MS Access 2010/2013/2016 – zaawansowana analiza danych

MS Access 2010/2013/2016 – zaawansowana analiza danych

Program szkolenia:

1. Kwerendy – zapytania o dane

 • Kwerendy agregujące
 • Funkcje agregacji
 • Kwerendy funkcjonaln
 • Kwerendy tworzące tabele
 • Kwerendy usuwające
 • Kwerendy dołączające
 • Kwerendy aktualizujące
 • Kwerendy krzyżowe
 • Kreator kwerend krzyżowych
 • Ręczne tworzenie kwerend krzyżowych
 • Najczęstsze błędy występujące w kwerendach

2. Transformacje danych za pomocą Accessa

 • Wyszukiwanie i usuwanie duplikatów
 • Popularne zadania transformacji danych
 • Wypełnianie pustych pól
 • Konkatenacja
 • Zmiana wielkości liter
 • Usuwanie początkowych i końcowych spacji z ciągu znaków
 • Wyszukiwanie i zastępowanie podanego tekstu
 • Dodawanie własnych opisów w kluczowych miejscach ciągu znaków
 • Parsowanie ciągów znaków rozdzielanych znacznikami

3. Wykonywanie analiz warunkowych

 • Stosowanie kwerend z parametrami
 • Korzystanie z funkcji warunkowych
 • Funkcja IIf
 • Funkcja Switch
 • Porównanie funkcji IIf i Switch

4. Podkwerendy i domenowe funkcje agregacji

 • Podkwerendy
 • Tworzenie podkwerend bez ręcznego wpisywania instrukcji SQL
 • Używanie operatorów IN i NOT IN w podkwerendach
 • Używanie podkwerend z operatorami porównania
 • Wykorzystywanie podkwerend jako wyrażeń
 • Stosowanie skorelowanych podkwerend
 • Wykorzystywanie podkwerend w kwerendach funkcjonalnych
 • Domenowe funkcje agregacji
 • Typy domenowych funkcji agregacji
 • Analiza składni domenowych funkcji agregacji
 • Używanie domenowych funkcji agregacji

5. Uruchamianie statystyk opisowych w Accessie

 • Uruchamianie opisowych statystyk z wykorzystaniem kwerend agregujących
 • Wyznaczanie rankingu, dominanty i mediany
 • Wybieranie losowych próbek ze zbioru danych
 • Wyznaczanie rankingów percentylowych
 • Określanie kwartyla rekordu
 • Tworzenie rozkładu częstości

6. Wykorzystanie VBA do usprawnienia procesu analizy danych

 • Tworzenie własnych funkcji
 • Sterowanie procesami analitycznymi za pomocą formularzy
 • Przetwarzanie danych za pomocą instrukcji RunSQL

7. Automatyzacja Excela i Accessa

 • Wiązanie obiektów
 • Automatyzacja eksportu danych do Excela
 • Uruchamianie makr Excela z poziomu Accessa
 • Wykonywanie parametryzowanych kwerend Accessa z poziomu Excela

8. Zaawansowane instrukcje SQL

 • Zaawansowane wyszukiwanie z wykorzystaniem operatora Like
 • Wybieranie unikatowych wartości i wierszy bez grupowania
 • Grupowanie rekordów i agregowanie danych za pomocą klauzuli GROUP BY
 • Definiowanie porządku sortowania za pomocą klauzuli ORDER BY
 • Instrukcje SELECT TOP i SELECT TOP PERCENT
 • Tworzenie tabel krzyżowych za pomocą instrukcji TRANSFORM
 • Scalanie zbiorów danych za pomocą operatora UNION

Szkolenia dofinansowane

Jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
Pomagamy w pozyskaniu środków na sfinansowanie kursu w ramach BUR (usługi rozwojowe), oraz KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Zobacz nasze przykładowe szkolenia

excel
Szkolenia Excel

Przykładowy program: MS Excel 2010 / 2016 – poziom średnio zaawansowany

word
Edytor tekstu Word

Przykładowy program: MS Word 2010 / 2016 – operacje zaawansowane

ms access
MS Access

Przykładowy program: MS Access 2010/2016 – Zaawansowana analiza danych

MS Project

Przykładowy program: MS Project 2010/2013/2016 - Zarządzanie projektami „Od A do Z”

Prezentacje

Przykładowy program: PREZI - jak stworzyć ciekawą prezentację

autocad
Grafika komputerowa

Przykładowy program: AUTOCAD – poziom podstawowy

Lat doświadczenia
Zadowolonych Klientów
Godzin szkoleniowych

Przeczytaj ostatnie wpisy na naszym blogu