Leadership – warsztatowe szkolenia dla liderów

Leadership – warsztatowe szkolenia dla liderów

Program szkolenia:

1. Kompetencje liderów

 • czynniki skutecznego przywództwa (wizja, działanie, inspirowanie),
 • cechy efektywnego kierownika,
 • kompetencje – efekty – demonstrowanie zachowania,
 • testy stylu kierowania,
 • moje kompetencje kierownicze – analiza i omówienie testów

2. Efektywna komunikacja

 • proces efektywnego przekazywania informacji,
 • bariery skutecznej komunikacji,
 • zasady przekazywania informacji zwrotnych

 3. Dynamika zespołu pracowniczego

 • fazy rozwoju – charakterystyka efektywnych zespołów,
 • budowanie zespołu pracowniczego,
 • fazy rozwoju zespołu pracowniczego,
 • efektywne kierowanie w poszczególnych fazach rozwoju

 4. Role przyjmowane przez poszczególnych członków rozwoju

 • koncepcja ról w zespole M. Belbina,
 • diagnoza własnej roli w zespole pracowniczym,
 • diagnoza ról pełnionych przez poszczególnych członków zespołu – mocne i słabe strony,
 • dopasowanie sposobów motywowania do typów pracownika

 5. Style kierowania zespołem pracowniczym 

 • rola lidera i jego stylu kierowania grupą,
 • warunki efektywności liderów zorientowanych na zadania i ludzi, koncepcja siatki kierowniczej
 • podstawowe style kierowania,
 • koncepcja zarządzania sytuacyjnego – model Hersey’a & Blancharda

  6. Narzędzia trafnej argumentacji i perswazji

 • Model poziomów logicznych czyli jak zmieniać przekonania
 • Etapy dialogu perswazyjnego: dostrojenie się , prowadzenie
 • Wywieranie wpływu na emocje rozmówców
 • Struktura języka perswazji
 • Metaprogramy czyli 12 rodzajów argumentów perswazyjnych;
 • Siła, ranga i kolejność argumentów
 • Ripostowanie i budowanie skutecznej kontrargumentacji
 • Typowe błędy argumentacyjne – jak je demaskować.

 7. Efektywne zarządzanie czasem:

 • Aktywne reguły w zarządzaniu czasem
 • Ustalanie priorytetów w zarządzaniu czasem
 • Wyznaczanie celów, analiza i kontrola ich realizacji
 • Techniki analizowania czasu pracy i tworzenie skutecznych planów działania.
 • Tworzenie planu pracy i kontrola nad nim
 • Przeszkody w zarządzaniu czasem – pożeracze czasu:
 • Delegowanie zadań jako proces
 8. Siła rozmowy z pracownikiem- ocena pracownicza
 • Istota systemu ocen pracowniczych: korzyści, cele i zasady
 • Rola kadry menedżerskiej w wprowadzeniu systemów ocen okresowych
 • Narzędzia oceny
 • Określenie zasad, metod i technik oceniania
 • Rozmowa oceniająca a kultura organizacji
 • Skuteczny feedback – konstruktywna informacja zwrotna
 • Ewaluacja i stymulowanie rozwoju kluczowych kompetencji pracowników istotnych w kontekście identyfikowania się z firmą

 9. Podsumowanie szkolenia

 • Przypomnienie głównych punktów
 • Formuła ZZZ:
  • Zabiorę – zabieram do swojego warsztatu techniki, które działają
  • Zmienię – zmienię niektóre stare techniki, aby działały lepiej
  • Zostawię za sobą – zostawiam stare działające techniki lub nienadające się do zmiany

10. Zadanie wdrożeniowe

Inne programy szkoleń, które mogą Cię zainteresować:

 • ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
 • FACHOWY KIEROWNIK SKLEPU SPOŻYWCZEGO
 • BUDOWANIE ZESPOŁÓW SPRZEDAŻOWYCH
 • SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO, CZYLI SZEF NA MIARĘ XXI WIEKU

Szkolenia dofinansowane

Jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
Pomagamy w pozyskaniu środków na sfinansowanie kursu w ramach BUR (usługi rozwojowe), oraz KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Zobacz nasze przykładowe szkolenia

szkolenia efektywny menedzer
Efektywny menedżer

Przykładowy program: Efektywny menedżer branży produkcyjnej

szkolenie team lider
Teamleader lider niemalowany

Przykładowy program: Leadership – warsztatowe szkolenia dla liderów

techniki sprzedaży - szkolenia wartoszkolić
Zarządzanie

Przykładowy program: Zarządzanie zespołem w pigułce

szkolenie Brand Building
Brand building

Przykładowy program: Employer branding - jak stworzyć silną markę pracodawcy

Lat doświadczenia
Zadowolonych Klientów
Godzin szkoleniowych

Przeczytaj ostatnie wpisy na naszym blogu