania pomysłów, twórczego myślenia i innowacji w projektowaniu UX/UI.
 • Interakcje i animacje: Przedstawienie zasad projektowania interakcji i animacji w interfejsach użytkownika, takie jak hover, kliknięcia, efekty przejść i animacje mikrointerakcji.
 • Responsywność: Szkolenie z zakresu projektowania responsywnych interfejsów, które dostosowują się do różnych urządzeń i ekranów.
 • Protokoły projektowe: Omówienie popularnych protokołów projektowych w UX/UI, takich jak Design Thinking, Lean UX i Agile UX, oraz zrozumienie ich zastosowania w różnych etapach procesu projektowania.
 • Projektowanie dla różnych branż: Szkolenie dotyczące specyfiki projektowania UX/UI w różnych branżach, takich jak e-commerce, aplikacje mobilne, usługi finansowe, zdrowie i wellness.
 • Projektowanie interfejsów mobilnych: Omówienie zasad i technik projektowania interfejsów dla urządzeń mobilnych, uwzględniając ograniczenia ekranowe, nawigację dotykową i specyficzne wzorce projektowe.
 • Projektowanie interfejsów webowych: Szkolenie z zakresu projektowania interfejsów webowych, z naciskiem na czytelność, łatwość nawigacji, responsywność i interakcje.
 • Eksperymentalne projekty UX/UI: Przedstawienie innowacyjnych i eksperymentalnych projektów UX/UI, które wykraczają poza tradycyjne wzorce i stawiają na oryginalność i nowatorskie rozwiązania.
 • Dostępność i inkluzja: Szkolenie dotyczące projektowania interfejsów, które uwzględniają różnorodność użytkowników i spełniają standardy dostępności, takie jak czytelność, kontrast, alternatywne opisy i wsparcie dla technologii asystujących.
 • Testowanie i iteracyjne doskonalenie: Omówienie znaczenia testowania interfejsów użytkownika, feedbacku użytkowników i iteracyjnego doskonalenia projektów UX/UI na podstawie zebranych danych i obserwacji.
 • Projektowanie dla aplikacji mobilnych: Szkolenie dotyczące projektowania UX/UI dla aplikacji mobilnych, uwzględniające specyficzne elementy takie jak ekran dotykowy, gesty, nawigacja mobilna i przepływ użytkownika.
 • Projektowanie dla stron internetowych: Omówienie specyfiki projektowania UX/UI dla stron internetowych, uwzględniające aspekty takie jak responsywność, dostępność, przewijanie strony i interakcje z użytkownikami.
 • Projektowanie dla systemów wbudowanych: Szkolenie z zakresu projektowania UX/UI dla systemów wbudowanych, takich jak interfejsy dla urządzeń IoT, systemy sterowania domem czy panele kontrolne w przemyśle.
 • Projektowanie dla interfejsów głosowych: Przedstawienie zasad projektowania UX/UI dla interfejsów głosowych i asystentów wirtualnych, takich jak Alexa, Siri czy Google Assistant, uwzględniając konwersację, rozpoznawanie mowy i odpowiednie podpowiedzi.
 • Projektowanie dla interfejsów rozszerzonej rzeczywistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR): Szkolenie dotyczące projektowania UX/UI dla interfejsów AR i VR, uwzględniając interakcje przestrzenne, odwzorowanie rzeczywistości i immersję użytkownika.
 • Trendy i przyszłość UX/UI: Omówienie aktualnych trendów i przyszłości projektowania UX/UI, takich jak sztuczna inteligencja, interfejsy głosowe, personalizacja i interakcje naturalne.
 • Projektowanie dla osób z niepełnosprawnościami: Szkolenie dotyczące projektowania UX/UI, które uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, takie jak słabo widzący, niedosłyszący czy osoby z ograniczeniami ruchowymi.
 • Projektowanie dla różnych grup wiekowych: Omówienie zasad projektowania UX/UI dla różnych grup wiekowych, takich jak dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, uwzględniając ich specyficzne potrzeby i umiejętności.
 • Projektowanie dla różnych kultur i języków: Szkolenie z zakresu projektowania UX/UI, które bierze pod uwagę różnice kulturowe, językowe i lokalne zwyczaje, takie jak ukierunkowane treści, lokalizacja i internacjonalizacja.
 • Projektowanie dla różnych kontekstów użytkowania: Przedstawienie zasad projektowania UX/UI dla różnych kontekstów użytkowania, takich jak mobilność, praca w terenie, interakcje w czasie rzeczywistym czy tryby offline.
 • Inkluzja i różnorodność: Szkolenie dotyczące projektowania UX/UI, które promuje inkluzję i różnorodność, takie jak uwzględnianie perspektyw i doświadczeń różnych grup użytkowników oraz eliminowanie uprzedzeń i dyskryminacji.
 • Badania i testy z użytkownikami: Omówienie technik badawczych i testowych z użytkownikami reprezentującymi różne grupy, takie jak sesje obserwacyjne, wywiady, testy użyteczności i mapowanie emocjonalne.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Podczas wykładów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z teorią projektowania UX/UI.

2

Ćwiczenia praktyczne

Praktyczne ćwiczenia pozwolą uczestnikom na utrwalenie zdobytej wiedzy i nauczenie się praktycznego zastosowania umiejętności UX/UI.

3

Projekt

Praca nad projektem pozwoli uczestnikom na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

4

Dyskusje

Dyskusje umożliwią wymianę doświadczeń i pomysłów między uczestnikami, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia tematu.

5

Feedback

Feedback od trenera i innych uczestników pomoże uczestnikom w nauce i ulepszaniu swoich umiejętności UX/UI.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.