Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Czym jest zarządzanie zmianą?

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej to proces, który polega na planowaniu, monitorowaniu i ocenie zmian w przedsiębiorstwie.  Zarządzanie zmianą jest kluczowe dla prowadzenia firmy. Przedsiębiorstwo, które chce być konkurencyjne, musi dostosowywać się do zmieniających się standardów, potrzeb klientów, czy technologii. Zmiany są szczególnie ważne w firmach produkcyjnych. To właśnie w tej branży najczęściej dochodzi do zmian w technologii, trendach, infrastrukturze firmy (system zarządzania przedsiębiorstwem, planowania, zarządzania jakością itd. Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej wymaga konkretnego, dokładnego planowania oraz zaangażowania pracowników na różnych poziomach organizacji. Dlatego też wprowadzanie zmian w firmie nie należy do najłatwiejszych zadań  i wymaga odpowiedniego przeszkolenia, by wdrażanie zmian mogło zakończyć się sukcesem.

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania zmianą, dlatego z naszych usług postanowiła skorzystać jedna z firm produkcyjnych, mająca swoją siedzibę na terenie Małopolski, a dokładnie w jej stolicy – Krakowie.  Zapraszamy do przeczytania naszej relacji z tego szkolenia, które poprowadził nasz trener Paweł Głowacki. Ekspert z 24 – letnim doświadczeniem w sprzedaży, zarządzaniu i współpracy z klientem.

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – wprowadzenie zmian

Trener Paweł Głowacki, po wyjaśnieniu, we wstępnym etapie szkolenia, czym jest zarządzanie zmianą, postanowił przejść do tematu wprowadzania zmian. Poruszył w nim tematy powodów, korzyści ale również zagrożeń, które wynikają z ich wprowadzania. Wśród powodów zmian wymienił:

 • Zmiany zaplanowane wewnętrzne:
  • zmiany w produktach, usługach
  • zmiany w systemie administracyjnym
 • Zmiany zaplanowane zewnętrzne:
  • wprowadzanie nowych technologii
  • postępy w przetwarzaniu danych i w komunikacji
 • Zmiany niezaplanowane wewnętrzne:
  • zmiany w zatrudnieniu
  • różnice w oczekiwanych i faktycznych wynikach
 • Zmiany niezaplanowane zewnętrzne:
  • regulacje rządowe
  • zewnętrzna konkurencja

Zmiany przynoszą dla przedsiębiorstwa również korzyści, ale także zagrożenia. Dlatego i te kwestie zostały poruszone zaraz po poznaniu powodów wprowadzania zmian. Nasz trener zadając pytanie dotyczące tego, czy warto prowadzać zmiany, wskazał uczestnikom następujące korzyści:

 • Poprawa wyniku finansowego
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
 • Stabilność biznesu
 • Usprawnienie, przyśpieszenie, optymalizacja procesów
 • Zwiększenie elastyczności firmy
 • Poprawa szybkości działania,
 • Zmniejszenie zużycia materiałów
 • Zmniejszenie zapasów
 • Redukcja kosztów

Odniósł się także do zagrożeń, które zawsze powinny być brane pod uwagę w procesie wprowadzania zmian. A należą do nich:

 • Zachwianie stabilności firmy,
 • Zwiększenie niezadowolenia pracowników,
 • Zwiększenie kosztów,
 • Odpływ Klientów firmy,
 • Utrudnienie wprowadzania kolejnych zmian

Istotne w zarządzaniu zmianą jest to, by wdrażanie zmian było procesem kontrolowanym i systematycznym, tak by zminimalizować wszelkie zagrożenia. Poznanie korzyści i zagrożeń jest zatem niezwykle istotne w kontroli procesu. Wiedza o nich, pozwala bowiem firmie na skuteczniejsze planowanie zmian i przewidywanie możliwych zagrożeń, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a nawet doprowadzić do jego upadku.

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – etapy wprowadzania zmian

Niezwykle istotne w procesie zmian, jest również zaangażowanie pracowników. Przede wszystkim zrozumiałe muszą być dla nich korzyści i cel wprowadzanych zmian. Należy dać im również prawo do opinii i sugestii. Jednak, by mogli oni wyrazić swoją opinię, muszą znać również etapy wprowadzanych zmian. Bez ich znajomości, mogą bać się całego procesu, stawiać zmianą opór, a co za tym idzie nie będą chętni do współpracy. Dlatego ważne na szkoleniu stało się zapoznanie menadżerów z poszczególnymi etapami wprowadzania zmian, które później przedstawią pracownikom. Trener Paweł Głowacki wykorzystał do tego dwa modele.

Model Kurta Lewina

Pierwszym z nich był model Kurta Lewina, który przedstawia trzy etapy wprowadzania zmian:

1.Rozmrożenie – wśród pracowników pojawia się potrzeba zmian

a) Wykreowanie w uczestnikach braku akceptacji stanu obecnego

 • Pokazanie korzyści wprowadzania zmiany
 • Przedstawienie szans wynikających z wprowadzenia zmiany

b) Uczestnicy czują faktyczną potrzebę zmiany

2. Przekształcenie – zmiana postaw / zachowań, kształtowanie nowych wzorców zachowań

 • propagowanie zmiany przy wsparciu autorytetów i „agentów zmiany”
 • oddziaływanie na zespoły i pojedyncze osoby
 • uczestnicy wprowadzają zmianę jako nowy standard

3. Zamrożenie – utrwalenie wprowadzonych wzorców postępowania i postaw poprzez pozytywne wzmacnianie zachowań

 • nagradzanie, pochwały, celebracja, pokazywanie korzyści.
 • niwelowanie zachowań niepożądanych.
 • nowe wzorce stają się̨ normami obowiązującymi w organizacji, a oparte  na nich działania stają się składnikiem codziennej rutyny

Model Johna Kottera

Kolejnym modelem, było 8 kroków zarządzania zmianą wg. Johna Kottera, które przedstawiają się następująco:

 • Wzbudź potrzebę zmiany
 • Stwórz zespoły przewodzące zmianom
 • Zdefiniuj wizję zmiany
 • Komunikuj i mobilizuj, aby zdobyć zaangażowanie
 • Sprzyjaj działaniu
 • Zadbaj o „małe sukcesy”
 • Nie przestawaj
 • Spraw by zmiana się utrzymała

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – reguły wprowadzania zmian

Zmiany w branży produkcyjnej, jak zostało powiedziane na początku tego artykułu, są niezbędne, by firma była konkurencyjna. Jednak, by wprowadzane zmiany nie wprowadzały w firmie chaosu i przynosiły pożądane efekty, ważne jest by trzymać się pewnych reguł wprowadzania zmian. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z następującymi regułami:

 • szczegółowe badania i odpowiednia ilość czasu na planowanie zmian
 • dostarczanie pracownikom jak największej ilości informacji o planowanym wprowadzeniu zmian
 • włączenie pracowników do procesu zmian
 • wprowadzanie zmian w tempie wyznaczonym przez pracowników
 • ustalanie priorytetów
 • mierzenie postępów – co pomoże sprawdzić, czy zmiany przynoszą oczekiwane rezultaty
 • elastyczność – zmiany niosą za sobą pewne ryzyko, dlatego ważne jest by umieć się dostosowywać do zmieniających się warunków
 • czas, który należy dać procesowi. Zmiany nie przyniosą efektu od razu.

Zapoznanie się z tymi zasadami, pomogło uczestnikom naszego szkolenia, zrozumieć, że sukces we wprowadzaniu zmian, to długi proces, który wymaga zaangażowania wszystkich pracowników i cierpliwości. W związku z tym, menadżerowie wiedzą już, że proces zmian trzeba nieustannie kontrolować i dać czas wprowadzanym zmianą, by ich działanie, przyniosło oczekiwane rezultaty. Dodatkowo uczestnicy wiedzą już, że za niepowodzenie procesu zmian odpowiada kilka czynników, a są nimi m.in.:

 • brak wiedzy na temat reguł i tego jak powinien wyglądać etap wprowadzania zmian
 • zbyt szybkie wnioski
 • brak współpracy z pracownikami
 • brak wizji
 • brak systematycznego planowania

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – lider

Osobą, która przewodzi procesowi zmian jest oczywiście lider. To on komunikuje się z pracownikami i stoi na ich czele. Dlatego trener, Paweł Głowacki, postanowił poświęcić mu osoby moduł. Omawiając temat lidera, trener zapoznał uczestników z cechami i umiejętnościami jakie powinien posiadać dobry lider zespołu. Dzięki temu etapowi szkolenia, uczestnicy, a zwłaszcza liderzy, potrafili zdiagnozować swoje kompetencje, które wymagają jeszcze rozwinięcia. Dlatego też nasz trener postanowił zaproponować firmie kolejne szkolenia na których, pomoże im je poprawić bądź wypracować.

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – podsumowanie

Podsumowując, poprowadzone przez nas szkolenie było bardzo angażujące, oparte na dyskusji, pracach w grupie oraz pracach indywidualnych. Nie zabrakło także omawiania poszczególnych zagadnień na forum. Dzięki szkoleniu firma zyskała:

 • wiedzę o tym jak powinno się wprowadzać zmiany
 • pomoc w przeprowadzeniu dwóch kluczowych zmian, które były już w trakcie wdrażania
 • umiejętność zaangażowania pracowników w procesy zmian
 • umiejętność zapoznania pracowników z wprowadzanymi zmianami

Jeśli prowadzisz firmę produkcyjną i chcesz podnieść kompetencje swoich pracowników z zakresu zarządzania zmianą, zgłoś się do nas, a przygotujemy szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb. Dodatkowo możemy pomóc Ci w pozyskaniu środków na szkolenie i rozliczeniu projektu.

 

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Budowanie zespołu pracowników na uczelni wyższej – relacja ze szkolenia

Budowanie zespołu pracowników na uczelni wyższej to zadanie wymagające przemyślanej strategii i zaangażowania na wielu poziomach organizacji. Proces ten jest kluczowy dla zapewnienia wysokiej jakości nauczania, badań naukowych oraz efektywnego zarządzania i administracji. W erze globalizacji i ciągłych zmian technologicznych, uczelnie stają przed wyzwaniem nie tylko przyciągnięcia, ale i utrzymania wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie przyczynić się do rozwoju instytucji i jej misji. Efektywne budowanie…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Skuteczny kierownik w obsłudze technicznej nieruchomości - relacja ze szkolenia

Skuteczny kierownik w obsłudze technicznej nieruchomości to postać kluczowa dla sprawnego funkcjonowania każdej nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia. To właśnie od jego umiejętności zarządczych, kompetencji technicznych i zdolności do efektywnego komunikowania się z zespołem oraz klientami zależy bezpieczeństwo, stan techniczny oraz wartość rynkowa obiektu. Dlatego też rola ta wymaga ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się wyzwaniom rynku nieruchomości. W…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Zarządzanie i współpraca w salonie samochodowym – relacja ze szkolenia

W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie motoryzacji, kluczowym elementem sukcesu każdego salonu samochodowego jest nie tylko znajomość najnowszych trendów i technologii, ale także skuteczne zarządzanie oraz budowanie zespołu zdolnego do wyjątkowej współpracy. W odpowiedzi na te potrzeby, zostaliśmy wybrani, aby zorganizować szkolenie skierowane do menedżerów i pracowników jednego ze znanych w Polsce salonów samochodowych. Szkolenie miało na celu nie tylko rozwój umiejętności zarządczych, ale również wzmocnienie…
dowiedz się więcej

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.