Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej jest procesem, który opiera się na czterech podstawach: planowania, kontrolowania, motywowania i organizowania działań, które są związane z pracownikami firmy. Jego celem jest zapewnienie efektywnego wykorzystywania potencjału pracowników firmy. Zarządzanie obejmuje wiele złożonych zadań do których należą przede wszystkim:

 • rekrutacja i selekcja pracowników
 • szkolenie i rozwój
 • motywowanie oraz ocenianie pracowników
 • ustalanie wysokości nagrodzenia
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów

W ramach zarządzania pracownikami, istotna jest również komunikacja, a konkretnie regularne rozmowy z podwładnymi. Dzięki nim możliwe jest zrozumienie ich potrzeb, celów, czy aspiracji. Efektem rozmów jest również budowanie dobrych relacji i efektywniejsza współpraca. Obecnie zarządzanie skupia się również na zwiększeniu zaangażowania pracowników po przez umożliwianie im podejmowania decyzji, czy wyrażania opinii dotyczących działania przedsiębiorstwa.

Jeśli chodzi o to, kto zajmuje się zarządzaniem pracownikami, to odpowiadają za to działy zasobów ludzkich i kadrowych. Obecnie jednak, coraz częściej, ta funkcja przypisywana jest również menadżerom i liderom. Zarządzanie pracownikami staje się coraz bardziej złożonym procesem, dlatego menadżerowie i liderzy muszą być elastyczni i posiadać umiejętność adaptacji do zmieniających się trendów i warunków na rynku. Żeby to jednak osiągnąć potrzebne jest odpowiednie ich przeszkolenie. Dlatego jedna z firm produkcyjnych, postanowiła skorzystać z naszego szkolenia, które dopasowaliśmy do jej potrzeb. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego szkolenia.

Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej – menadżer

Jak zostało wspomniane wcześniej, menadżerowie są osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie pracownikami. Ich rola jest niezbędna w osiągnięciu sukcesu przez firmę. Menadżerowie zapewniają bowiem realizację zadań wykonywanych przez pracowników. Trener Paweł Głowacki, który poprowadził to szkolenie, postanowił wyznaczyć osobny moduł, w którym wspólnie z uczestnikami, omówił obowiązki menadżera, a także oczekiwania wobec niego, które mają pracownicy i właściciele przedsiębiorstwa.

Rola menadżera w zarządzaniu pracownikami

Ważną kwestią było również omówienie poszczególnych ról menadżera, które stanowią filar w zarządzaniu pracownikami. Podejmując ten temat trener wraz z uczestnikami wymienił:

 • planowanie – menadżerowie określają jakie zadania powinny być i będą zrealizowane przez pracowników. Dodatkowo określają narzędzia, które będą potrzebne do wykonania zadań i efekty jakie powinna przynieść praca pracowników.
 • organizowanie – menadżerowie zajmują się organizacją i koordynacją zadań pracowników. Dzięki temu pracownicy posiadają wiedzę o tym, jaką rolę pełnią w zadaniu, za co są odpowiedzialni, a dodatkowo otrzymują niezbędne narzędzia pracy.
 • motywowanie – niezwykle ważne w roli menadżera jest motywowanie pracowników. Dzięki motywacji możliwe jest osiąganie lepszych wyników produkcyjnych. Motywacja ze strony menadżerów polega na zapewnianiu pracownikom nagród, premii, podwyżek, awansów i możliwości rozwoju.
 • monitorowanie i kontrolowanie – liderzy muszą sprawdzać wydajność pracowników i kontrolować postępy ich pracy. Jeśli efekty nie są zadawalające, menadżerowi powinni korygować działania pracowników i wprowadzać zmiany w założeniach.
 • zarządzanie konfliktami – w każdej firmie zdarzają się konflikty, niektóre wymagają natychmiastowej interwencji, by konflikt się nie rozszerzył. Dlatego też menadżerowie odpowiedzialni są za rozwiązywanie konfliktów między pracownikami. Jeśli nie uda się ich rozwiązać poprzez dialog menadżerowie odpowiedzialni są za to, by znaleźć najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji.
 • rozwój pracowników – menadżerowie powinni rozwijać kompetencje i umiejętności swoich pracowników, a możliwe jest to dzięki szkoleniom, kursom, mentoringowi i coachingowi

W ramach tematu menadżera, omówione zostały również zagadnienia: jak menadżer powinien pracować ze swoimi podwładnymi, by rozwijać ich samodzielność i kompetencje oraz jak powinien radzić sobie w trudnych sytuacjach menadżerskich. Podjęcie tego tematu pozwala menadżerom i liderom na rozwinięcie swoich kompetencji w zakresie zarządzania pracownikami oraz na poprawę działań, które do tej pory nie sprawdzały się najlepiej. To zaś ostatecznie przyczynia się do zwiększenia produkcji i większej efektowności pracowników.

Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej – komunikacja

Komunikacja jest niezwykle istotna w procesie zarządzania. Umiejętnie wykorzystywana i prowadzona, pozwala menadżerom na skuteczne komunikowanie się z ich podwładnymi. To natomiast sprawia, że cele, oczekiwania wobec pracowników oraz informacje na temat osiągnieć i wyzwań, są dla podwładnych zrozumiałe, a ich praca dzięki temu staje się efektywniejsza. Nasz trener zapoznał uczestników szkolenia z dwoma rodzajami komunikacji, mianowicie z komunikacją werbalną i niewerbalną. Podkreślił również istotę sprzężenia zwrotnego w komunikacji, czyli informacji zwrotnej, którą musi udzielać menadżer. Określił również sytuacje, w których mogą pojawić się konflikty, wynikające z niedopasowania komunikatów. W ostatnim etapie modułu dotyczącego komunikacji, trener Paweł Głowacki podjął temat właściwego dopasowywania komunikatów, które przekazuje się podwładnym. Do przekazania tej wiedzy wykorzystał typologię osobowości MBTI. Jest to test, który określa preferencje psychologiczne i typ osobowości. Opiera się on na czterech podstawowych funkcjach psychologicznych:

 • myśleniu – podejmowanie analogicznych decyzji, kierowanie się emocjami
 • odczuwaniu – skupianie się na własnym myśleniu i wewnętrznym świecie
 • intuicji – myślenie abstrakcyjne, dostrzeganie możliwości, skupianie się na przyszłości
 • percepcji – otwartość na zmiany, elastyczność

Na ich podstawie, możliwe jest opisanie 16 typów osobowości. Dzięki poznaniu ich wszystkich, menadżerowie zarządzający pracownikami, wiedzą jak dobrać styl komunikacji do każdego z nich. Nie jest to zadanie łatwe, bo każdy typ osobowości różni się od siebie i tym samym inaczej reaguje na przekazywane komunikaty. Przećwiczenie komunikacji ze wszystkimi rodzajami osobowości w praktyce, poprzez scenki sytuacyjne, pozawala na większe utrwalenie metod i łatwiejsze wykorzystywanie ich później w praktyce.

Model Blancharda w zarządzaniu pracownikami firmy produkcyjnej

Model Blancharda, to jedno z podejść w zarządzaniu, które skupia się na wykorzystywaniu różnych stylów kierowania w zależności od sytuacji. Wyróżnia się cztery takie style, które zostały omówione przez naszego trenera:

 • dyrektywny – gdy pracownik dostaje proste zadani, ale nie ma wystarczających umiejętności i wiedzy
 • coachingowi – gdy pracownik dostaje trudne zadanie, a posiada niewielką wiedzę i umiejętności
 • uczestniczący – gdy zadanie jest proste, a pracownik posiada już jakąś wiedzę i umiejętności
 • delegujący – gdy zadanie jest proste, a pracownik posiada dużą wiedzę i umiejętności

W temacie modelu sytuacyjnego Blancharda zostały omówione również zagadnienia dotyczące etapów rozwoju pracownika oraz rozkładania się zaangażowania na poszczególnych etapach. Dodatkowo poruszono także temat umiejętności, które powinny się zmieniać wraz z rozwojem samodzielności i odpowiedzialności pracowników.

Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej – podsumowanie

Przeprowadzone przez nasz szkolenie dla krakowskiej firmy produkcyjnej, opierało się na praktycznym przekazywaniu wiedzy. Nasz trener angażował uczestników szkolenia poprzez mini wykłady, dyskusje w grupach i na forum. Dodatkowo przeprowadził liczne ćwiczenia indywidualne i grupowe, a także scenki rozmów. Firma i pracownicy dzięki szkoleniu zyskali wiele ważnych korzyści, a są nimi między innymi:

 • Zrozumienie roli przełożonego w organizacji
 • Ustalanie zasad, które mogą doprowadzić do właściwe rozwoju zespołu, które mogą zapobiec wielu konfliktom
 • Rozwinięcie pracy w grupie menadżerów i wspieranie się w trudnych sytuacjach
 • Umiejętność słuchania pracowników i ich przekonywania
 • Planowanie rozwoju poszczególnych pracowników
 • Stosowanie indywidualnych narzędzi w komunikacji
 • Tworzenie efektywnych zespołów

Jeśli prowadzisz firmę i chcesz przeszkolić swoich menadżerów lub pracowników produkcji zgłoś się do nas i zyskaj szkolenie dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Nie masz środków na szkolenie? – nie musisz się tym martwić. Pomożemy Ci uzyskać dofinasowanie! Nie zwlekaj zadzwoń lub napisz – czekamy!

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie finansami w biurze rachunkowym – relacja ze szkolenia

Współczesny rynek usług rachunkowych i księgowych jest niezwykle konkurencyjny i dynamiczny. Biura rachunkowe stanowią kluczowy filar wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji w zakresie prowadzenia spraw finansowych. Dla klientów, biuro rachunkowe jest często zaufanym partnerem, który dba o poprawność rachunkowości, pomaga w rozliczeniach podatkowych i oferuje cenne doradztwo finansowe. Dla właścicieli biur rachunkowych, prowadzenie tego typu działalności wiąże się z zarządzaniem wieloma aspektami…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Sprzedaż i negocjacje w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Branża produkcyjna stanowi serce wielu gospodarek na całym świecie. To tutaj rodzą się produkty i usługi, które kształtują naszą codzienność i wpływają na rozwój społeczeństw. Jednak sukces w tej branży nie polega jedynie na produkcji doskonałych wyrobów. Kluczowym elementem jest także umiejętność skutecznej sprzedaży i negocjacji. W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą nie tylko tworzyć wysokiej jakości produkty,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Podstawy CzatuGPT dla firmy produkcyjnej – relacja ze szkolenia

W dobie dynamicznie rozwijającej się technologii, każda firma stojąca na froncie innowacji poszukuje nowych sposobów na zwiększenie swojej efektywności i konkurencyjności. Jednym z kluczowych narzędzi, które ostatnimi czasy zyskały na znaczeniu w środowisku biznesowym, jest CzatGPT. Zaawansowany system oparty na sztucznej inteligencji, stworzony przez OpenAI. W kontekście przemysłu produkcyjnego, gdzie precyzja, szybkość i innowacyjność są niezbędne, CzatGPT otwiera drzwi do nowych możliwości.…
dowiedz się więcej