Siła szkoleń z negocjacji dla praktyków

Jeszcze u schyłku ubiegłego stulecia techniki negocjacyjne były typowe głównie dla mediatorów czy prawników. Dziś brak elementarnej znajomości technik negocjacyjnych paraliżuje dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Powoduje również, że nie potrafimy radzić sobie z konfliktami i przeszkodami w życiu osobistym. Umiejętności negocjacyjne przydają się bowiem zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Korzystają z nich dyplomaci, politolodzy, politycy, ale i handlowcy. Rozmaite szkolenia przedstawiają szereg technik, których zastosowanie gwarantuje osiąganie konkretnych celów biznesowych. Jakimi cechami powinien odznaczać się dobry negocjator? O czym pamiętać przy prowadzonych negocjacjach? O tym jakie wyróżniamy rodzaje negocjacji dowiesz się z tego artykułu.

Po pierwsze – jak negocjować

Podstawowymi kryteriami dobrych negocjacji jest pewność siebie, zdecydowana postawa oraz nastawienie na osiągnięcie porozumienia. Z pozoru banalne czynniki mają ogromny wpływ na przebieg i finał negocjacji. Pertraktacje z kontrahentem, któremu nie ufamy i którego podejrzewamy o nieuczciwość, negują pozytywne nastawienie, ważne przy przebiegu negocjacji i mogą zniweczyć ich finał. W przebiegu negocjacji istotną rolę odgrywają zdolności analityczne oraz umiejętność aktywnego słuchania. Pomagają one w formułowaniu trafnych postulatów i kontrargumentów kluczowych dla wyniku spotkania. Według badań, w roli negocjatora lepiej widziane są osoby o wysokiej kulturze osobistej, spokojne i powściągliwe na wszystkich etapach procesu negocjacyjnego. Zbyt pewni siebie oponenci posługujący się natarczywą lub agresywną retoryką okazują się w praktyce znacznie mniej skuteczni. Z tego powodu pożądaną cechą dobrego negocjatora jest dyplomacja, zarówno werbalna jak i behawioralna. Mowa ciała wiele mówi o rozmówcy, dlatego fundamentalną zasadą wszystkich rekinów biznesu jest zachowanie postawy otwartej, pewnej siebie i korelującej ze spokojnym tonem wypowiedzi. Nerwowe ruchy, opuszczanie głowy, drapanie, stukanie palcami, przebieranie nogami pod krzesłem i wiele innych zachowań zdradzają u strony negocjacji niepewność, którą oponent może łatwo wykorzystać stosując podstawowe techniki negocjacyjne (w tym te dotyczące wyprowadzania z równowagi).

Gdy jest to konieczne – argumentuj dąż do kompromisu

Kluczową cechą dobrego negocjatora jest również plastyczność ustaleń. Należy mieć na uwadze, że w negocjacjach nadrzędną wartością jest osiągnięcie porozumienia zadowalającego obie strony. Oczywiście oferta godna zaakceptowania niekoniecznie musi być ostateczna – zawsze warto negocjować o więcej korzyści. Zgoda na pierwszą proponowaną ofertę jest źle widziana. Oponenta negocjacyjnego zawsze traktujemy z szacunkiem, bez względu na to, czy warunki, jakie oferuje, są korzystne czy nie. Nigdy nie dopuszczamy do powstawania sytuacji konfliktowych, ponieważ mogą zniweczyć wszystkie dotychczasowe ustalenia.

Ostatnią i kluczową zasadą dobrych negocjacji jest staranne przygotowanie merytoryczne.
Ważne, żeby znać wszystkie możliwe argumenty kontr rozmówcy oraz być przygotowanym na wszelkie warianty i propozycje. Rozpoznanie potencjalnych potrzeb drugiej strony daje taktyczną przewagę, jednak należy mieć na uwadze, że w przypadku negocjacji trudnych, należy umieć skalować wagę poszczególnych korzyści i wybierać odpowiednie priorytety, których wynegocjowanie da nam poczucie osiągniętego sukcesu.

O tym jak przygotować się do negocjacji pisaliśmy też tutaj. Natomiast jakie korzyści niesie umiejętność negocjacji tutaj.

Wybrane szkolenia z negocjacji dla naszych klientów:

Szkolenie dla firmy Knauf „Negocjacje dla praktyków”

Jak negocjować w świecie agresywnego biznesu? Szkolenie dla firmy M.A.S ze Starachowic

Programy szkoleń:

Jeden z przykładowych programów z negocjacji dostępny w naszej ofercie.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej