Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

Szkolenie umożliwi uczestnikowi efektywne planowanie i wyznaczanie priorytetów w pracy, co przyczyni się do zwiększenia wydajności i lepszego wykorzystania czasu. Uczestnik zdobędzie umiejętności minimalizowania marnowania czasu oraz radzenia sobie ze stresem, co wpłynie na poprawę jakości życia zawodowego i osobistego. Szkolenie pozwoli uczestnikowi na skuteczniejsze osiąganie celów, zwiększenie motywacji oraz rozwijanie umiejętności zarządzania sobą, co wpłynie na jego sukces w karierze i życiu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania czasem, poprawić efektywność pracy oraz lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Adresowane jest do:

 • Pracowników różnych szczebli hierarchicznych, którzy chcą zwiększyć swoją produktywność, efektywnie realizować zadania i osiągać cele w pracy.
 • Osób zarządzających zespołami, które pragną efektywnie planować i organizować pracę swojego zespołu, by osiągnąć lepsze wyniki.
 • Przedsiębiorców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania czasem, aby skuteczniej prowadzić firmę i osiągać sukcesy.
 • Osób, które odczuwają presję czasu, chcą zminimalizować stres związanym z nadmiarem obowiązków i zadaniach.
 • Każdego, kto pragnie zdobyć umiejętności zarządzania sobą w czasie, które pozwolą mu lepiej wyważać życie zawodowe i osobiste.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą im efektywnie zarządzać czasem, minimalizować straty czasu oraz osiągać lepsze wyniki w pracy i życiu codziennym. Szkolenie skupia się na rozpoznawaniu indywidualnych nawyków czasowych, planowaniu zadań, wyznaczaniu priorytetów, eliminowaniu marnowania czasu oraz skutecznej organizacji pracy. Uczestnicy zdobędą umiejętności radzenia sobie ze stresem, skutecznego delegowania zadań oraz utrzymania wysokiej motywacji do osiągania zamierzonych celów. Całość ma na celu wspieranie efektywności, wydajności i równowagi między życiem zawodowym a osobistym.

wyślij zapytanie

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa zdolności do delegowania zadań: Efektywne zarządzanie sobą w czasie pozwala pracownikom na naukę skutecznego delegowania zadań, co może przyczynić się do efektywniejszej organizacji pracy w zespole i lepszego wykorzystania umiejętności każdego pracownika.
 • Zwiększenie kreatywności i innowacyjności: Skuteczne zarządzanie czasem daje pracownikom więcej czasu i przestrzeni do refleksji, co sprzyja rozwijaniu nowych pomysłów i podejścia do rozwiązywania problemów.
 • Poprawa komunikacji i współpracy w zespole: Kiedy wszyscy pracownicy są lepiej zorganizowani, łatwiej jest współpracować, dzielić się informacjami i skutecznie komunikować, co wpływa na lepszą atmosferę w zespole.
 • Zwiększenie zaangażowania w firmę: Pracownicy, którzy opanowują sztukę zarządzania sobą w czasie, często odczuwają większe zaangażowanie w pracę i większe poczucie odpowiedzialności za osiągnięcie celów organizacji.
 • Poprawa zdolności radzenia sobie z niespodziewanymi sytuacjami: Skuteczne planowanie i organizacja czasu pomagają pracownikom być bardziej elastycznymi i lepiej radzić sobie z nagłymi zmianami w harmonogramie pracy.
 • Wzrost zaufania w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi: Kiedy pracownicy są zorganizowani i skuteczni, budują pozytywny wizerunek firmy, co przekłada się na większe zaufanie ze strony klientów i partnerów biznesowych.
 • Zmniejszenie liczby nadgodzin: Skuteczne zarządzanie czasem pomaga w lepszym wykorzystaniu czasu pracy, co może przyczynić się do zmniejszenia konieczności wykonywania nadgodzin.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie wydajności i efektywności pracy: Pracownicy, którzy nauczą się efektywnie zarządzać czasem, będą bardziej skoncentrowani na wykonywaniu priorytetowych zadań, co przyczyni się do wzrostu wydajności całej firmy.
 • Lepsze osiąganie celów: Poprawa organizacji czasu pracy pozwoli na skuteczniejsze realizowanie celów firmy, co może przełożyć się na większy sukces i wzrost wyników finansowych.
 • Minimalizacja strat czasu i zasobów: Pracownicy nauczą się eliminować czynniki, które powodują marnowanie czasu, co przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów firmy.
 • Wzrost konkurencyjności: Dzięki wydajniejszemu wykorzystaniu czasu i zasobów, firma może stać się bardziej konkurencyjna na rynku.
 • Lepsze zarządzanie projektami: Efektywne planowanie i organizacja czasu pracy pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie projektami, co przyczyni się do ich lepszego realizowania i zakończenia.
 • Redukcja nadmiernego stresu w zespole: Umiejętność radzenia sobie z czasem i organizacją pracy pomaga w unikaniu nadmiernego stresu w zespole, co może przyczynić się do poprawy atmosfery pracy.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników: Poprawa umiejętności zarządzania czasem może wpłynąć na większą satysfakcję z pracy, co z kolei przekłada się na wzrost motywacji i zaangażowania pracowników w wykonywanie zadań.
 • Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej: Firma, która inwestuje w rozwijanie umiejętności zarządzania czasem u swoich pracowników, promuje kulturę efektywności i profesjonalizmu.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie efektywności pracy: Uczestnicy szkolenia nauczą się skutecznie planować i organizować swoją pracę, co pozwoli im osiągać lepsze wyniki i zwiększyć efektywność w wykonywaniu zadań.
 • Lepsza kontrola nad czasem: Pracownicy zdobędą umiejętność świadomego zarządzania czasem, dzięki czemu będą mieć lepszą kontrolę nad swoimi działaniami i wykorzystaniem czasu.
 • Minimalizacja stresu: Efektywne zarządzanie czasem pomaga w unikaniu nadmiernego stresu związanego z pośpiechem i niekontrolowanym harmonogramem pracy.
 • Wzrost satysfakcji z pracy: Skuteczne organizowanie czasu pracy pozwoli pracownikom lepiej wyważyć życie zawodowe i osobiste, co przyczyni się do większej satysfakcji z wykonywanych obowiązków.
 • Lepsza równowaga między pracą a życiem prywatnym: Uczestnicy nauczą się efektywnie harmonizować obowiązki zawodowe z życiem osobistym, co pozwoli na lepszą równowagę między tymi sferami.
 • Skuteczniejsze zarządzanie priorytetami: Pracownicy nauczą się wyznaczać priorytety w pracy, co pozwoli im skupić się na najważniejszych zadaniach i unikać rozpraszaczy.
 • Lepsza organizacja pracy zespołu: Szkolenie przyczyni się do lepszego zarządzania czasem w zespole, co pozwoli na efektywniejszą pracę i osiąganie wspólnych celów.
 • Samorozwój i rozwijanie umiejętności: Uczestnicy zdobędą umiejętności zarządzania sobą w czasie, które będą mogli wykorzystać nie tylko w pracy, ale także w innych obszarach życia.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Analiza czasu Sporządzanie budżetu czasu ? na co zużywamy nasz czas? Dlaczego warto sporządzać budżet czasu
 • Mój zegar wewnętrzny
 • Biorytm
 • Krzywa wydajności
 • Najczęstsze błędy planowania
 • Ile czasu należy poświęcać na planowanie codziennych czynności
 • Analiza SWOT – mój potencjał i obszary rozwoju – budowanie świadomej postawy
 • Teoria motywacji
 • Źródła motywacji zewnętrznej
 • Motywacja wewnętrzna
 • Moje motywacyjne DNA
 • Definiowanie celów – warunki poprawnego sformułowania celu, pisemne ustalanie celów
 • Wyznaczenie celów i planowanie – na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów, jak skonstruować cel by zwiększyć szanse na jego realizację (SMART, krzywa Gaussa, cele krótko – i długoterminowe)
 • Reguła 60/40
 • Zarządzanie priorytetami – zasada Pareto
 • Zarządzanie priorytetami – metoda ABC
 • Macierz Eisenhowera – co pilne a co ważne
 • Zasada Parkinsona – kiedy wykonujesz swoje zadania
 • Prokrastynacja – Przyczyny i strategie walki z odkładaniem zadań na później
 • Jak realistycznie budować swój plan czasowy?
 • Wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy
 • Identyfikacja złodziei czasu w pracy
 • Kontrola jako czynnik niwelujący powstawanie barier czasowych
 • Bałagan na biurku obniża efektywność
 • Bariery komunikacyjne
 • Stres a organizacja pracy
 • Korzyści z delegowania zadań
 • Przyczyny niedelegowania zadań
 • Poziomy delegowania zadań
 • Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
 • Tworzenie harmonogramu zadań
 • Cechy postawy asertywnej, uległej, agresywnej a zarządzanie sobą
 • Asertywne wyrażanie swojego zdania
 • Asertywne przyjmowanie krytyki
 • Stawianie granic – oszczędność Twojego czasu
 • Stwórz sobie codzienną rutynę – wyrób nowe nawyki
 • Używaj głowy, gdy jest na to czas
 • Ustal terminy i trzymaj się ich
 • Nie przekładaj rzeczy niemiłych – zatrują ci życie
 • Ustal kiedy pracujesz i nie chcesz, aby ci nie przeszkadzano
 • Używaj kalendarza – nie próbuj pamiętać drobnych rzeczy do załatwienia

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Analiza czasu

W tej metodzie uczestnicy zapisują swoje codzienne działania i czas, jaki na nie poświęcają. Następnie analizują te dane, aby zidentyfikować okresy największej produktywności oraz obszary, w których tracą czas. Dzięki temu mogą dostosować swoje nawyki i skupić się na najważniejszych zadaniach.

2

Prezentacje

Wykłady i prezentacje są podstawową metodą przekazywania teorii i wiedzy związanej z zarządzaniem czasem. Prowadzący omawiają kluczowe zagadnienia, techniki i narzędzia, które pomagają zwiększyć produktywność oraz skuteczność w organizacji czasu pracy.

3

Studium przypadku

Uczestnicy analizują rzeczywiste przypadki związane z zarządzaniem czasem, które mogą mieć miejsce w życiu zawodowym. Dzięki temu mają okazję zastosować zdobyte informacje w praktyce i rozwiązywać realistyczne problemy związane z organizacją czasu.

4

Gry symulacyjne

Gry lub symulacje biznesowe pozwalają uczestnikom na odtworzenie różnych sytuacji związanych z zarządzaniem czasem i podejmowanie decyzji w kontrolowanym środowisku. To skuteczny sposób na zdobywanie umiejętności praktycznych.

Agata Rajchel

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 25 lat w zawodzie. Opracowywała autorskie projekty i szkolenia menadżerów w działach: Telewindykacji, Infoliii, Call Center i Telesprzedaży, Wsparcia Technicznego oraz IT, Reklamacji oraz Salonów Firmowych oraz zrealizowała około 450 dni szkoleniowych z zakresu kompetencji miękkich dla jednej z firm telekomunikacyjnych, jako trener wewnętrzny. Przez wiele lat była trenerem biznesu, coachem, doradcą i wykładowcą w branży B2B. W latach 1998-2000 była trenerem oraz specjalistą ds. wdrażania programów informatycznych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Inżynieria środowiska w Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Studium Pedagogicznego przy Uniwersytecie Śląskim w Gliwicach. Posiada międzynarodowy certyfikat Certified Master Practitioner in the art of NLP Training Design Specialist, autoryzowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming oraz certyfikat TRENERA NVC otrzymany w 3 letnim Studium Trenerów Nonviolent Communication.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.