Strategie i techniki prospectingu w sprzedaży

Uczestnik szkolenia “Strategie i techniki prospectingu w sprzedaży” nauczy się skutecznych metod identyfikacji i angażowania potencjalnych klientów, co jest kluczowe dla zwiększenia sprzedaży i rozwijania biznesu. Zdobędzie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy oraz profesjonalnego wizerunku sprzedawcy, co przyczyni się do budowania trwałych relacji z klientami.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Strategie i techniki prospectingu w sprzedaży

Grupa docelowa szkolenia “Strategie i techniki prospectingu w sprzedaży” to przede wszystkim przedstawiciele działów sprzedaży, handlowcy oraz osoby zajmujące się bezpośrednio pozyskiwaniem klientów w firmach różnej wielkości – od małych przedsiębiorstw po duże korporacje. Szkolenie będzie również wartościowe dla menedżerów sprzedaży odpowiedzialnych za strategie sprzedażowe i rozwój zespołów sprzedażowych, a także dla przedsiębiorców, którzy chcą skuteczniej docierać do swoich klientów i zwiększać efektywność sprzedaży. Ponadto, kurs może przynieść korzyści osobom nowym w branży sprzedaży, które chcą szybko zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie prospectingu.

Idea szkolenia “Strategie i techniki prospectingu w sprzedaży” skupia się na kompleksowym przygotowaniu uczestników do efektywnego identyfikowania potencjalnych klientów (prospecting) i budowania z nimi trwałych relacji, co stanowi fundament sukcesu w nowoczesnej sprzedaży. Szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych strategii i technik prospectingu, skutecznej komunikacji, negocjacji oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy i osobistego brandu sprzedawcy. Poprzez interaktywne metody nauczania, takie jak warsztaty, case study i ćwiczenia, uczestnicy mają szansę na bezpośrednie zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, co zwiększa ich kompetencje i efektywność w pozyskiwaniu nowych klientów oraz osiąganiu lepszych wyników sprzedażowych.

zapisz się na szkolenie już teraz

Strategie i techniki prospectingu w sprzedaży – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie wskaźnika konwersji: Dzięki zdobyciu umiejętności skutecznego identyfikowania i angażowania potencjalnych klientów, obie strony mogą doświadczyć wzrostu wskaźnika konwersji z leadów na klientów, co bezpośrednio wpływa na wyniki finansowe firmy oraz satysfakcję z realizacji osobistych celów zawodowych pracowników.
 • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów: Szkolenie pomaga w optymalizacji procesów związanych z prospectingiem, co pozwala na lepsze zarządzanie czasem i zasobami, zarówno z perspektywy organizacji, jak i indywidualnych pracowników.
 • Rozwój kultury uczenia się w organizacji: Uczestnictwo w szkoleniach stymuluje rozwój kultury uczenia się i ciągłego doskonalenia, co jest korzystne dla organizacji, która staje się bardziej elastyczna i otwarta na innowacje, oraz dla pracowników, którzy czują się bardziej zaangażowani i docenieni w swoim środowisku pracy.
 • Podnoszenie konkurencyjności organizacji: W efekcie szkolenia, organizacja zyskuje przewagę konkurencyjną dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych i skutecznych w prospectingu pracowników, co bezpośrednio przekłada się na lepszą pozycję na rynku.
 • Wzmocnienie relacji między pracownikami: Wspólne szkolenia mogą sprzyjać budowaniu silniejszych relacji między pracownikami, co przekłada się na lepszą atmosferę w pracy i zwiększoną gotowość do współpracy i wsparcia wzajemnego.
 • Zwiększenie elastyczności w działaniu: Zarówno pracownicy, jak i organizacje uczą się, jak szybko dostosowywać strategie prospectingu do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów, co zwiększa ich zdolność do elastycznego reagowania na wyzwania.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności sprzedaży: Przekazanie pracownikom wiedzy na temat nowoczesnych strategii i technik prospectingu pozwala na bardziej skuteczne identyfikowanie i angażowanie potencjalnych klientów, co bezpośrednio wpływa na wzrost sprzedaży.
 • Poprawa wizerunku firmy na rynku: Szkolenie kładzie duży nacisk na budowanie profesjonalnego wizerunku sprzedawcy oraz pozytywnego wizerunku firmy, co jest kluczowe dla wyróżnienia się na tle konkurencji i budowania długotrwałych relacji z klientami.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych: Uczestnicy uczą się efektywnych technik komunikacji, w tym komunikacji niewerbalnej i słuchania aktywnego, co znacząco poprawia jakość interakcji z klientami i zwiększa skuteczność negocjacji.
 • Personalizacja podejścia do klienta: Szkolenie podkreśla znaczenie rozumienia i spełniania indywidualnych potrzeb klientów, co przyczynia się do zwiększenia ich zadowolenia i lojalności.
 • Optymalizacja procesów sprzedażowych: Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat wykorzystania narzędzi umożliwiających lepsze rozumienie potrzeb klientów i efektywniejsze zarządzanie procesem sprzedaży, co prowadzi do optymalizacji działań sprzedażowych i redukcji kosztów.
 • Wzrost konkurencyjności: Organizacje, które inwestują w rozwój umiejętności swoich pracowników, stają się bardziej konkurencyjne na rynku dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod pracy i lepszemu dostosowaniu oferty do potrzeb klientów.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności zawodowych: Uczestnicy szkolenia zdobywają cenne umiejętności w zakresie prospectingu, negocjacji i komunikacji, co bezpośrednio przekłada się na ich efektywność zawodową i możliwości awansu.
 • Zwiększenie pewności siebie: Dzięki nabytym umiejętnościom i wiedzy pracownicy czują się bardziej pewni siebie podczas interakcji z klientami, co pozytywnie wpływa na jakość i efektywność ich pracy.
 • Lepsze wyniki sprzedażowe: Uczestnicy szkolenia uczą się, jak skuteczniej identyfikować i angażować potencjalnych klientów, co prowadzi do zwiększenia liczby udanych transakcji i osiągania lepszych wyników sprzedażowych.
 • Rozwój kompetencji miękkich: Szkolenie kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności takich jak słuchanie aktywne, empatia, komunikacja niewerbalna, co jest cenne nie tylko w pracy, ale także w życiu prywatnym.
 • Możliwość rozwoju kariery: Posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie prospectingu zwiększa możliwości awansu zawodowego i otwiera drzwi do zajmowania wyższych stanowisk w organizacji.
 • Zwiększenie lojalności klientów: Efektywne strategie prospectingu i budowanie pozytywnych relacji z klientami przyczyniają się do zwiększenia ich lojalności i długoterminowej współpracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja prospectingu w kontekście nowoczesnej sprzedaży.
 • Różnice między prospectingiem a tradycyjnymi metodami pozyskiwania klientów.
 • Przegląd korzyści wynikających z efektywnego prospectingu dla sprzedaży.
 • Strategie oparte na danych (data-driven strategies) – jak wykorzystać dane do zwiększenia skuteczności prospectingu.
 • Personalizacja w prospectingu – dostosowanie komunikacji do potrzeb i oczekiwań specyficznych segmentów klientów.
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w strategiach prospectingu.
 • Cold calling vs. warm calling – kiedy i jak stosować?
 • Techniki budowania szybkiej relacji zaufania przez telefon lub email.
 • Social selling – wykorzystanie LinkedIn i innych platform do pozyskiwania leadów.
 • Identyfikacja i segmentacja leadów – jak efektywnie klasyfikować potencjalnych klientów.
 • Budowanie zainteresowania i angażowanie – strategie na każdym etapie funnela sprzedażowego.
 • Konwersja i utrzymanie – jak zamienić zainteresowanie w decyzję zakupową.
 • Storytelling i content marketing – narzędzia budujące wizerunek eksperta.
 • CSR (Corporate Social Responsibility) – jak odpowiedzialność społeczna wpływa na postrzeganie marki.
 • Zarządzanie opiniami online – monitoring i reagowanie na opinie klientów w internecie.
 • Wskazówki dotyczące prezentacji osobistej i komunikacji werbalnej.
 • Jak efektywnie wykorzystać materiały sprzedażowe i prezentacje.
 • Budowanie autorytetu i zaufania poprzez kompetencję i profesjonalizm.
 • Techniki aktywnego słuchania i empatycznej komunikacji.
 • Jak przełamywać opór i radzić sobie z obiekcjami klienta.
 • Wykorzystanie języka korzyści – jak mówić, by przekonać.
 • Metody efektywnego wywiadu sprzedażowego – jak zadawać pytania, by odkryć prawdziwe potrzeby klienta.
 • Analiza potrzeb i dostosowanie oferty.
 • Przygotowanie spersonalizowanej propozycji wartości.
 • Techniki parafrazy i aktywnego słuchania jako narzędzia budowania zrozumienia.
 • Zastosowanie storytellingu do prezentowania rozwiązań.
 • Przykłady skutecznych pytań otwartych w diagnozie potrzeb.
 • Zasady skutecznej komunikacji e-mailowej z klientami.
 • Personalizacja wiadomości e-mail – jak zwiększyć szanse na odpowiedź.
 • Monitoring i analiza skuteczności kampanii e-mailowych.
 • Jak przekładać cechy produktu/usługi na konkretne korzyści dla klienta.
 • Tworzenie skutecznych argumentów sprzedażowych opartych na modelu Cecha-Zaleta-Korzyść.
 • Przygotowanie i prezentacja oferty skrojonej na miarę potrzeb klienta.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Mini wykład

Krótka forma wykładowa, która ma na celu przekazanie uczestnikom skoncentrowanej dawki teoretycznej wiedzy na dany temat w sposób zwięzły i skupiony, często jako wprowadzenie do dalszych, bardziej interaktywnych form szkolenia.

2

Dyskusja grupowa

Metoda polegająca na zaangażowaniu uczestników w otwartą wymianę myśli, opinii i doświadczeń na określony temat. Sprzyja integracji grupy, rozwija umiejętności komunikacyjne i pozwala na pogłębienie rozumienia poruszanych kwestii z różnych perspektyw.

3

Ćwiczenia indywidualne

Zadania do wykonania samodzielnie przez uczestników, mające na celu praktyczne zastosowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy. Pozwalają na indywidualną refleksję oraz dostosowanie tempa pracy do własnych potrzeb.

4

Ćwiczenia grupowe

Aktywności projektowane do realizacji w małych zespołach, które mają na celu rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji i rozwiązywania problemów w grupie, a także umożliwiają wymianę doświadczeń między uczestnikami.

5

Burza mózgów

Kreatywna technika pracy grupowej, mająca na celu wygenerowanie jak największej liczby pomysłów na dane zagadnienie w krótkim czasie. Zachęca do myślenia poza utartymi schematami i sprzyja twórczemu rozwiązywaniu problemów.

6

Scenki

Metoda szkoleniowa polegająca na inscenizacji krótkich scenek lub symulacji sytuacji związanych z tematem szkolenia, które mają na celu praktyczne przećwiczenie zachowań, technik lub umiejętności w bezpiecznych warunkach.

Trenerzy

Magdalena Sekulska-Walkowiak

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwijaniem umiejętności handlowo – biznesowych (techniki sprzedaży, zaawansowane negocjacje w sieciach handlowych, controlling finansowy dla sprzedawców), ze sprzedażą – profesjonalną obsługą klienta biznesowego (typologia klienta, sztuka prezentacji handlowej, budowanie relacji z klientem) oraz efektywnością własną i podwładnych, jak i treningach kreatywności oraz train the trainers. Od roku 1999 spełnia się zawodowo w sektorze B2B. Posiada więc bogate doświadczenie wyniesione z pracy zawodowej, którym dzieli się jako trener od wielu lat. Ukończyła studia z zakresu marketingu i zarządzania, finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz zarządzania wizerunkiem organizacji w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium”. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Integra w Poznaniu oraz licznych szkoleń i warsztatów z zakresu sprzedaży i negocjacji. Obecnie na co dzień związana jest z jedną z czołowych firm na rynku polskim z branży FMCG, gdzie odpowiedzialna jest za działania związane z realizowaniem skutecznej polityki handlowej oraz marketingowej, aktywnie współpracując ze strategicznymi partnerami biznesowymi. Jako trener przygotowuje i realizuje projekty zarówno komercyjne, jak i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym zakresie współpracuje z firmami z branży FMCG oraz agencjami wspierającymi rozwój gospodarczy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.