Autocad – poziom podstawowy

Autocad – poziom podstawowy

Program szkolenia:

 • Interfejs programu AutoCAD –karty, panele, menu rozwijalne, zakładki plików, przełączniki stanu, pasek szybkiego dostępu, praca z plikami, obszary robocze, główne ustawienia.
 • Rysowanie podstawowych obiektów: Linie, Łuki, Okręgi, Polilinie, Punkty.
 • Nawigacja w obszarze modelu: powiększanie/ pomniejszanie, przesuwanie.
 • Rysowanie precyzyjne – określanie współrzędnych względnych i bezwzględnych w układzie kartezjańskim oraz biegunowym, korzystanie z trybów znajdowania punktów charakterystycznych (lokalizacja chwilowa i stała). Metody selekcji obiektów
 • Tryb ortogonalny , korzystanie z siatki i skoku, tryb odsunięcia względnego OD.
 • Podstawowe operacje w zakresie zmiany położenia obiektów: przesuwanie, obracanie, kopiowanie, kopia równoległa, wymazywanie, lustro, kopia szykiem.
 • Polecenia edycyjne modyfikujące obiekty: skalowanie, ucinanie, wydłużanie, zaokrąglanie, fazowanie, przerywanie, rozciąganie, rozbijanie, łączenie.
 • Mechanizm śledzenia lokalizacji.
 • Praca z warstwami: tworzenie, modyfikacja właściwości warstw, stany warstw, szablon rysunku z warstwami.
 • Właściwości obiektów, zmiana właściwości w listach rozwijalnych i w palecie właściwości.
 • Kreskowanie: ustawienia i opcje kreskowania.
 • Wymiarowanie, podstawowe polecenia wymiarowania: wymiar linowy, wyrównany, promienia, średnicy, długości łuku, kontynuacja wymiarowania (szeregowa i od bazy), definiowanie własnego stylu wymiarowania.
 • Ustawienia wydruku oraz wydruk z przestrzeni modelu

Szkolenia dofinansowane

Jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
Pomagamy w pozyskaniu środków na sfinansowanie kursu w ramach BUR (usługi rozwojowe), oraz KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Zobacz nasze przykładowe szkolenia

excel
Szkolenia Excel

Przykładowy program: MS Excel 2010 / 2016 – poziom średnio zaawansowany

word
Edytor tekstu Word

Przykładowy program: MS Word 2010 / 2016 – operacje zaawansowane

ms access
MS Access

Przykładowy program: MS Access 2010/2016 – Zaawansowana analiza danych

MS Project

Przykładowy program: MS Project 2010/2013/2016 - Zarządzanie projektami „Od A do Z”

Prezentacje

Przykładowy program: PREZI - jak stworzyć ciekawą prezentację

autocad
Grafika komputerowa

Przykładowy program: AUTOCAD – poziom podstawowy

Lat doświadczenia
Zadowolonych Klientów
Godzin szkoleniowych

Przeczytaj ostatnie wpisy na naszym blogu