,

PORADY EKSPERTA - tajemnice treningu menedżerskiego

PORADY EKSPERTA - tajemnice treningu menedżerskiego

Tym razem zapytaliśmy Pana Marcina Grzelaka – trenera biznesu, o tajemnice treningu menedżerskiego. A oto odpowiedzi:

1. Czym jest trening menedżerski?

Trening menedżerski jest mocno powiązany z bezpośrednim zarządzaniem i wdrażaniem określonych zachowań. Inaczej rzecz ujmując, jest to proces, który pomaga w osiąganiu lepszych wyników i działań, poprzez udział dwóch osób – szefa i pracownika.

2. Dla jakiej grupy pracowników jest on przeznaczony?

Jest to warsztat skierowany dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, który umożliwia szkolenie kadry menedżerskiej.

3. Jakie kompetencje można zwiększyć stosując tego typu trening?

Stosowanie treningu menedżerskiego pozwala na rozwój wszelkich kompetencji w zakresie zarządzania. W trakcie trwania takiego treningu można również zauważyć jakich kompetencji brakuje danej osobie do sprawnego zarządzania. Jeśli chodzi o kompetencje miękkie, to z pewnością można przećwiczyć takie umiejętności jak: motywowanie, delegowanie, wyznaczanie celów, czy też kontrolowanie.

4. Ile czasu powinniśmy poświęcić na trening menedżerski, żeby dał on efekty?

Tak jak w każdym innym treningu, tak samo i w kwestii treningu menedżerskiego najważniejsza jest systematyczność. Powinien on być przeprowadzany regularnie, przynajmniej raz w miesiącu – i co ważne – w wyznaczonych wcześniej terminach. Dzięki temu pomiędzy sesjami pracownik otrzymuje do wykonania – lub wyznacza sobie sam – zadania wdrożeniowe. Warto również pamiętać o tym, że taki trening powinien trwać ok. 45 minut.

5. Jakie błędy najczęściej są popełniane w zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich?

Najczęściej popełniany błąd, to trening nieregularny, np. przekładany na inne terminy. Do złych praktyk należy również zbyt szybkie tempo treningu, bądź warsztat trwający za długo, po 2-3 godziny. Jak już wcześniej wspominałem trening menedżerski powinien zamykać się w 45 minutach i jest to rozwiązanie optymalne. Kolejnym błędem jest nieprzygotowanie się menedżera do treningu, np. brak konkretnej scenki, którą można by przećwiczyć w trakcie szkolenia.

6. Proszę podać kilka przydatnych wskazówek dla zainteresowanych tematem.

Po pierwsze należy przygotować menedżera informując go wcześniej jak będzie wyglądał nasz trening menedżerski. Następnie powinniśmy wyznaczyć konkretne terminy na trening, gdyż pozwala to osobie, która będzie szkolona na komfort związany ze świadomością tego, co wydarzy się podczas warsztatu. W kolejnym etapie, tzn. w czasie trwania sesji powinniśmy przypomnieć zasady przeprowadzania treningu. Pamiętać należy oczywiście o czasie trwania treningu, który nie powinien przekraczać 45 minut, mając przy tym na uwadze cele, które wcześniej zostały wyznaczone. Istotne jest także przygotowanie samego menedżera, np. ułożenie scenki do odegrania. Oczywiście podczas całego procesu warto pamiętać o tym, iż dbamy o rozwój podwładnego, w związku z tym potrzebne jest pokazanie, że mamy dobre intencje i że robimy to po to, by osiągać lepsze rezultaty. Dzięki takiej postawie, pracownik nie będzie się bał wizyty u swojego szefa, a co za tym idzie, pokazania swoich ewentualnych niekompetencji.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *