napis

telefon-fiolet

+48 608 816 943

facebook-iconyoutube-iconviemo-icon

Strona GłównaReferencje

Referencje

Hurtownia Książek Ateneum

http://www.ateneum.net.pl/


Przeprowadziliśmy szkolenie z „Budowania efektywnych relacji z klientem". Szkolnie miało na celu polepszenie budowania kontaktu z klientem wewnętrznym, zewnętrznym oraz współpracownikami. Szkolenie miało charakter warsztatowy podczas których uczestnicy mogli wyciągnąć wnioski jak budować relacje z klientami.

 

Orbismed

http://www.orbismed.pl/


Przeprowadziliśmy szkolenie z „Telemarketingu" dla jednej z firm zajmującej się umawianiem na spotkania podczas których prezentowane są produkty firmy. Podczas szkolenia omawiane były takie aspekty jak nawiązywanie kontaktu z klientem wraz z budowaniem dialogu. Było to dwuetapowe szkolenie, dzięki temu trener mógł wykorzystać elementy z poprzedniego szkolenia i ponowie przećwiczyć z uczestnikami pracę z trudnym klientem, a uczestnicy mogli dowiedzieć się o różnych sposobach nawiązywania kontaktu, zwiększania pewności siebie oraz pracy zespołowej.

 

Saint Gobain

http://www.saint-gobain.pl/


Nasz trener Marcin Grzelak przeprowadził szkolenie z „Technik sprzedaży". Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy na temat technik sprzedaży, motywów zakupowych Klientów, badania potrzeb i oczekiwań, typów Klientów oraz radzenia sobie z zastrzeżeniami. Szkolenie miało charakter warsztatowy, dzięki czemu pracownicy najskuteczniej podnieśli swoje kompetencje.

 

V33

http://www.v33.pl/


Przeprowadziliśmy szkolenie dla przedstawicieli handlowych z „Merchandisingu". Celem tego szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy o podstawowych technikach merchandisingu i zasadach ich stosowania, przegląd możliwości oddziaływania na klienta i pośrednika, związanych ze stosowaniem merchandisingu. Pokazanie, w jaki sposób optymalnie korzystać z wiedzy psychologicznej i marketingowej, projektując stoisko sklepowe i przestrzeń handlową tak, by maksymalnie pozytywnie wpływały na sprzedaż i klienta. Uczestnicy również zostali zapoznani z technikami perswazyjnymi, których można użyć, by przekonać klienta detalicznego do zmiany wyglądu półek w sklepie.

 

RtvEuroAgd

http://www.euro.com.pl/

 

Nasz trener Marcin Grzelak przeprowadził szkolenie dla handlowców z „Technik sprzedaży". Szkolenie stanowiło praktyczny trening sprzedażowy, skoncentrowany całkowicie na wyzwaniach typowych podczas sprzedaży towarów. Celem szkolenia było zdefiniowanie kluczowych zasad oraz praktyczne przetestowanie technik, które mają kluczowe znaczenie dla sukcesu w sprzedaży produktów.

 

Społem

http://www.spolem.org.pl/


Przeprowadziliśmy szkolenia dla sieci sklepów Społem z „Merchandisingu". Celem szkolenia był rozwój umiejętności właściwej ekspozycji towaru, która przekłada się na wzrost sprzedaży i zysku firmy. Uczestnicy poznali sposoby tworzenia ekspozycji wpływających na wzrost widoczności produktu i świadomości marki, a w konsekwencji na zwiększenie sprzedaży. Uczestnicy oprócz umiejętności znajdowania najlepszych miejsc ekspozycyjnych, przećwiczyli również sposób rozmowy i przekonania do preferowanych miejsc osób decyzyjnych.

 

AllcerolMittal Poland

http://poland.arcelormittal.com/


Trener Marcin Grzelak przeprowadził szkolenia z „Obsługi Klienta". Szkolenie dało odpowiedź na takie pytania jak: w jaki sposób pogodzić stanowczość i uprzejmość wobec klienta, jak zorganizować obsługę w sposób systemowy, jak radzić sobie z własnymi trudnymi emocjami pojawiającymi się w kontakcie z klientem, jak stworzyć atmosferę przyjazną zarówno dla pracowników jak i klientów, w jaki sposób prowadzić rozmowy telefoniczne, jakie kryteria przyjmują klienci oceniając sposób ich obsługiwania.

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

http://www.swps.pl/


Firma Warto Szkolić realizowała projekt „Akademia handlu. Program rozwoju kompetencji dla wielkopolskiej branży handlowej" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Piorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo przedsiębiorstw" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu był rozwój kwalifikacji pracowniczek i pracowników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego z branży handlowej, poprzez nabycie nowych, praktycznych kompetencji dotyczących technik sprzedaży.

 

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

http://www.wsnhid.pl/


Nasza firma przeprowadziła szkolenie z zakresu „Zarządzania Asortymentem". Celem głównym szkolenia było przekazanie Uczestnikom/Uczestniczkom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu stosowania narzędzi Visual Merchandisingu oraz budowania przewagi biznesowej i konkurencyjności w branży handlowej.

 

Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych

http://www.wzpp.org.pl/


Przeprowadziliśmy szkolenie: „ Wywieranie wpływu. Perswazja i manipulacja" . Celem tego szkolenia było usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu argumentacji, manipulacji i perswazji językowej, jak również pozyskanie skutecznych nowinek w zakresie dynamicznie rozwijającej się wiedzy dotyczącej manipulacji i perswazji co miało się przyczynić zwiększenia profesjonalizmu wśród pracowników.

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego

http://karrsa.pl/


Przeprowadzamy coaching w ramach doradztwa specjalistycznego dla spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu „Anioły Ekonomii Społecznej". Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu sesji coachingowych w ramach doradztwa specjalistycznego dla spółdzielni socjalnych założonych przez Uczestników/Uczestniczki projektu w formie coachingu biznesowego i grupowego członków spółdzielni socjalnej

 

Golpasz S.A.

http://www.golpasz.pl/


Zrealizowaliśmy szkolenie dla menadżerów średniego szczebla z zakresu Negocjacji. Szkolnie to miało na celu świadome prowadzenie procesów negocjacyjnych, co jest nieocenionym zasobem nie tylko pod względem zewnętrznych negocjacji - zwiększania wyników sprzedażowych, ale, również wewnątrz firmy - komunikacji trudnych decyzji zarządu, rozmów z podległymi zespołami i pracownikami, rozwiązywania konfliktów.

 

DDD Dobre Dla Domu

http://ddd.com.pl/


Projekt „Skuteczne zarządzanie i przywództwo" zrealizowany był przez nasza firmę dla kierowników sklepów DDD Dobre Dla Domu. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy z zakresu realizacji zadań, budowania i zarządzania zespołu, zaangażowania zespołu i podnoszenie efektywności pracy, budowania autorytetu lidera, skutecznego motywowania i nagradzania pracowników oraz nabycie umiejętności integracji zespołu, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami pracowników, komunikacji w zarządzaniu, dostosowania stylu zarządzania do typu pracownika i sytuacji.

   
 
 

 

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

http://www.wsb.edu.pl/


Przeprowadziliśmy szkolenie z „Obsługi klienta oraz Technik Sprzedaży" .Uczestnicy szkolenia zrozumieli, że procedury i standardy w zakresie obsługi Klienta a także znajomość technik i narzędzi sprzedaży to niezbędne wymogi zapewniające zadowolenie Klienta i satysfakcję dla firmy. Dodatkowo obsługa Klienta stanowi platformę, na której firma rozwija skrzydła i pozyskuje lojalność Klientów. Klienci wracają ponieważ byli dobrze obsłużeni a ich potrzeby zostały zrozumiane i zaspokojone.

   
 
  

 

 

Auchan

http://www.auchan.pl/


Projekt „ Jak radzić sobie ze stresem", w którym szkolił nasz trener Marcin Grzelak skierowany był do pracowników firmy, którzy chcieli doskonalić umiejętności praktyczne w zakresie radzenia sobie ze stresem. Zajęcia skupiały się na przedstawieniu praktycznych narzędzi stosowanych w walce ze stresem oraz na ćwiczeniu umiejętności ich zastosowania.

 

ETTA

http://www.ettaconsult.pl/


Firma Warto Szkolić zrealizowała film dla firmy ETTA Doradztwo i Treningi dla Biznesu. Film ten jest relacją z prelekcji pt.: „Trening relokacyjny. Zarządzanie wiekiem... czyli zarządzanie różnorodnością w biznesie" Moniki Chutnik, z firmy ETTA.

 

   
 
  

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

http://www.znp.edu.pl/


Projekt „Elastyczni pracownicy oświaty" – w którym szkolił nasz trener Marcin Grzelak realizowany był przez Okręg Lubuski Związku Nauczycielstwa Polskiego w partnerstwie z Radą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa lubuskiego. Podczas seminariów uczestnicy poznali zasady i techniki, które pozwolą im być konkurencyjnymi pracownikami na rynku pracy w oświacie i nie tylko. Nabyli praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji, mediacji, rozwiązywaniu konfliktów i komunikacji interpersonalnej. Szkolenia pozwoliły także na uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa pracy.

 

ECHO

http://echofashion.pl/


Głównym celem projektu szkoleniowego dla firmy odzieżowej ECHO pt. "Profesjonalny ECHO- sprzedawca" był rozwój strategii sprzedażowej firmy. W szkoleniu brali udział pracownicy różnych szczebli działu sprzedażowego. Szkolenie odbyło się w Jaworznie a trenerem odpowiedzialnym za projekt był Marcin Grzelak.

 

Uniwersytet Mikołaja

http://www.umk.pl/


Przeprowadziliśmy szkolenie pt. " „ Jak rozwijać siebie i innych: kompetencje, budowanie relacji oraz etyka i profesjonalizm", której celem było nabycie przez pracowników UMK umiejętności i wiedzy w zakresie rozwijania u studentów i absolwentów kompetencji na określonym poziomie.

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

http://www.wmarr.olsztyn.pl


Nasza firma zrealizowała szkolenie, w którym uczestnikami byli właściciele firm różnorodnych branż (takich jak kosmetyczna czy marketingowa) a także osoby z działów kadr które rozwijają kompetencje potrzebne do samodzielnego planowania i wdrażania strategii rozwoju firmy.

 

   
 
  
 

 

 

Altom

http://www.altom.pl/


Projekt pt.: "Coaching Handlowców Altom" to cykl wspólnych wizyt handlowych przedstawiciela firmy Altom wraz z coachem u klienta, tj. w naturalnym środowisku pracy handlowca. Projekt ten miał na celu wzrost sprzedaży produktów firmy Altom, rozwój strategii sprzedażowej, podniesienie kompetencji pracowników, znalezienie silnych stron handlowców oraz poprawę planowania sprzedaży.

 

Drzwi i podłogi VOX

http://www.drzwiipodlogi.vox.pl/


Projekt szkoleniowy dla sieci salonów Drzwi i podłogi VOX obejmował „Warsztaty Aranżacji" dla kierowników oraz "Warsztaty Aranżacji i Sprzedaży" dla doradców. Podczas nich uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności z zakresu aranżacji wnętrz i technik sprzedaży, co zapewni kompleksową obsługę klientów salonów Drzwi i podłogi VOX.

   
 
  

 

 

Mediaexpert

http://www.mediaexpert.pl


Firma Warto Szkolić przeprowadziła szkolenie z zakresu standardu obsługi klienta. Zrealizowane zostały także filmy instruktażowe mające na celu uświadomienie pracowników o popełnianych błędach a także pokazujące jak prawidłowo należy zachować się w danej sytuacji.

 

Intermarche

http://intermarche.pl


Przeprowadziliśmy dla Intermarche projekt z zakresu merchandising'u. Głównym zadaniem była reorganizacja i przebudowa wyglądu wewnętrznego marketu.

 

DINO

http://marketdino.pl


Zrealizowaliśmy dla firmy DINO szkolenie multimedialne oraz film szkoleniowy. Szkolenie multimedialne dla sieci marketów DINO zostało wykonane za pomocą technologii flash. Zawiera najważniejsze wiadomości o firmie, standardach pracy na poszczególnych stanowiskach, wyglądzie idealnego sprzedawcy oraz zagadnienia dotyczące merchandising'u.

   
 
  
   
 
  

 

 

Centrum Turystyki OSKAR

http://oskar.com.pl


Projekt szkoleniowy dla Centrum Turystyki Oskar obejmował przeszkolenie sprzedawców m.in. z zakresu Technik Sprzedaży Produktów Turystycznych oraz menedżerów m.in. z obszarów dotyczących Zarządzania i Przywództwa oraz z zakresu Zwiększenia Kompetencji.

 

Moto-profi

http://moto-profil.pl


Projekt szkoleniowy pt. "Skuteczne kierowanie zespołem" miał na celu uwolnienie potencjału ludzkiego dla efektywnego zarządzania polityką sprzedaży.

 

Uczelnia Warszawska

http://uczelniawarszawska.pl


Właściciel naszej firmy Marcin Grzelak przez pół roku na wydziale Turystyki prowadził ćwiczenia z zakresu zarządzania przez jakość. Przez ten czas prowadził także ćwiczenia z zakresu standardów jakości obsługi klientów w jednostkach powiązanych z działem turystyki, czyli hotelach, biurach podróży oraz restauracjach. 

 

 

Newsletter - Bądź na bieżąco!newsletter templates powered by FreshMail

WAŻNE:
Zapisując się na nasz newsletter Wyrażaasz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Warto Szkolić Sp. z o.o. z siedzibą we Gnieźniew celu otrzymywania newsletterów.