Zarządzanie pracownikami w firmie budowlanej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie pracownikami w firmie budowlanej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie pracownikami w firmie budowlanej stanowi duże wyzwanie, ponieważ branża ta wymaga wysokiej jakości pracy i rygoru. Co oznacza więc, że na budowie, muszą być spełniane wszelkie standardy bezpieczeństwa i jakości pracy. Na kierownikach spoczywa, zatem odpowiedzialność, by pracownicy solidnie wykonywali swoje zadania, tak by nie dochodziło do błędów, które mogą skutkować nie tylko wysoką karą pieniężną dla firmy, ale również katastrofą budowlaną. Do takich katastrof często dochodzi niespodziewanie po latach ukończenia budowy. Pociągają wtedy one do odpowiedzialności osoby zarządzające i zabierają życie przypadkowym osobom.

Szkolenie Warto Szkolić

Aby uniknąć więc takich tragedii lub innych wypadków oraz dobrze zarządzać zespołem swoich pracowników, kierownicy i wszystkie osoby, które mają pod sobą pracowników, powinny się nieustannie szkolić. Szkolenia te mogą dotyczyć nie tylko zarządzania, ale również przepisów bezpieczeństwa, komunikacji – która jest przecież tak ważna w branży budowlanej. Dlatego z naszych usług szkoleniowych skorzystała jedna z większych firm budowlanych w Polsce. Szkolenie z zakresu zarządzania poprowadził dla pracowników tej firmy nasz trener Paweł Głowacki. Posiada on 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR. Jest współzałożycielem prywatnej firmy OZE. To także manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych. Dlatego to właśnie Paweł Głowacki, był odpowiednim trenerem, do przeprowadzenia tak ważnego szkolenia, jak zarządzanie w branży budowlanej.

Zarządzanie pracownikami w firmie budowlanej – rola kierownika

Niezwykle istotne podczas szkolenia okazało się, wyjaśnienie kierownikom ich roli w organizacji. Taka wiedza pomaga kierownikom lepiej zarządzać zespołem pracowników i daje im większą pewność siebie. Dzięki poznaniu swoich obowiązków, kompetencji i praw, kierownicy wiedzą jak mają się zachowywać w przeróżnych sytuacjach i jakie decyzje podejmować w trudnych sytuacjach z pracownikami, czy wykonawcami. Do nieczęstych zadań, które wiążą się z rolą kierownika i które zostały omówione podczas szkolenia należą:

 • Planowanie projektów – kierownicy odpowiadają za określanie terminów, kosztów i zasobów potrzebnych do zrealizowania planu. Ich obowiązkiem jest również opracowanie harmonogramu prac, który uwzględni wszystkie etapy projektu.
 • Nadzór nad pracami budowlanymi – kierownicy odpowiadają za nadzorowanie wszystkich prac oraz zapewnianie, że prace idą zgodnie z harmonogramem i wymaganiami klienta.
 • Zarządzanie zespołem pracowników – praca kierowników to także zarządzanie pracownikami. Kierownicy odpowiadają za wyznaczanie im zadań i obowiązków. Powinni również dawać pracownikom odpowiednie wsparcie, motywację oraz dbać o ich rozwój np. poprzez zapewnianie im szkoleń.
 • Dbanie o bezpieczeństwo – kierownicy odpowiadają za wykonywanie prac zgodnie z procedurami bezpieczeństwa oraz zapewnienie pracownikom dostępu do odpowiedniego sprzętu i środków ochrony osobistej.
 • Komunikacja – po stronie kierowników leży również regularna komunikacja z inwestorami, aby upewniać się, że prace są zgodne z ich oczekiwaniami. Kierownik odpowiada również za to, by informacje przekazywane zespołowi pracowników były jasne i klarowne.

Jak podsumowano na szkoleniu. Rola kierownika w firmie budowlanej, jest kluczowa dla sukcesu projektów budowlanych. To właśnie na nim spoczywają najbardziej odpowiedzialne i wymagające zadania, które przekładają się potem na finalny efekt prac.

Oczekiwania wobec kierownika odpowiadającego za zarządzanie pracownikami w firmie budowlanej

Kolejnym punktem omawianym na szkoleniu były oczekiwania firmy i pracowników wobec kierownika. Każda ze stron ma bowiem prawo wymagać od kierownika pewnych działań, komunikatów, czy dokładności w działaniu. Oczekiwania pracowników i firmy wobec kierownika są kluczowe dla skutecznego zarządzania projektem i do osiągnięcia sukcesu. Kierownik jest osobą, która musi być w stanie spełniać oczekiwania obu stron, by zbudować zespół o wysokiej wydajności i zadowolić klientów. Jeśli chodzi o firmę, wymagania koncentrują się przede wszystkim na efektywnym i skutecznym sposobie zarządzania. A konkretnie wśród takich wymagań mogą się znaleźć:

 • Skuteczne zarządzanie projektem
 • Doskonała komunikacja
 • Wiedza techniczna
 • Umiejętności przywódcze

Jeśli chodzi zaś o pracowników, to ich wymagania mogą być następujące:

 • Jasne określanie oczekiwań
 • Dostępność i otwartość na komunikację
 • Kierowanie zespołem w sposób sprawiedliwy i zgodny z zasadami etycznymi
 • Odpowiednie motywowanie
 • Skuteczne zarządzanie projektem

Kierownik w firmie budowlanej musi umieć sprostać tym oczekiwaniom, aby doprowadzić projekt do końca i zbudować zespół silnie zaangażowany i efektywnie pracujący – co oczywiście nie jest łatwym zadaniem. Odpowiednie zarządzanie zespołem i dostarczanie efektów prac, które są zgodne z oczekiwaniami klientów, zwiększa zaufanie do firmy. A to  finalnie przekłada się na jej lepszy wizerunek i większą liczbę zleceń, co generuje jej większe zyski.

Zarządzanie pracownikami w firmie budowlanej – podsumowanie

Szkolenie miało przede wszystkim wymiar praktyczny. Wśród metod szkoleniowych, trener Paweł Głowacki wykorzystał scenki sytuacyjne i przeprowadził liczne dyskusje z kierownikami, dzięki którym łatwiej będzie im pozyskaną wiedze wprowadzić w życie. W programie szkolenia znalazł się również temat schematu pracy z podwładnymi, w którym trener wymienił:

 • Wyznaczenie celów
 • Motywowanie
 • Wspieranie
 • Kontrolowanie i rozliczanie zadań

A także zarządzanie sytuacyjne Blancharda, na podstawie którego, omówione zostały etapy rozwoju pracowników i metody pracy kierownika nad tym rozwojem. W śród korzyści jakie dzięki szkoleniu zyskała firma oraz kierownicy, należy wymienić:

 • Zrozumienie roli kierownika w organizacji – co pomoże im lepiej zarządzać zespołami i lepiej przejść pracownikom przez powierzone zadania
 • Zrozumienie istoty wspierania rozwoju pracowników – co pomoże w budowaniu lepszej efektywności zespołów
 • Rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie menadżerów i wzajemnego wsparcia w trudnych sytuacjach – da szanse, aby po szkoleniu mogli wymieniać się doświadczeniami i rozwinąć swoje umiejętności menadżerskie
 • Poprawa komunikacji werbalnej i niewerbalnej – da szanse na bycie bliżej swoich pracowników, zauważać szybciej problemy i odpowiednio reagować na różnego rodzaju sytuacje
 • Rozwinięcie umiejętności motywowania i słuchania

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą pełną ofertą szkoleń, dzięki którym rozwiniesz kompetencje swoich pracowników. W ofercie posiadamy szkolenia menadżerskie, produkcyjne, transportowe, efektywności osobistej. Każde ze szkoleń dobieramy według aktualnych potrzeb naszych klientów. Dodatkowo pomagamy pozyskiwać środki na szkolenia i rozliczamy projekty po ich zakończeniu. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami!

Przeczytaj również:

Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuczna inteligencja w sprzedaży

Sztuczna inteligencja w sprzedaży Sztuczna inteligencja w sprzedaży to niezwykle dynamiczne i innowacyjne pole, które odgrywa coraz większą rolę w dzisiejszym świecie biznesu. AI w sprzedaży odnosi się do wykorzystania zaawansowanych technologii i algorytmów, które umożliwiają firmom analizę danych, prognozowanie, personalizację ofert, automatyzację procesów oraz optymalizację działań sprzedażowych. Dzięki zastosowaniu AI, firmy mają możliwość zrozumienia i reagowania na preferencje klientów w sposób bardziej…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuczna inteligencja w marketingu

Sztuczna inteligencja w marketingu Sztuczna inteligencja w marketingu to nie tylko innowacja, ale również konieczność, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów i pozostać konkurencyjnym na rynku. AI w marketingu umożliwia personalizację i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów w sposób, który jeszcze niedawno wydawał się niemożliwy. Dzięki precyzyjnym analizom danych, AI potrafi przewidzieć preferencje, zachowania i potrzeby konsumentów. Co pozwala marketerom tworzyć skuteczne strategie reklamowe i oferty…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy stanowi kluczową umiejętność dla efektywnego zarządzania zespołem i tworzenia harmonijnej atmosfery w organizacji. Niezależnie od tego, jak dobrze zorganizowany i zmotywowany jest zespół, konflikty mogą się pojawić. Różnice w poglądach, wartościach, stylach pracy, a także napięcia związane z konkurencją czy ograniczonymi zasobami, są nieuniknione. Istotą rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy jest umiejętność skutecznego…
dowiedz się więcej