Wizualizacja i analiza danych w programie Power BI

Dla kogo?

Szkolenie przewidziane dla pracowników oraz właścicieli firm, którzy zajmują się analizą danych przedsiębiorstwa. Wymagane podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera (środowisko Windows) oraz podstawowa wiedza z zakresu analizy danych. Doświadczenie na stanowisku analityka nie jest wymagane.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Rozróżnia wersje i typy licencji oraz zna możliwości programu Power BI Desktop.

2

Wprowadza nowe rozwiązania usprawniające pracę w przedsiębiorstwie, dzięki wykorzystaniu program Power BI.

3

Rozróżnia i sprawnie posługuje się typami danych w modelu Power BI.

4

Tworzy wykresy liniowe, słupkowe i punktowe, a także wizualizacje oparte o dane geograficzne.

5

Charakteryzuje się znajomością zastosowania niestandardowych fragmentatorów.

6

Interpretuje wskaźniki i ocenia efekty działań przedsiębiorstwa korzystając z modeli programu Power BI.

7

Pracuje w języku DAX.

8

Stosuje w codziennej pracy miary obliczeniowe – potrafi je przygotować i modyfikować.

9

Wykorzystuje narzędzia Time Intelligence w DAX.

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia

 • PRE TEST WIEDZY

Moduł II. Wprowadzenie do programu Power BI Desktop

 • Wersje i typy licencji i możliwości programu.
 • Główne zastosowania i omówienie interfejsu użytkownika.
 • Raport, karta i wizualizacja – główne składniki programu.

Moduł III. Pierwszy model Power BI

 • Praca z gotowym modelem danych – jedna tabela z danymi.
 • Podstawowe wizualizacje – łączenie elementu wizualnego z danymi.
 • Typy danych, konwersja i dostosowanie ustawień regionalnych.
 • Wykres liniowy, słupkowy i punktowy. Dostosowanie elementów wizualizacji.
 • Karta, tabela, macierz – formatowanie obiektów.
 • Wizualizacje oparte o dane geograficzne – mapa i kartogram.
 • Filtr wizualizacji, karty i raportu.
 • Niestandardowe fragmentatory.

Moduł IV. Praca z modelem opartym na wielu tabelach

 • Tabele, relacje i model danych w analizie.
 • Automatyczne i manualne łączenie tabel z użyciem relacji
 • Optymalizacja i modyfikacja danych przyłączonych do modelu.
 • Tworzenie kolumn obliczeniowych, wskaźniki KPI.

Moduł V. Praca w języku DAX

 • Relacje: aktywne, nieaktywne, filtrowanie.
 • Kolumny obliczeniowe: pojęcie kolumn obliczeniowych, przygotowywanie i modyfikowanie kolumn, operatory.
 • Miary obliczeniowe: objaśnienie, miary obliczeniowe a kolumny obliczeniowe, przygotowywanie i modyfikowanie miar.

Moduł VI. Użyteczne funkcje języka DAX:

 • Agregujące: AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, SUM, itp.
 • Tekstowe: FIND, FORMAT, REPLACE, RIGHT, SEARCH, VALUE, CONCATENATEX.
 • Logiczne: AND, FALSE, IF, NOT, OR, SWITCH, TRUE, HASONEVALUE.
 • Filtrujące: ALL, CALCULATE, FILTER, RELATED, RELATEDTABLE, VALUES.
 • Inne: CROSSFILTER, USERELATIONSHIP, TREATAS.

Moduł VII. Time Intelligence w DAX

 • Przygotowanie tabeli kalendarza w Power BI i Power Query.
 • Sortowanie tabeli kalendarza.
 • Funkcje i ich zastosowanie: (FIRSTDATE, LASTDATE, SAMEPERIODLASTYEAR, DATESBETWEEN, DATEADD, DATEDIFF, TOTALYTD, TOTALMTD, TOTALQTD).

Moduł VIII. Wstęp do modelowania i łączenia danych

 • Model danych Power Query dla Power BI Desktop.
 • Rodzaje źródeł danych dla Power Query – możliwości i ograniczenia.
 • Pliki płaskie i foldery CSV, XML – edycja i konwersja informacji.
 • Własne funkcje użytkownika.
 • Dane z arkusza kalkulacyjnego jako źródła danych dla wizualizacji.
 • Bazy danych (Access) – import tabel i relacji.

Moduł IX Zakończenie szklenia

 • POST TEST WIEDZY

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii