MS Access 2010/2013/2016 – zaawansowana analiza danych

MS Access 2010/2013/2016 – zaawansowana analiza danych

Program szkolenia:

1. Kwerendy – zapytania o dane

  • Kwerendy agregujące
  • Funkcje agregacji
  • Kwerendy funkcjonaln
  • Kwerendy tworzące tabele
  • Kwerendy usuwające
  • Kwerendy dołączające
  • Kwerendy aktualizujące
  • Kwerendy krzyżowe
  • Kreator kwerend krzyżowych
  • Ręczne tworzenie kwerend krzyżowych
  • Najczęstsze błędy występujące w kwerendach

2. Transformacje danych za pomocą Accessa

  • Wyszukiwanie i usuwanie duplikatów
  • Popularne zadania transformacji danych
  • Wypełnianie pustych pól
  • Konkatenacja
  • Zmiana wielkości liter
  • Usuwanie początkowych i końcowych spacji z ciągu znaków
  • Wyszukiwanie i zastępowanie podanego tekstu
  • Dodawanie własnych opisów w kluczowych miejscach ciągu znaków
  • Parsowanie ciągów znaków rozdzielanych znacznikami

3. Wykonywanie analiz warunkowych

  • Stosowanie kwerend z parametrami
  • Korzystanie z funkcji warunkowych
  • Funkcja IIf
  • Funkcja Switch
  • Porównanie funkcji IIf i Switch

4. Podkwerendy i domenowe funkcje agregacji

  • Podkwerendy
  • Tworzenie podkwerend bez ręcznego wpisywania instrukcji SQL
  • Używanie operatorów IN i NOT IN w podkwerendach
  • Używanie podkwerend z operatorami porównania
  • Wykorzystywanie podkwerend jako wyrażeń
  • Stosowanie skorelowanych podkwerend
  • Wykorzystywanie podkwerend w kwerendach funkcjonalnych
  • Domenowe funkcje agregacji
  • Typy domenowych funkcji agregacji
  • Analiza składni domenowych funkcji agregacji
  • Używanie domenowych funkcji agregacji

5. Uruchamianie statystyk opisowych w Accessie

  • Uruchamianie opisowych statystyk z wykorzystaniem kwerend agregujących
  • Wyznaczanie rankingu, dominanty i mediany
  • Wybieranie losowych próbek ze zbioru danych
  • Wyznaczanie rankingów percentylowych
  • Określanie kwartyla rekordu
  • Tworzenie rozkładu częstości

6. Wykorzystanie VBA do usprawnienia procesu analizy danych

  • Tworzenie własnych funkcji
  • Sterowanie procesami analitycznymi za pomocą formularzy
  • Przetwarzanie danych za pomocą instrukcji RunSQL

7. Automatyzacja Excela i Accessa

  • Wiązanie obiektów
  • Automatyzacja eksportu danych do Excela
  • Uruchamianie makr Excela z poziomu Accessa
  • Wykonywanie parametryzowanych kwerend Accessa z poziomu Excela

8. Zaawansowane instrukcje SQL

  • Zaawansowane wyszukiwanie z wykorzystaniem operatora Like
  • Wybieranie unikatowych wartości i wierszy bez grupowania
  • Grupowanie rekordów i agregowanie danych za pomocą klauzuli GROUP BY
  • Definiowanie porządku sortowania za pomocą klauzuli ORDER BY
  • Instrukcje SELECT TOP i SELECT TOP PERCENT
  • Tworzenie tabel krzyżowych za pomocą instrukcji TRANSFORM
  • Scalanie zbiorów danych za pomocą operatora UNION

Szkolenia dofinansowane

Jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
Pomagamy w pozyskaniu środków na sfinansowanie kursu w ramach BUR (usługi rozwojowe), oraz KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Zobacz nasze przykładowe szkolenia

excel
Szkolenia Excel

Przykładowy program: MS Excel 2010 / 2016 – poziom średnio zaawansowany

word
Edytor tekstu Word

Przykładowy program: MS Word 2010 / 2016 – operacje zaawansowane

ms access
MS Access

Przykładowy program: MS Access 2010/2016 – Zaawansowana analiza danych

MS Project

Przykładowy program: MS Project 2010/2013/2016 - Zarządzanie projektami „Od A do Z”

Prezentacje

Przykładowy program: PREZI - jak stworzyć ciekawą prezentację

autocad
Grafika komputerowa

Przykładowy program: AUTOCAD – poziom podstawowy

Lat doświadczenia
Zadowolonych Klientów
Godzin szkoleniowych