Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wdrażania nowych modeli i form organizacji pracy w swojej organizacji. Będzie potrafił identyfikować potrzeby zmian, projektować i implementować nowe struktury organizacyjne, które dostosują się do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie zwiększyć elastyczność organizacji, poprawić efektywność procesów i dostosować się do nowych trendów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa szkolenia obejmuje szerokie spektrum pracowników na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej, których rola dotyczy wdrażania nowych modeli i form organizacji pracy. Należą do niej:

 • Dyrektorowie i kierownicy działów w organizacji: Szkolenie skierowane do tej grupy ma na celu dostarczenie narzędzi i wiedzy niezbędnych do skutecznego wdrażania nowych modeli i form organizacji pracy w swoich działach
 • Kierownicy średniego szczebla i menedżerowie zespołów: Szkolenie dla tej grupy skupia się na praktycznych aspektach wdrażania nowych modeli i form organizacji pracy na poziomie operacyjnym. Może obejmować tematy takie jak tworzenie harmonogramów, nadzorowanie działań wdrożeniowych, monitorowanie postępów, doskonalenie procesów pracy zespołowej.
 • Kadra zarządzająca na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej: Szkolenie dla tej grupy skupia się na umiejętnościach przywódczych i zarządzaniu zmianą. Obejmuje zagadnienia takie jak inspirujące przywództwo, budowanie zaangażowania zespołu, zarządzanie rezystencją wobec zmiany, analiza i ocena skuteczności wdrożenia.
 • Menedżerowie HR i działu personalnego: Szkolenie dla tej grupy skupia się na roli HR w procesie wdrażania nowych modeli i form organizacji pracy. Obejmuje zagadnienia takie jak rekrutacja i selekcja pracowników, procesy szkoleniowe, wsparcie przy zmianach organizacyjnych, budowanie kultury organizacyjnej. 

Idea szkolenia: Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w nowoczesne metody zarządzania pracą i zasobami ludzkimi, które mają zastosowanie w dzisiejszym dynamicznym i cyfrowo zorientowanym środowisku biznesowym. Szkolenie to koncentruje się na pomocy liderom zespołów i menedżerom HR w zrozumieniu, jak efektywnie wdrażać i zarządzać nowymi modelami pracy.

wyślij zapytanie

Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa relacji pracownik-pracodawca: Dzięki lepszemu zrozumieniu nowych modeli organizacji pracy i elastycznych form świadczenia pracy, obie strony mogą lepiej zrozumieć i spełniać swoje wzajemne oczekiwania, co prowadzi do lepszych relacji.
 • Redukcja kosztów: Nowe modele pracy i elastyczne formy świadczenia pracy mogą prowadzić do redukcji kosztów, na przykład przez zredukowanie potrzeby przestrzeni biurowej, co jest korzystne zarówno dla organizacji, jak i pracowników.
 • Poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym: Elastyczne i partnerskie formy pracy mogą pomóc pracownikom lepiej zrównoważyć ich życie zawodowe i prywatne, co jest korzystne dla ich samopoczucia i dla organizacji poprzez zwiększenie satysfakcji z pracy i redukcję wypalenia zawodowego.
 • Zwiększenie retencji pracowników: Poprzez promowanie satysfakcji z pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, organizacje mogą zwiększyć lojalność pracowników i zredukować koszty związane z rotacją pracowników.
 • Zwiększenie atrakcyjności dla potencjalnych pracowników: Organizacje, które wprowadzają nowe modele pracy i elastyczne formy pracy, mogą stać się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników, co jest korzystne dla przyszłego wzrostu i sukcesu organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsze zrozumienie mechanizmów i trendów rynkowych: To pozwoli organizacji przewidywać zmiany i dostosować się do nich, zamiast reagować na nie, gdy już się pojawią.
 • Wprowadzenie nowych modeli organizacji pracy: Praca zwinna (agile) jest jednym z tych modeli, które pomagają organizacjom być bardziej elastycznymi i skutecznymi.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: Szkolenie pomaga identyfikować korzyści i zagrożenia związane z wprowadzaniem nowych form pracy, co pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem.
 • Wsparcie dla menedżerów: Menedżerowie otrzymują wsparcie w wprowadzaniu nowych modeli organizacji pracy, co przekłada się na lepszą wydajność.
 • Zmiana procesów rekrutacji: Dzięki temu organizacje mogą skuteczniej przyciągać i zatrudniać osoby preferujące elastyczne i partnerskie formy pracy.
 • Wprowadzenie efektywnych systemów monitorowania: Pozwoli to na śledzenie wydajności osób pracujących w nowych formach pracy, co jest kluczowe dla ciągłego doskonalenia.
 • Wdrażanie nowych systemów motywacyjnych: Te systemy mogą być dostosowane do nowych form pracy, co może zwiększyć zaangażowanie i wydajność pracowników.
 • Wdrażanie nowych rozwiązań komunikacyjnych: Szkolenie pomaga w dostosowaniu i wdrażaniu strategii komunikacyjnych do nowych modeli pracy, co jest kluczowe dla efektywnej komunikacji.

Korzyści dla pracowników

 • Zdolność do pracy w zróżnicowanym środowisku: Pracownicy zdobędą umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w zespołach zróżnicowanych pod względem wieku, kultury itp.
 • Większa elastyczność: Pracownicy będą zrozumieć korzyści i możliwe zagrożenia związane z elastycznymi, partnerskimi formami pracy.
 • Rozwój zawodowy: Pracownicy otrzymają wsparcie w dostosowywaniu się do nowych modeli organizacji pracy, co może prowadzić do rozwoju zawodowego.
 • Lepsza ocena swojej pracy: Przy użyciu systemów monitorowania efektywności, pracownicy będą mogli lepiej zrozumieć, jak ich praca przekłada się na ogólny sukces organizacji.
 • Kultura kooperacji i współodpowiedzialności: Pracownicy będą mieli jasne wytyczne dotyczące oczekiwanych postaw i zachowań, co może prowadzić do większej satysfakcji z pracy.
 • Rozwój osobisty: Szkolenie promuje postawy ukierunkowane na samodoskonalenie i naukę przez całe życie, co może prowadzić do osobistego rozwoju i satysfakcji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Mechanizmy i tendencje rynkowe kształtujące potrzebę wprowadzania nowych modeli organizacji pracy
 • Podstawowe założenia nowych modeli organizacji pracy, takich jak praca zwinna (agile) i zróżnicowane zespoły
 • Korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem elastycznych, partnerskich form świadczenia pracy
 • Identyfikowanie potrzeb kadry menedżerskiej i pracowników wynikających z wprowadzania nowych modeli organizacji pracy
 • Wsparcie menedżerów w budowaniu efektywnych zespołów opartych na różnych modelach pracy
 • Dostosowywanie procesów rekrutacyjnych do współpracowników preferujących partnerskie formy świadczenia pracy
 • Dostosowywanie form i rozwiązań prawnych do partnerskich modeli i form świadczenia pracy
 • Wdrażanie systemów umożliwiających monitoring efektywności pracy osób wykorzystujących nowe formy świadczenia pracy
 • Wdrażanie systemów motywacyjnych dostosowanych do nowych modeli i form świadczenia pracy
 • Dopasowywanie i wdrażanie rozwiązań komunikacyjnych dostosowanych do nowych modeli i form świadczenia pracy
 • Informowanie pracowników o zasadach pracy opartych na kooperacji, współodpowiedzialności i osiąganiu wspólnych rezultatów
 • Identyfikacja kluczowych umiejętności liderów w kontekście elastycznych modeli pracy
 • Budowanie zaufania i efektywna komunikacja w zróżnicowanych zespołach
 • Rozwijanie umiejętności delegowania, motywowania i wspierania pracowników
 • Lider jako coach: wsparcie rozwoju pracowników w nowych modelach pracy
 • Tworzenie wartości i misji organizacji w kontekście elastycznych form pracy
 • Budowanie atmosfery współpracy, innowacyjności i zaangażowania
 • Kreowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym w nowych modelach organizacji pracy
 • Zarządzanie różnorodnością i promowanie inkluzji w zespołach pracowniczych
 • Przegląd dostępnych narzędzi i technologii umożliwiających pracę zdalną i elastyczne godziny pracy
 • Efektywne wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych, współpracy i zarządzania projektami
 • Bezpieczeństwo danych i cyberochrona w kontekście pracy w elastycznych modelach
 • Praktyczne wskazówki dotyczące wyboru i wdrażania odpowiednich narzędzi dla organizacji

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Marcin Grzelak

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w największych sieciach handlowych. Piastował stanowisko menedżerskie w jednej z największych sieci spożywczych Albert. Swoje doświadczenie jak i wiedzę połączył jako trener-praktyk w sieci Intermarche. Tworzył i wdrażał w sieci MediaExpert Standardy Obsługi Klienta. Obecnie właściciel firmy szkoleniowej Warto Szkolić, zapewniającej najwyższą jakość oraz możliwość pozyskania dofinansowania na prowadzone szkolenia. Posiada certyfikat Akademii Mistrzów Treningu na poziomie mistrzowskim oraz certyfikat Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji ROZVIJAK na poziomie zaawansowanym. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Trenerów Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Z wykształcenia mgr zarządzania, absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.