Efektywna komunikacja w branży budowlanej – relacja ze szkolenia

Efektywna komunikacja w branży budowlanej – relacja ze szkolenia

Efektywna komunikacja w branży budowlanej, stanowi klucz do sukcesu. Dlatego z naszego szkolenia skorzystała firma zajmująca się właśnie tą branżą. W branży budowlanej najważniejsza jest współpraca wszystkich pracowników. Wykonują oni w dużej mierze zadawania wspólne – jeśli mają te samą specjalizacje, bądź zadania indywidualne, które uzupełniają pozostałe działania innych pracowników i przyczyniają się do finalnego efektu. Żeby pracownicy mogli ze sobą dobrze współpracować, muszą się ze sobą dobrze komunikować. Dlatego uzupełnienie wiedzy z tego zakresu, było dla nich koniecznością. Szkolenie z tego zakresu poprowadziła nasza ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w komunikacji i kompetencjach miękkich – Katarzyna Zych.

Czym jest efektywna komunikacja?

Komunikacja jest procesem polegającym na wymianie informacji, pomysłów czy emocji. Może obywać się na wiele sposobów, do których należą:

 • rozmowa
 • pisanie
 • gestykulowanie
 • mimika

Komunikacja interpersonalna jest kluczowym elementem w budowaniu relacji z innymi ludźmi i w naszym rozwoju osobistym i zawodowym. Efektywna komunikacja, to zaś sposób umiejętnego i skutecznego przekazywania informacji. Wymaga ona, od osób komunikujących się ze sobą, uważnego słuchania, wyrażania swoich myśli w sposób jasny i zrozumiały, dostosowywania stylu komunikacji w zależności od sytuacji oraz zrozumienia stanowiska drugiej osoby. Aby efektywnie się komunikować, należy wypracować odpowiednie techniki oraz posiadać wiedzę, która pomoże w jej osiągnięciu.

Rozpoczynając szkolenie, trenerka Katarzyna Zych, wyjaśniła uczestnikom, czym w ogóle jest efektywna komunikacja. Pokreślone zostało znaczenie zrozumiałego i precyzyjnego sposobu przekazywania komunikatów innym osobom. Poruszono także temat sposobów, dzięki którym, można efektywnie komunikować się w branży budowlanej. Wśród tych nich wymieniono:

 • używanie prostego i jasnego języka – każdy z pracowników może mieć inny poziom znajomości technologii branżowej, dlatego, by nikogo nie dyskryminować i jasno przekazywać swoje komunikaty, warto posługiwać się w miarę możliwości językiem, który będzie dla wszystkich jasny i zrozumiały.
 • organizowanie spotkań – to doskonały sposób na omawianie bieżących spraw, ustalania
 • dbanie o dokumentacje – dokładnie prowadzona dokumentacja (plany i rysunki budowlane), może pomóc w uniknięciu błędów, nieporozumień
 • wspieranie komunikacji wśród pracowników – zachęcanie pracowników do wyrażania opinii, poglądów, czy dzielenia się pomysłami. Dzięki temu każdy pracownik poczuje się doceniony.
 • szanowanie kultury pracy – pracownicy maja różne specjalizacje, dlatego należy szanować ich kulturę pracy i znać ich potrzeby i oczekiwania
 • szybkie rozwiązywanie konfliktów – konflikty i nieporozumienia w pracy, mają znaczący wpływ na jej efekt. Warto, więc w celu uniknięcia opóźnień i dodatkowych kosztów, rozwiązywać szybko i skutecznie wszystkie sytuacje konfliktowe wśród pracowników.

Efektywna komunikacja w branży budowlanej pomaga zatem, unikać błędów, lepiej zarządzać projektami, lepiej współpracować, a także budować pozytywne relacje między pracownikami.

Efektywna komunikacja w branży budowlanej – komunikacja w zespole

W kolejnym etapie szkolenia nasza trenerka poruszyła kwestię komunikacji w zespole. Trenerka wyjaśniła uczestnikom, że jeśli wśród pracowników pojawiają się konflikty, a brygadziści czy kierownicy nie potrafią ich skutecznie załagadzać, firma może nawet przestać funkcjonować. Tak samo problem dotyczy również wydawania poleceń i przekazywania informacji. Jeśli nie będą one przekazywane w sposób jasny i zrozumiały, to nawet najlepszy pracownik nie będzie w stanie zaprezentować swoich umiejętności i sprostać zadaniu. Dlatego, po stronie osób zarządzających spoczywa obowiązek, by dbać o komunikację wśród swoich pracowników i nie doprowadzać, do sytuacji, w której dochodzi do chaosu i nieporozumień. By jednak sprostać temu zadaniu trzeba nieustannie pielęgnować swoje kompetencje miękkie, w czym może pomóc regularne uczestnictwo w szkoleniach.

Efektywna komunikacja w branży budowlanej – sposoby przekazywania informacji

W efektywnej komunikacji, znaczenie ma również to, w jaki sposób przekazujemy informacje. Dlatego był to kolejny punkt programu, który zaplanowała nasza trenerka Katarzyna Zych. W komunikacji międzyludzkiej istnieje kilka sposobów przekazywania informacji, które zostały szczegółowo omówione. Należą do nich:

 • styl agresywny – agresja i dominacja. Komunikacja opiera się na groźbach i naciskaniu. Taki styl prowadzi do sytuacji konfliktowych i do znacznego pogorszenia relacji między pracownikami.
 • styl pasywny – unikanie konfliktów i wyrażania swoich opinii i potrzeb. Ten styl skutkuje nieosiągnięciem swoich celów i może być wykorzystywany przez innych.
 • styl asertywny – wyrażanie swoich opinii w sposób szanujący innych. Dzięki temu stylowi można osiągać swoje cele i jednocześnie budować z innymi pozytywne relacje.
 • styl manipulacyjny – wykorzystywanie różnych sposobów manipulacji. Obejmuje manipulacje emocjami i wykorzystywanie innych.
 • styl empatyczny – próba zrozumienia potrzeb i perspektyw innych osób i działanie w oparciu o ich uwzględnienie. Dzięki temu stylowi możliwe jest budowanie silnych i pozytywnych relacji.

Każdy styl ma swoje zalety oraz wady. Jednak najbardziej pożądanymi stylami, które powinno się stosować nie tylko w pracy, ale również w życiu codziennych, są style: asertywny i empatyczny. Oba te style pozwalają osiągać cele, nie raniąc przy tym innych i budując z nimi silne i pozytywne relacje.

Efektywna komunikacja w branży budowlanej – podsumowanie

Szkolenie było bardzo praktyczne i aktywizujące. Temat efektywnej komunikacji, stworzył przestrzeń do analizowania przykładów różnych komunikatów i pozwolił zastosować zasady efektywnej komunikacji w praktyce. Dodatkowo, w części praktycznej, uczestnicy zostali zaangażowani do zagrania w grę komunikacyjną, która była ciekawym wyzwaniem pokazującym pewne aspekty interpersonalne w komunikacji. Gra pokazała również jak działamy w relacji z innymi osobami oraz była inspiracją, by wyciągnąć dla siebie najważniejsze aspekty efektywnego słuchania, zadawania pytań i tego wszystkiego co może wpłynąć na efektywność komunikacji. Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • wiedzą w jaki sposób przekazywać informacje, by czytelność w komunikacji, mogła na co dzień sprzyjać funkcjonowaniu zespołu
 • mają większe poczucie kontroli, efektywności i skuteczności w codziennych działaniach
 • posiadają umiejętność analizy różnych komunikatów w praktyce

Jeśli chcesz, aby Twój zespół efektywnie się ze sobą komunikował i dzięki temu lepiej współpracował, zgłoś się na nasze szkolenia z kompetencji miękkich. Przed rozpoczęciem szkolenia wykonamy audyt, który pozwoli nam dopasować je do realnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Czekamy na kontakt!

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej