Współpraca handlowa z USA

Uczestnik szkolenia zyska lepsze zrozumienie zasad i praktyk związanych z prowadzeniem współpracy handlowej z USA, włączając w to specyfikę tamtejszego rynku, procedury, oraz kulturowe i biznesowe normy. Będzie również wyposażony w umiejętności identyfikacji potencjalnych szans i wyzwań w relacjach handlowych z amerykańskimi partnerami oraz nabędzie umiejętności skutecznego budowania i utrzymywania relacji biznesowych z podmiotami z USA.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Współpraca handlowa z USA

Grupa docelowa szkolenia “Współpraca handlowa z USA” obejmuje przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów ds. handlu zagranicznego oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat współpracy handlowej z USA.

Idea szkolenia “Współpraca handlowa z USA” polega na zapewnieniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego nawiązywania i utrzymywania współpracy handlowej z partnerami biznesowymi z USA. Szkolenie ma na celu przekazanie konkretnych narzędzi, strategii oraz zrozumienia specyfiki rynku amerykańskiego, aby uczestnicy mogli świadomie i skutecznie działać w obszarze handlu międzynarodowego z USA.

zapisz się na szkolenie już teraz

Współpraca handlowa z USA – korzyści ze szkolenia

 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności: Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie nowej wiedzy na temat specyfiki rynku amerykańskiego, procedur handlowych oraz kulturowych norm, co może prowadzić do lepszego zrozumienia strategii prowadzenia biznesu z partnerami z USA.
 • Zwiększenie efektywności działalności: Posiadanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej współpracy handlowej z USA pozwala organizacji na lepsze wykorzystanie szans rynkowych oraz skuteczniejsze zarządzanie relacjami z amerykańskimi kontrahentami, co przekłada się na wzrost efektywności biznesowej.
 • Rozwój kompetencji międzykulturowych: Dzięki szkoleniu pracownicy zdobywają umiejętności w zakresie porozumiewania się i budowania relacji biznesowych z partnerami z innego kraju, co jest istotne w globalnym środowisku biznesowym.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Organizacja, dzięki lepszej orientacji w zagadnieniach związanych z handlem międzynarodowym, może pozyskać przewagę konkurencyjną na rynku poprzez efektywniejsze działania oraz bardziej świadome podejmowanie decyzji biznesowych.

Korzyści dla organizacji

 • Poznanie zasad i procedur prowadzenia handlu z USA – szkolenie z pewnością umożliwi organizacji zdobycie wiedzy na temat wymagań stawianych przed polskimi przedsiębiorcami, którzy chcą prowadzić współpracę handlową z USA. Dzięki temu organizacja będzie miała większą pewność co do zasad, które muszą być spełnione, oraz uniknie błędów i nieporozumień w procesie handlowym.
 • Zrozumienie amerykańskiego rynku i jego potrzeb – szkolenie pozwoli organizacji na lepsze poznanie amerykańskiego rynku, jego specyfiki i oczekiwań. Dzięki temu będzie możliwe lepsze dostosowanie oferty firmy do potrzeb amerykańskich klientów, co zwiększy szanse na sukces w tym rynku.
 • Podniesienie poziomu kompetencji pracowników – szkolenie pozwoli pracownikom organizacji na poszerzenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu współpracy handlowej z USA. Dzięki temu pracownicy będą bardziej kompetentni i pewni w prowadzeniu działań handlowych na amerykańskim rynku, co przekładać się może na lepsze rezultaty dla organizacji.
 • Zwiększenie konkurencyjności organizacji – posiadanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem współpracy handlowej z USA daje organizacji konkretną przewagę konkurencyjną. Dzięki temu organizacja może lepiej konkurować na rynku, pozyskiwać nowych klientów i zwiększać swoje udziały w rynkowej rywalizacji.
 • Poprawa efektywności komunikacji – warsztat pomoże uczestnikom w nauce skutecznych technik komunikacyjnych, które prowadzą do wyeliminowania błędów i nieporozumień w organizacji. To z kolei przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności pracy zespołowej.

Korzyści dla pracowników

 • Poznanie zagadnień związanych z współpracą handlową z USA, co może być przydatne dla osób zainteresowanych rozwojem tego obszaru w swojej firmie.
 • Zdobycie wiedzy na temat amerykańskiego rynku, jego specyfiki, wymagań prawnych i kulturowych, co pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie działań handlowych z partnerami z USA.
 • Zapoznanie się z praktycznymi zasadami negocjacji handlowych z partnerami z USA, co umożliwi bardziej efektywne prowadzenie rozmów i osiąganie lepszych wyników.
 • Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności dotyczących tworzenia strategii dotarcia na amerykański rynek, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności uczestników na tym rynku.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania w działania związane z współpracą handlową z USA, dzięki zrozumieniu potencjalnych korzyści i możliwości rozwoju, jakie niesie ze sobą ten rynek.
 • Dostęp do aktualnej wiedzy i informacji na temat trendów i innowacji w amerykańskiej branży handlowej, co może pomóc uczestnikom w dostosowaniu swoich strategii i ofert do wymagań i oczekiwań rynku.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych, co pozwoli uczestnikom skuteczniej komunikować się z partnerami handlowymi z rynku amerykańskiego.
 • Zwiększenie efektywności pracy: warsztat pomoże uczestnikom w identyfikacji i rozwiązaniu problemów komunikacyjnych, które mogą wpływać na efektywność ich pracy. Poprawienie komunikacji pozwoli na lepsze zrozumienie zadań i celów, co przyczyni się do zwiększenia wydajności i osiągnięcia lepszych wyników.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do współpracy handlowej z USA
 • Potencjalne korzyści / zagrożenia dla firmy wynikające ze współpracy handlowej z USA
 • Zasady efektywnej współpracy
 • Dane demograficzne, gospodarcze i kulturowe
 • Trendy konsumenckie i zachowania zakupowe w USA
 • Konkurencja na amerykańskim rynku
 • Umowy handlowe i porozumienia dwustronne
 • Wymogi celnego eksportu i importu
 • Zasady oznaczania produktów
 • Zasady komunikacji i negocjacji w kontekście kulturowym
 • Analiza polityczno-gospodarcza USA i jej wpływ na współpracę handlową
 • Metody pozyskiwania partnerów handlowych na rynku amerykańskim
 • Wykorzystanie strategii sieciowych w budowaniu relacji z potencjalnymi partnerami handlowymi
 • Tworzenie i dostosowanie produktu do wymagań amerykańskiego rynku
 • Kreowanie marki i strategia marketingowa w USA
 • Kampanie reklamowe i promocja produktów
 • Planowanie, organizowanie i kontrola procesów logistycznych
 • Obowiązujące przepisy i dokumenty w transporcie międzynarodowym
 • Zarządzanie ryzykiem i efektywność łańcucha dostaw
 • Analiza przypadków współpracy handlowej z USA
 • Symulacje negocjacji i strategii marketingowych
 • Rozwiązanie praktycznych problemów związanych z handlem z USA
 • Planowanie i organizacja zadań
 • Wyznaczanie priorytetów (matryca Eisenhowera)
 • Efektywność osobista w działaniach

 

 • Proces sprzedażowy
 • Budowanie długotrwałych relacji
 • Analiza potencjału Klientów
 • Określanie celów krótko i długo terminowych
 • CRM – moje informacje i plan działań
 • Słuchanie, słyszenie oraz kontrola emocji w procesie sprzedażowym
 • Zbieranie informacji kluczem do poznania potrzeb Klientów
 • Język korzyści, argumentacja perswazyjna
 • Działające zamknięcia sprzedaży
 • Metody przełamywania oporów / pokonywania obiekcji Klientów
 • Rozmowy sprzedażowe z Klientami
 • Jak docierać do osób decyzyjnych
 • Pozyskiwanie nowych Klientów
  • WIARYGODNOŚĆ – pasja i zaangażowanie, wierzę całym sobą
  • WSPÓŁPRACA – korzyści dla Klienta, zadbasz o mnie
  • PARTNERSTWO oparte na ZAUFANIU
 • Reguły skutecznej komunikacji
 • Dopasowanie komunikacji do odbiorcy – na podstawie typologii osobowości MBTI
 • Feedback jako metoda budowania współpracy
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Model udzielania informacji zwrotnej FUO
 • Scenki dotyczące udzielania informacji zwrotnej (rozmowy 1:1 – 4 różne scenariusze)
 • Zasady komunikacji mailowej

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Dyskusje moderowane

Metoda ta polega na prowadzeniu dyskusji przez trenera, który kieruje rozmową i utrzymuje porządek. W trakcie dyskusji uczestnicy wymieniają poglądy, dzielą się wiedzą i doświadczeniami na temat omawianych zagadnień.

2

Ćwiczenia indywidualne

Te ćwiczenia skupiają się na samodzielnej pracy uczestników. Mogą to być zadania, testy, analizy przypadków lub refleksje indywidualne. Uczestnicy mają okazję skoncentrować się na własnych zdolnościach, wiedzy i umiejętnościach w celu rozwiązania konkretnych zadań lub problemów.

3

Praca w zespołach

Ta metoda polega na podziale uczestników szkolenia na grupy, gdzie wspólnie pracują nad określonymi zadaniami, projektami lub problemami. Praca w zespołach stwarza możliwość wymiany pomysłów, kreatywnego myślenia i uczenia się od siebie nawzajem. Uczestnicy rozwijają umiejętności pracy w grupie, współpracy i rozwiązywania problemów zespołowo.

4

Praktyczne ćwiczenia scenariuszowe, dotyczące kluczowych zagadnień

Te ćwiczenia polegają na symulowaniu sytuacji, które mogą wystąpić w rzeczywistym życiu zawodowym. Uczestnicy biorą udział w scenariuszach, które odzwierciedlają kluczowe zagadnienia, na które szkolenie stawia sobie za cel przygotować. Poprzez praktyczne ćwiczenia scenariuszowe uczestnicy mają okazję stosować wiedzę i umiejętności w realistycznych warunkach, co umożliwia lepsze zrozumienie i opanowanie omawianych tematów.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.