Feedback jako kluczowy czynnik rozwoju osobistego i zawodowego - wywiad z trenerką Angeliką Kuczyńską

Feedback jako kluczowy czynnik rozwoju osobistego i zawodowego – wywiad z trenerką Angeliką Kuczyńską

W dzisiejszym dynamicznym i szybko zmieniającym się świecie, feedback odgrywa kluczową rolę w rozwoju osobistym, zawodowym oraz społecznym. Bez względu na dziedzinę życia, zdolność do odbierania i dawania feedbacku jest nieoceniona, pozwalając nam ocenić nasze postępy, identyfikować obszary do doskonalenia oraz budować lepsze relacje z innymi. W tym fascynującym wywiadzie z ekspertka Angeliką Kuczyńską, zagłębimy się we wszystkie aspekty feedbacku. Serdecznie zapraszamy do przeczytania naszego wywiadu!

Czym jest “feedback”? Jak można go zdefiniować?

Angelika Kuczyńska: Feedback, tłumaczony jako „informacja zwrotna” jest angielskim terminem, który w Polsce na stałe wszedł już do języka powszechnego. Tłumaczenie to jednak nie wyczerpuje całej złożoności narzędzia. A jego istota jest wręcz często niewłaściwie rozumiana, co generuje więcej problemów, niż możliwości jakie to narzędzie za sobą niesie. Prawidłowo przeprowadzony feedback jest jednym z najważniejszych narzędzi, które jest wykorzystane w biznesie, aby poprawić wyniki pracy i wpłynąć na świadomy rozwój organizacji. W praktyce biznesowej niestety spotykam się z szeregiem sytuacji, w których „spłaszczony” feedback demotywuje pracowników, niszczy autorytet managera czy wpływa na zwiększoną rotację pracowników. Stąd wniosek jest jeden, jeśli chcemy korzystać z dobrodziejstw feedbacku musimy podejść do niego profesjonalnie i zgodnie z najlepszymi praktykami.

Dlaczego feedback jest ważny w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego?

Angelika Kuczyńska: Feedback prowadzony zgodnie ze sztuką może stanowić cenny i niezbędny element w naszym rozwoju osobistym i zawodowym, gdyż pozwala nam spojrzeć na siebie z perspektywy zewnętrznej. Obiektywne zidentyfikowanie naszych mocnych stron sprzyja znacznie lepszemu wykorzystaniu naszego potencjału, natomiast świadomość obszarów do rozwoju staje się impulsem do pracy nad sobą i doskonalenia kolejnych umiejętności. Dzięki feedbackowi od kolegów, przełożonych czy mentorów możemy pozyskać cenne wskazówki, techniki i strategie, które pomogą nam doskonalić umiejętności i podejście do wykonywanych zadań. W świecie, który się dynamicznie zmienia, feedback jest także kluczem do dostosowania się do nowych warunków i wyzwań. Pozwala nam na szybką reakcję i podejmowanie odpowiednich działań w celu osiągnięcia sukcesu zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej.

Jakie są kluczowe elementy konstruktywnego feedbacku?

Angelika Kuczyńska: W kontekście konstruktywnego feedbacku, istotne są trzy kluczowe elementy. Przede wszystkim, feedback powinien być konkretny i odnosić się do konkretnych zachowań czy osiągnięć, co ułatwia jego zrozumienie i wdrożenie. Wyłączmy nadmierne emocje. Skupmy się na faktach, nie zaś na generalizowaniu czy stosowaniu ogólników, stąd istotne jest właściwe przygotowanie do rozmowy osoby dającej feedback. Po drugie, pamiętajmy że wybór odpowiedniego miejsca i czasu jest ważny, aby umożliwić otwartą i komfortową rozmowę. Ton powinien być życzliwy, wspierający i konstruktywny, aby uniknąć wywołania obronnej reakcji u odbiorcy.

Unikajmy używania obraźliwych lub osądzających zwrotów, które mogą sprawić, że odbiorca poczuje się zaatakowany. Zależy nam by dana osoba została zmotywowana do działania, a nie zniechęcona… Ostatecznie, wyrażając feedback, ważne jest, aby feedback nie tylko wytykał błędy, ale również wskazywał na możliwe rozwiązania i konkretny plan działania na przyszłość. Pomóż odbiorcy zrozumieć, jakie zmiany są potrzebne i jak osiągnąć lepsze wyniki. W teorii wszystko wygląda łatwo i prosto – ot zwykła rozmowa z pracownikiem, a w praktyce bywa różnie i często słyszę, iż bardzo trudno przeprowadzić rzetelny feedback, który faktycznie będzie stanowić wartość tak dla pracownika, jak i pracodawcy. Stąd najlepszym rozwiązaniem są systematyczne treningi. Konstruktywna informacja zwrotna to swoisty drogowskaz, który pokazuje, którą ścieżką należy podążać, a która prowadzi na manowce. Jest to o tyle cenne działanie, gdyż każdy z nas może mieć inną optykę na daną sytuację.

Jakie są różnice między pozytywnym a negatywnym feedbackiem?

Angelika Kuczyńska: Różnice między pozytywnym a negatywnym feedbackiem są wyraźne. Pozytywny feedback jest jak chwila radości – pełen uznania, pochwał i motywacji do dalszych sukcesów. To wzmocnienie, które podkręca wewnętrzną motywację i buduje pewność siebie. Z drugiej strony, negatywny feedback jest jak delikatne odbicie w lustrze – może pokazać obszary, które wymagają poprawy, ale jest ukierunkowany na konstruktywną krytykę. Choć może boleć, daje impuls do działania i rozwoju. Oba rodzaje feedbacku mają swoje miejsce w naszym rozwoju, ponieważ pozytywny wzmacnia nasze dobre strony, a negatywny pomaga wyeliminować wady. Warto pamiętać, że kluczem jest dostarczanie feedbacku we właściwy sposób, aby zachęcić do ciągłego rozwoju i doskonalenia.

Jakie znaczenie ma czas udzielania feedbacku? Czy istnieją sytuacje, w których lepiej zaczekać z udzieleniem feedbacku?

Angelika Kuczyńska: Czas udzielania feedbacku ma ogromne znaczenie, ponieważ może wpływać na skuteczność i odbiór informacji zwrotnej. W niektórych sytuacjach istnieje konieczność szybkiego reagowania, zwłaszcza gdy chodzi o nagłe kwestie wymagające natychmiastowych działań. Jednak w wielu przypadkach warto zastosować umiar i wybrać odpowiedni moment. Sytuacje, w których lepiej zaczekać z udzieleniem feedbacku, to na przykład sytuacje w których osoba odbierająca informację jest pod wpływem silnych emocji i może nie być gotowa na przyjęcie feedbacku w sposób konstruktywny. Ponadto, lepiej zaczekać z udzieleniem feedbacku, gdy oczekuje się, że sytuacja zmieni się w najbliższej przyszłości lub kiedy potrzebna jest dodatkowa informacja lub perspektywa do pełnego zrozumienia kontekstu.

Wreszcie, jeśli zależy nam na daniu szczegółowego i dobrze przemyślanego feedbacku, warto czasem zaczekać, aby dokładnie przeanalizować informacje. I dostarczyć rzetelne i trafne spostrzeżenia. Należy jednak pamiętać, że zbyt późne udzielenie feedbacku może zmniejszyć jego wartość, ponieważ sytuacja lub problem mogą już być nieaktualne, a osoba może nie pamiętać dokładnych okoliczności. Kluczem jest umiejętne wyważenie momentu udzielenia feedbacku. Warto wybrać odpowiedni czas i miejsce, unikając skrajności – ani zbyt szybko, ani zbyt późno.

Jak ważna jest dwustronność feedbacku? Czy odbiorca powinien mieć możliwość udzielenia odpowiedzi lub zadania pytań w kontekście otrzymanego feedbacku?

Angelika Kuczyńska: Dwustronne podejście do feedbacku tworzy otwarte forum komunikacji, w którym obie strony mogą wyrazić swoje opinie i przemyślenia. Dzięki temu odbiorca może wyjaśnić swoje intencje, zrozumieć punkt widzenia osoby udzielającej feedbacku i rozwiązać ewentualne niejasności. Ponadto, możliwość zadawania pytań po otrzymaniu feedbacku pozwala odbiorcy na skupienie się na aspektach, które wymagają poprawy lub dalszej analizy. To także szansa na zgłoszenie ewentualnych trudności czy wątpliwości w kontekście zaleceń dotyczących rozwoju.

Jak można skutecznie przekazywać feedback, aby był zrozumiany i przyjęty przez drugą osobę?

Angelika Kuczyńska: Sprawne przekazywanie feedbacku wymaga subtelnego podejścia, by druga osoba mogła zrozumieć i zaakceptować informacje. Wybierając odpowiedni moment i miejsce, dbamy o komfort i uwagę odbiorcy. Skoncentrowanie się na rzeczowych i konkretnych sytuacjach umożliwia łatwiejsze zrozumienie przekazywanych informacji. Unikając osądów, a skupiając się na rozwiązaniach, stawiamy na konstruktywność, motywując do rozwoju. Słuchanie drugiej osoby z otwartym umysłem umożliwia lepsze zrozumienie perspektywy odbiorcy i buduje zaufanie w relacji. Należy więc ….trenować i jeszcze raz trenować.

Jakie korzyści przynosi regularne udzielanie feedbacku w relacjach międzyludzkich?

Angelika Kuczyńska: Regularne przekazywanie feedbacku pozwala nam na szybką reakcję i podejmowanie odpowiednich działań w celu osiągnięcia sukcesu, co oczywiście prowadzi do pozytywnego rozwoju osobistego pracowników, jak i biznesu. Dzięki feedbackowi osoby wiedzą, co robią dobrze, a co mogą poprawić, a co przyczynia się do ich rozwoju. Otwiera to również drogę do wzajemnego zrozumienia, eliminuje potencjalne nieporozumienia i konflikty. W konsekwencji, regularne dawanie i przyjmowanie feedbacku tworzy kulturę komunikacji, która promuje zaufanie, współpracę i wzrost w relacjach między ludźmi. A to przekłada się na konkretne wyniki.

W jaki sposób feedback może wpływać na motywację i zaangażowanie osób odbierających go?

Angelika Kuczyńska: Feedback ma kluczowy wpływ na motywację i zaangażowanie osób odbierających go, a uważny i świadomy manager może znacznie wzmocnić ten efekt. Budowanie motywacji wewnętrznej odnosi się do zachęcania pracowników do znajdowania swojego wewnętrznego motywu do działania. Feedback może aktywować wewnętrzną chęć osiągania celów i dążenia do sukcesu, gdy pracownik czuje, że jest wspierany i doceniany. Przekonanie, że jest ważny dla firmy, wzmacnia poczucie przynależności i lojalności, co przekłada się na większe zaangażowanie w osiąganie celów organizacji. W ten sposób, feedback staje się narzędziem budowania pozytywnej kultury pracy i zwiększania efektywności całego zespołu.

Czy istnieją techniki lub narzędzia, które można wykorzystać w procesie udzielania feedbacku, aby był bardziej efektywny?

Angelika Kuczyńska: Oczywiście że tak, istnieje wiele technik i narzędzi, które można wykorzystać w procesie udzielania feedbacku, aby był bardziej efektywny. Od tych najbardziej znanych jak kanapka, Fuko, czy Feedback 360 stopni po SBI i cały szereg innych, które można bez problemu znaleźć w literaturze bądź Internecie. Kluczowe zaś jest stosowanie ich w praktyce, profesjonalnie i zgodnie z najlepszymi praktykami. A z tym bywa różnie..

Jak reagować na otrzymany feedback i jak wykorzystywać go do własnego rozwoju?

Angelika Kuczyńska: Kiedy dostajemy feedback, warto podejść do tego z otwartym umysłem, nie biorąc tego osobiście, ale traktując jako cenną wskazówkę do rozwoju. Pozytywny feedback powinien być motywacją do kontynuowania naszego rozwoju, a negatywny – inspiracją do działań, które przyniosą pożądane rezultaty. Ustalmy konkretne cele i działania, które pomogą nam rozwijać się i osiągać coraz lepsze wyniki. W każdym feedbacku tkwi potencjał, więc wykorzystajmy go! Wszak, feedback jest jak mapa skarbu – pomaga nam znaleźć drogę do naszych najlepszych wersji!

Jak można skutecznie radzić sobie z negatywnym feedbackiem i przekuwać go w okazje do nauki i poprawy?

Angelika Kuczyńska: Negatywny feedback może nas początkowo zmartwić, ale warto podejść do niego jako do szansy na osobisty rozwój. Zamiast się zrażać, spójrzmy na niego jako na wskazówkę do doskonalenia swoich umiejętności. Poprośmy o konkretne przykłady i skupmy się na działaniach, które pomogą nam rozwinąć nasze talenty. Negatywny feedback może stać się trampoliną do sukcesu, jeśli go odpowiednio wykorzystamy!

Feedback – szkolenie

Czy zdarzyło ci się kiedyś zastanawiać, jak możesz stać się lepszą wersją siebie? A może chciałbyś doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i budować bardziej efektywne relacje z innymi? Szkolenie z feedbacku może być kluczem do osiągnięcia tych celów!

Dzięki naszemu szkoleniu, dowiesz się, jak wykorzystać feedback jako potężne narzędzie rozwoju osobistego i zawodowego. Będziesz miał okazję nauczyć się nie tylko, jak odbierać zwrotną informację w sposób konstruktywny, ale także jak dostarczać ją innym w sposób skuteczny i motywujący.

Nie ważne, czy jesteś liderem, pracownikiem, przedsiębiorcą, czy osobą poszukującą rozwoju osobistego – nasze szkolenie jest dla każdego, kto pragnie w pełni wykorzystać potencjał feedbacku. Czekają na ciebie praktyczne ćwiczenia, inspirujące studia przypadku i cenne wskazówki od doświadczonego trenera.

Nie zwlekaj! Wyślij zapytanie i otwórz się na nowe możliwości dzięki umiejętnemu wykorzystaniu feedbacku. Czekamy na ciebie z gotowością pomocy w Twojej drodze do osobistego i zawodowego sukcesu!

Przeczytaj również:

Szkolenia, Wiedza i rozwój, Wywiad

Stres w pracy – jak sobie z nim radzić? Wywiad z Angeliką Kuczyńską.

Stres stał się nieodłącznym towarzyszem wielu z nas. Zmaganie się z ciągłymi terminami, presją wyników i nieustannymi zmianami może być przytłaczające. Jednak odpowiednie strategie mogą pomóc nam nie tylko przetrwać, ale i prosperować w takim środowisku. W naszym wywiadzie rozmawiamy z trenerką Angeliką Kuczyńską, która na co dzień styka się z pracownikami, którzy mierzą się z wysokim poziomem stresu zawodowego. Zapraszamy do wywiadu, który może nie tylko zmienić podejście do pracy,…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Podstawy planowania i organizacji transportu

Transport jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, który wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy każdego kraju. Efektywny system transportowy umożliwia szybki przepływ osób i towarów, co jest niezbędne zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym. Aby osiągnąć wysoką efektywność oraz adaptować się do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i środowiskowych, konieczne jest stosowanie odpowiednich strategii planowania i organizacji transportu. Zrozumienie tych procesów jest istotne…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Na czym polega zarządzanie flotą samochodową?

W obecnych czasach zarządzanie flotą samochodową stanowi jeden z kluczowych aspektów operacyjnych dla wielu firm, od małych przedsiębiorstw po międzynarodowe korporacje. Skuteczne zarządzanie flotą nie tylko umożliwia redukcję kosztów i zwiększenie wydajności, ale także odgrywa istotną rolę w zrównoważonym rozwoju i zwiększeniu bezpieczeństwa drogowego. Zarządzanie to nie ogranicza się tylko do koordynacji pojazdów i kierowców, ale obejmuje również strategiczne planowanie zakupów, utrzymanie pojazdów, a także ich sprzedaż…
dowiedz się więcej

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.