Akademia Menedżera MŚP 2 - 2. Makroregion

W ramach makroregionu drugiego w programie obsługiwane są województwa mazowieckie i lubelskie, czyli przedsiębiorstwa, których główną siedzibą są w/w województwa.

Operatorem, czyli pośrednikiem obsługującym program Akademia Menedżera MŚP 2  dla PARP jest Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt realizowany jest a terminie: 1.07.2020 – 30.06.2022. Celem projektu jest przeszkolenie kadr menedżerskich w obszarach zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi.

Akademia Menedżera MŚP 2 – rekrutacja w 2. makroregionie

Rekrutacja do projektu odbywa się cyklicznie w 21-dniowych rundach w trakcie całego okresu trwania projektu lub do czasu wyczerpania przewidywanych środków. Informacje o nadchodzących naborach Operator publikuje na swojej stronie internetowej z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. W projekcie Akademia Menedżera MŚP 2 udział wziąć mogą  mikro-, małe-, lub średnie przedsiębiorstwa. Aby wziąć udział w projekcie, ważnym aspektem jest to, że firma musi spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej.

Akademia Menedżera – wsparcie w pozyskaniu środków

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie i pomoc w procesie pozyskiwania środków w ramach programu.

Posiadamy kompetentnych pracowników i ogromne doświadczenie w wspieraniu przedsiębiorstw w procesie uzyskiwania dofinansowań na usługi szkoleniowe.

W przypadku wątpliwości lub po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
agnieszka.beym@wartoszkolic.pl

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
adrian.blaszak@wartoszkolic.pl

Przeczytaj również:

Dofinansowania na usługi szkolniowe

Akademia Menadżera Cyfryzacji - pozyskaj z nami środki

Akademia Menadżera Cyfryzacji – co musisz wiedzieć? Akademia Menadżera Cyfryzacji to seria projektów dofinansowań usług rozwojowych, które skierowane są dla firm z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Środki przyznawane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, a konkretniej, z programu POWER, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Kolejna już edycja Akademii Menadżera skupia się tym razem na kompetencjach z zakresu cyfryzacji. Jest to zatem idealny moment na to,…
dowiedz się więcej
Dofinansowania na usługi szkolniowe, Szkolenia dofinansowane

Akademia Menadżera MMŚP - Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Akademia Menadżera MMŚP – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku Przywództwo na odległość różni się od zarządzania zespołem stacjonarnie. Kadry menedżerskie, a także właścicielskie muszą zatem mieć kompetencje zarówno z zakresu zarządzania zespołem w środowisku wirtualnym, jak i osobiście. Aby podnieść poziom umiejętności w tej pierwszej dziedzinie, warto skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. To właśnie przywództwo i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem technologii informatycznej jest elementem…
dowiedz się więcej
Blog, Dofinansowania na usługi szkolniowe

Szkolenia z komunikacji – banał czy konieczność?

Komunikacja to podstawowa czynność w życiu, którą znamy już od najmłodszych lat. Wiemy, że skuteczna prowadzi do nawiązywania przyjaźni i realizacji naszych celów, zła z kolei sprzyja powstawaniu konfliktów. Codziennie rozmawiamy czy przekazujemy informacje różnymi kanałami – dotyczy to także życia zawodowego. Umiejętność porozumiewania się w obrębie firmy to podstawa, która wpływa na jakość i sprawność wykonywanej pracy. Może także przyczynić się do pozyskania nowych partnerów biznesowych…
dowiedz się więcej