Merchandising - Zasady Ogólne

Merchandising - Zasady Ogólne

Program szkolenia:

Zakres tematyczny/cele szkoleniowe

Program szkolenia

  

Otwarcie warsztatu

Zbudowanie poziomu otwartości i zaufania wśród uczestników poprzez poznanie się i określenie celów oraz zasad funkcjonowania w grupie szkoleniowe.

 • Poznanie się uczestników i trenera
 • Przedstawienie założeń i celów warsztatów
 • Przedstawienie metod pracy podczas szkolenia
 • Zbudowanie odpowiedniej atmosfery do współpracy i wymiany doświadczeń
 • Określenie indywidualnych celów uczestników zakotwiczonych w temacie szkolenia
 • Zakontraktowanie zasad wspólnej pracy podczas szkolenia
  

Zakres tematyczny/cele szkoleniowe

Program szkolenia

  

Drzewo decyzyjne klienta w procesie zaspakajania potrzeb

 • Zwiększenie świadomości wpływy merchandisingu na decyzje zakupowe konsumentów na poziomie sklepu i poznanie praktycznych narzędzi do zwiększania sprzedaży.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu podejmowania decyzji zakupowych przez klienta
 • Poznanie drzewa decyzyjnego w procesie zaspakajania potrzeb poprzez kupowanie produktów.
 • Etapy podejmowania decyzji zakupowych i wpływ merchandisingu na każdym z etapów.
 • Racjonalność, a emocje w czasie podejmowania decyzji.
 • Wpływ merchandisingu na zjawisko dysonansu pozakupowego.
 • Merchandising, jako technika zwiększająca lojalność konsumenta do produktu, marki, jaki i miejsca dokonywania zakupów.
  

Zakres tematyczny/cele szkoleniowe

Program szkolenia

  

Jak zachowuje się konsument w sklepie?

Zdobycie wiedzy z zachowania się konsumenta w sklepie.

 

 • Oddziaływanie środowiska sklepowego na zmysły konsumenta.
 • Wpływ otoczenia sklepowego na sposób poruszania się w sklepie.
 • 10 behavioralnych zasad konsumenta w sklepie min. strefa dekompresji, gorące i zimne miejsca ekspozycyjne, skanowanie półki.
  

Zakres tematyczny/cele szkoleniowe

Program szkolenia

  

Efektywne wykorzystanie powierzchni sprzedażowej w sklepie

Zdobycie wiedzy z efektywnego wykorzystania powierzchni sprzedażowej.

 • Oddziaływanie środowiska sklepowego na zmysły konsumenta.
 • Strefy sprzedaży w sklepie
  • strefa wejścia
  • „rozbiegu”
  • strefa zakupów
  • strefa kasowa
  • strefa wyjścia
  • strefa dekompresji
  • strefa gorąca ekspozycji
  • zimne miejsca ekspozycyjne
  • skanowanie półki.
  • “Martwe” strefy w sklepie
  

Zakres tematyczny/cele szkoleniowe

Program szkolenia

  

Promocje konsumenckie i dodatkowe ekspozycje

Zwiększenie świadomości wpływu promocji i dodatkowych ekspozycji na decyzje zakupowe konsumentów na poziomie sklepu i poznanie praktycznych narzędzi do zwiększania sprzedaży.

 • AIDA – technika zwiększająca efektywność i efektowność działań promocyjnych.
 • “wyróżnij się albo zgiń” – jak eksponować produkt, aby nie zginąć w gąszczu sklepowych promocji..
 • Parametr wrażliwości cenowej i jego wpływ na efektywność promocji.
 • Promocja – inwestycja, czy wydatek?
  

Zakres tematyczny/cele szkoleniowe

Program szkolenia

  

Czy cena na pewno jest najważniejsza dla konsumenta?

 • Zrozumienie roli komunikacji cenowej w sklepie przy podejmowaniu decyzji zakupu.
 • Poznanie wpływy oddziaływania materiałów reklamowych (POSM) twardych i miękkich, na decyzje zakupowe.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru tworzenia, budowania dodatkowych ekspozycji (paletowych, słupkowych, standów) w celu zwiększenia sprzedaży.
 • Zdobycie umiejętności posługiwania się i wykorzystania materiałów reklamowych zgodnie z ich przeznaczeniem w celu zwiększenia sprzedaży i budowania lojalności konsumenta.
 • Najlepsze praktyki i błędy przy komunikacji cenowej.
 • Materiały reklamowe (POSM) – sztuka czy rzemiosło?
 • Kategoryzacja ze względu na przeznaczenie POSM.
 • Najlepsze praktyki i błędy przy stosowaniu materiałów reklamowych.
 • Efekt koncentracji i rozproszenia na przykładzie stosowania POSM.
 • Co ważniejsze ilość, czy jakość?
 • Niekonwencjonalne i nowatorskie przykłady stosowania materiałów reklamowych.
  

Zakres tematyczny/cele szkoleniowe

Program szkolenia

  

Cross-merchandising

Poznanie techniki cross merchandisingu, jako sposobu na zwiększenie sprzedaży.

 • Zjawisko cross – selingu w obsłudze klienta – zasady
  

Zakres tematyczny/cele szkoleniowe

Program szkolenia

  

Zakończenie szkolenia

 • Podsumowanie treści szkolenia.
 • Indywidualne Plany Działania.
 • Ankieta szkoleniowa
 • Certyfikaty

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami z zakresu merchandisingu zapraszamy do kontaktu z biurem pod adresem: [email protected]

Szkolenia dofinansowane

Jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
Pomagamy w pozyskaniu środków na sfinansowanie kursu w ramach BUR (usługi rozwojowe), oraz KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Zobacz nasze przykładowe szkolenia

Merchandising - Zasady Ogólne

Przykładowy program: Merchandising - Zasady Ogólne

Merchandising - Projektowanie Sklepu

Przykładowy program: Merchandising - Projektowanie Sklepu

Narzędzia Visual Merchandisingu

Przykładowy program: Narzędzia Visual Merchandisingu

Category Management

Przykładowy program: Category Management (zarządzanie kategorią produktów)

Lat doświadczenia
Zadowolonych Klientów
Godzin szkoleniowych

Przeczytaj ostatnie wpisy na naszym blogu