Bariery komunikacyjne – czym są i jak je pokonać?

Bariery komunikacyjne – czym są i jak je pokonać?

Zdarzają się sytuacje, w których porozumienie między nadawcą i odbiorcą komunikatu jest utrudnione. Wpływ na to mogą mieć różne czynniki. W psychologii są one nazywane barierami komunikacyjnymi. To właśnie te bariery tworząc dystans pomiędzy rozmówcami, mogą doprowadzić do powstawania nowych problemów. Pamiętaj jednak, że istnieją sposoby, aby pokonać bariery komunikacyjne.

Bariery komunikacyjne – co to jest?

Bariery komunikacyjne to przeszkody, które można napotkać w trakcie procesu komunikacji. Zazwyczaj mają na nią negatywny wpływ. Barierami może okazać się wszystko, co uniemożliwia bądź też utrudnia proces komunikowania się. Według różnych opracowań barierami komunikacyjnymi może stać się na przykład: porównywanie (w trakcie wypowiedzi odbiorca komunikatu zastanawia się na przykład, kto ma lepiej), przygotowywanie odpowiedzi w momencie, gdy druga osoba jeszcze mówi, domyślanie się (czytanie w myślach nadawcy), a także słuchanie wybiórcze. W ostatnim przypadku chodzi o filtrowanie informacji, które docierają do odbiorcy.

Istnieje także teoria, która dzieli bariery komunikacyjne na trzy grupy. Wymienić można w tym przypadku: osądzanie, dawanie rozwiązań i unikanie udziału w troskach drugiego człowieka. Według jeszcze innej kategoryzacji bariery komunikacyjne można podzielić na semantyczne, psychologiczne, a także fizyczne i środowiskowe. Często również za główne bariery komunikacyjne uważa się:

  • różnice w postrzeganiu,
  • szum (czynniki zakłócające komunikowanie się),
  • różnice językowe,
  • emocje,
  • niezgodność komunikatów (mowa ciała/komunikat werbalny),
  • wzajemną nieufność.

Na szczęście istnieją sprawdzone i skuteczne sposoby, które pozwalają pokonać bariery komunikacyjne. Zarządzając zespołem bądź też pracując w grupie, warto je znać!

Jak je pokonać?

Bardzo ważne w przełamywaniu barier komunikacyjnych jest słuchanie. Powinno ono być zarówno aktywne, jak i empatyczne, a także otwarte i świadome. Co to znaczy? Słuchanie aktywne to przede wszystkim zadawanie pytań, a także udzielanie odpowiedzi zwrotnych. Empatyczne słuchanie to wczuwanie się w sytuację rozmówcy. Słuchanie otwarte polega z kolei na tym, aby wysłuchać w całości, co chce przekazać druga osoba. Dopiero w dalszej kolejności odbiorca komunikatu może ocenić wypowiedź. Słuchanie świadome oparte jest z kolei na wiedzy ogólnej odbiorcy, a także obserwacji i wsłuchaniu się w spójność wypowiedzi. Ważnym elementem przy pokonywaniu barier komunikacyjnych jest także komunikacja niewerbalna. W związku z tym pamiętaj o odpowiedniej mimice twarzy, gestykulacji, zachowaniu dystansu itp. Oczywiście to, co przedstawiliśmy powyżej to zaledwie ułamek wiedzy dotyczącej barier komunikacji. Jeżeli chcesz nauczyć się więcej, koniecznie zapisz się na organizowane przez nas szkolenia z zakresu umiejętności osobistych.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej