Pozycjonowanie w biznesie

22 marca w Białymstoku przeprowadziliśmy dla firmy pana Marka Kozłowskiego szkolenie „Pozycjonowanie w biznesie”. Było to szkolenie z zakresu marketingu internetowego.

Cele szkolenia

Celem szkolenia było zdobycie przez uczestnika umiejętności samodzielnego pozycjonowania strony internetowej w zakresie podstawowym, a w konsekwencji wzmocnienie widoczności strony internetowej klienta w wynikach wyszukiwania popularnych przeglądarek.

Przebieg szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznali wymagania i metody optymalizacji stron internetowych pod kątem aktualnych wymagań wyszukiwarek. Zdobyli również wiedzę dotyczącą skutecznych metod pozycjonowania serwisów.

Plan szkolenia objął takie zagadnienia jak:

 

Szkolenie zakończyło się egzaminem sprawdzającym zdobytą przez uczestnika wiedzę, a uzyskany wynik pozwolił na wystawienie zaświadczenia o odbytym kursie.

Efekty szkolenia

Szkolenie umożliwi efektywniejsze prowadzenie działań promocyjnych w internecie, w tym w zwiększaniu widoczności serwisu w wyszukiwarkach internetowych – co może przełożyć się na zwiększenie ruchu w serwisie.

Dziękujemy panu Mariuszowi Kozłowskiemu za udział w szkoleniu i zapraszamy Państwa na szkolenia z zakresu pozycjonowania. A także na pozostałe szkolenia marketingowe z logiem „Warto Szkolić”:

 

 

Trenerzy „Warto Szkolić”

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej