Wizualizacja i analiza danych w programie Power BI

Uczestnik szkolenia zyska praktyczną wiedzę i umiejętności w obszarze wizualizacji i analizy danych za pomocą narzędzia Power BI. Pozna zaawansowane techniki tworzenia dynamicznych dashboardów, interaktywnych raportów i zaawansowanych wizualizacji danych. Wzbogaci swoje umiejętności o profesjonalne prezentacje danych oraz analizę trendów i wzorców. Szkolenie zapewni uczestnikom pewność siebie i skuteczność w analizowaniu i interpretowaniu danych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Wizualizacja i analiza danych w programie Power BI

Grupa docelowa szkolenia obejmuje analityków danych, kierowników projektów, a także wszystkich profesjonalistów zainteresowanych wizualizacją i analizą danych w programie Power BI. Szkolenie jest odpowiednie dla osób o różnym poziomie doświadczenia, od początkujących, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności w obszarze Power BI, po zaawansowanych użytkowników, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i opanować zaawansowane techniki. Bez względu na rolę zawodową, osoby zainteresowane efektywnym wykorzystaniem narzędzia Power BI do wizualizacji i analizy danych znajdą w tym szkoleniu wartościową wiedzę i umiejętności.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy opanują zaawansowane techniki wizualizacji i analizy danych w programie Power BI. Nauczą się tworzyć interaktywne i atrakcyjne dashboardy, generować zaawansowane raporty, analizować trendy i wzorce, oraz prezentować dane w sposób profesjonalny. Przez połączenie teorii z praktyką, uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności do efektywnego korzystania z narzędzia Power BI w codziennej pracy.

wyślij zapytanie

Wizualizacja i analiza danych w programie Power BI – korzyści ze szkolenia

 • Kultura oparta na faktach: Szkolenie przyczyni się do budowy kultury organizacyjnej opartej na analizie danych i faktach, co będzie wspierać lepsze podejmowanie decyzji i innowacyjność.
 • Współpraca i komunikacja: Dzięki wspólnemu szkoleniu pracownicy będą mieli większą wiedzę i umiejętności w obszarze Power BI, co przyczyni się do lepszej współpracy, wymiany wiedzy i komunikacji w organizacji.
 • Wykorzystanie pełnego potencjału Power BI: Szkolenie umożliwi organizacji i pracownikom wykorzystanie pełnego potencjału narzędzia Power BI w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.
 • Ciągłe doskonalenie: Wspólne szkolenie przyczyni się do rozwoju organizacji jako całości, umożliwiając pracownikom ciągłe doskonalenie w zakresie wizualizacji i analizy danych oraz skutecznego wykorzystania narzędzia Power BI.

Korzyści dla organizacji

 • Doskonała wizualizacja danych: Szkolenie pozwoli organizacji na stworzenie imponujących i interaktywnych wizualizacji danych za pomocą narzędzia Power BI. To umożliwi lepsze zrozumienie informacji i wspieranie podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.
 • Optymalizacja procesów biznesowych: Dzięki zdobytym umiejętnościom w analizie danych, organizacja będzie w stanie zidentyfikować obszary do ulepszenia, zoptymalizować procesy i osiągnąć większą efektywność operacyjną.
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników: Szkolenie umożliwi stworzenie interaktywnych dashboardów i raportów, które pozwolą organizacji na bieżąco monitorować kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs) oraz szybko reagować na zmiany w środowisku biznesowym.
 • Poprawa skuteczności strategicznej: Dzięki wizualizacji i analizie danych w Power BI, organizacja będzie w stanie lepiej zrozumieć trendy, wzorce i predykcje, co przyczyni się do podejmowania bardziej trafnych decyzji strategicznych.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Wdrażanie efektywnej wizualizacji i analizy danych za pomocą Power BI pozwoli organizacji na wykorzystanie pełnego potencjału informacji, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności analitycznych: Szkolenie umożliwi pracownikom rozwinięcie umiejętności w obszarze wizualizacji i analizy danych, co wpłynie na ich wartość zawodową i rozwój kariery.
 • Skuteczne wykorzystanie narzędzia Power BI: Pracownicy zdobędą praktyczne umiejętności w korzystaniu z zaawansowanych funkcji Power BI, co przyspieszy ich pracę i umożliwi skuteczne wykorzystanie narzędzia w codziennych zadaniach.
 • Efektywność w pracy: Umiejętność szybkiego przetwarzania i analizowania danych w Power BI pozwoli pracownikom na efektywniejsze wykonywanie zadań i podejmowanie decyzji opartych na faktach.
 • Doskonała prezentacja danych: Szkolenie umożliwi pracownikom doskonalenie umiejętności prezentacji danych w sposób przystępny i atrakcyjny, co pozwoli na efektywne komunikowanie informacji i budowanie zaufania u interesariuszy.
 • Zwiększenie wartości dodanej: Pracownicy, posiadając umiejętności w wizualizacji i analizie danych w Power BI, będą w stanie dostarczać bardziej wartościowe i trafne informacje, co przyczyni się do lepszych wyników organizacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wersje i typy licencji i możliwości programu.
 • Główne zastosowania i omówienie interfejsu użytkownika.
 • Raport, karta i wizualizacja – główne składniki programu.
 • Praca z gotowym modelem danych – jedna tabela z danymi.
 • Podstawowe wizualizacje – łączenie elementu wizualnego z danymi.
 • Typy danych, konwersja i dostosowanie ustawień regionalnych.
 • Wykres liniowy, słupkowy i punktowy. Dostosowanie elementów wizualizacji.
 • Karta, tabela, macierz – formatowanie obiektów.
 • Wizualizacje oparte o dane geograficzne – mapa i kartogram.
 • Filtr wizualizacji, karty i raportu.
 • Niestandardowe fragmentatory.
 • Tabele, relacje i model danych w analizie.
 • Automatyczne i manualne łączenie tabel z użyciem relacji
 • Optymalizacja i modyfikacja danych przyłączonych do modelu.
 • Tworzenie kolumn obliczeniowych, wskaźniki KPI.
 • Relacje: aktywne, nieaktywne, filtrowanie.
 • Kolumny obliczeniowe: pojęcie kolumn obliczeniowych, przygotowywanie i modyfikowanie kolumn, operatory.
 • Miary obliczeniowe: objaśnienie, miary obliczeniowe a kolumny obliczeniowe, przygotowywanie i modyfikowanie miar.
 • Agregujące: AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, SUM, itp.
 • Tekstowe: FIND, FORMAT, REPLACE, RIGHT, SEARCH, VALUE, CONCATENATEX.
 • Logiczne: AND, FALSE, IF, NOT, OR, SWITCH, TRUE, HASONEVALUE.
 • Filtrujące: ALL, CALCULATE, FILTER, RELATED, RELATEDTABLE, VALUES.
 • Inne: CROSSFILTER, USERELATIONSHIP, TREATAS.
 • Przygotowanie tabeli kalendarza w Power BI i Power Query.
 • Sortowanie tabeli kalendarza.
 • Funkcje i ich zastosowanie: (FIRSTDATE, LASTDATE, SAMEPERIODLASTYEAR, DATESBETWEEN, DATEADD, DATEDIFF, TOTALYTD, TOTALMTD, TOTALQTD).
 • Model danych Power Query dla Power BI Desktop.
 • Rodzaje źródeł danych dla Power Query – możliwości i ograniczenia.
 • Pliki płaskie i foldery CSV, XML – edycja i konwersja informacji.
 • Własne funkcje użytkownika.
 • Dane z arkusza kalkulacyjnego jako źródła danych dla wizualizacji.
 • Bazy danych (Access) – import tabel i relacji.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady interaktywne

Prowadzący będzie dostarczał treści teoretycznych, omawiając kluczowe koncepcje i funkcje narzędzia Power BI. Wykłady będą interaktywne, z możliwością zadawania pytań i dyskusji z uczestnikami.

2

Warsztaty praktyczne

Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie pracować na swoich komputerach, pod kierunkiem prowadzącego. Przez praktyczne ćwiczenia będą tworzyć dashboardy, raporty i wykresy, zdobywając praktyczne umiejętności w obszarze wizualizacji i analizy danych.

3

Studia przypadków

Przeanalizowanie realistycznych przypadków związanych z wizualizacją i analizą danych w Power BI. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić praktyczne aspekty pracy z danymi i wyciągnąć wnioski na podstawie rzeczywistych scenariuszy.

4

Symulacje

Stworzenie symulowanych środowisk, w których uczestnicy będą mogli eksperymentować z różnymi funkcjami i narzędziami Power BI. Symulacje pozwolą na bezpieczne testowanie i zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z danymi.

5

Projekt zespołowy

Uczestnicy będą mieli możliwość pracować w zespołach nad projektem, w którym zastosują zdobyte umiejętności w praktyce. Projekt zespołowy pozwoli na integrację wiedzy i umiejętności uczestników oraz dostarczy praktyczne doświadczenia z wizualizacji i analizy danych w Power BI.

Marcin Wilczak

Trener od 11 lat z około 1000 dni szkoleniowych. Absolwent Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim – zorientowany ilościowo i potrafiący zastosować statystykę i metodologię w praktyce. Wiedzę psychologiczną wzbogacił o wiedzę informatyczną w Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Współprowadzenie autorskiego kursu przygotowawczego do egzaminu na Urzędnika Mianowanego. Trening rozwiązywania matryc logicznych oraz relacji werbalnych i nie werbalnych. Autor własnych zestawów matryc i zagadek opartych o relacje. W pracy łączy umiejętności miękkie z wiedzą informatyczną. Ceniony za bezpośrednie podejście i bezpretensjonalność.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.