Feedback - droga do doskonałości czy pułapka? Wywiad z Angeliką Kuczyńską.

Feedback – droga do doskonałości czy pułapka?

Feedback, czyli opinie i informacje zwrotne, są nieodłącznym elementem naszego życia zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. To one pomagają nam oceniać nasze działania, podejmować lepsze decyzje i doskonalić nasze umiejętności. Jednak pytanie, które często się pojawia, brzmi: czy feedback jest naprawdę drogą do doskonałości, czy może stanowić pułapkę, która utrudnia nasz rozwój? W wywiadzie z ekspertką Angeliką Kuczyńską poddamy ten temat gruntownej analizie, odkrywając zarówno pozytywne, jak i potencjalnie problematyczne aspekty feedbacku. Dowiemy się, jak skutecznie korzystać z opinii innych, aby osiągnąć wyższy poziom doskonałości w różnych obszarach naszego życia. A także jak unikać typowych błędów, które mogą prowadzić do stagnacji lub frustracji. Zapraszamy do czytania.

Jak odróżnić konstruktywny feedback od destrukcyjnego?

Angelika Kuczyńska: Umiejętność odróżnienia konstruktywnego od destrukcyjnego feedbacku jest kluczowym element skutecznej komunikacji. W konstruktywnym feedbacku skupiamy się na konkretnych zachowaniach lub sytuacjach, unikając ogólnych osądów. Konstruktywny feedback jest oparty na empatii i wyraża troskę o rozwój drugiej osoby, podczas gdy destrukcyjny ma zazwyczaj negatywne intencje lub jest wyrażany w sposób agresywny. Ważny jest również sposób dostarczania informacji – konstruktywny feedback jest jasny, zrozumiały i koncentruje się na faktach, a nie emocjach. W przeciwieństwie do tego, destrukcyjny feedback często zawiera osądy i generalizacje. Kluczem jest także otwarta i konstruktywna reakcja na feedback – w przypadku konstruktywnego feedbacku osoba jest gotowa do nauki i poprawy, podczas gdy w przypadku destrukcyjnego może wystąpić obrona lub zamknięcie się. Ostatecznie, konstruktywny feedback służy rozwojowi i budowaniu pozytywnych relacji, podczas gdy destrukcyjny może prowadzić do konfliktów i nie wnosi wartości dodanej.

Czy feedback zawsze jest konstruktywny?

Angelika Kuczyńska: Niestety, nie. W praktyce biznesowej niestety spotykam się z szeregiem sytuacji, w których „spłaszczony” feedback demotywuje pracowników, niszczy autorytet managera czy wpływa na zwiększoną rotację pracowników. Prawidłowo przeprowadzony feedback jest jednym z najważniejszych narzędzi, które jest wykorzystane w biznesie, aby poprawić wyniki pracy i wpłynąć na świadomy rozwój organizacji. Stąd wniosek jest jeden, jeśli chcemy korzystać z dobrodziejstw feedbacku musimy podejść do niego profesjonalnie i zgodnie z najlepszymi praktykami.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas udzielania feedbacku?

Angelika Kuczyńska: Podczas udzielania feedbacku, często popełniane są powszechne błędy. Kluczowym błędem jest brak konkretów – feedback jest zbyt ogólny i nie zawiera szczegółowych faktów. Kolejnym jest brak równowagi – skupienie się wyłącznie na negatywach, pomijając pozytywne aspekty. Brak empatii – dostarczanie feedbacku w sposób obraźliwy lub zbyt surowy. Często popełnianym błędem jest także zbyt długie zwlekanie z udzieleniem feedbacku, co może prowadzić do eskalacji problemów. Innym błędem jest brak konstruktywnych sugestii i wskazówek, pozostawiający odbiorcę feedbacku z poczuciem bezradności. Ostatecznie, często pomijany jest krok follow-up. Czyli brak dalszego monitorowania i wsparcia po udzieleniu feedbacku, co może prowadzić do braku rzeczywistej poprawy.

Jakie techniki można zastosować, aby feedback był bardziej efektywny?

Angelika Kuczyńska: Aby feedback był bardziej efektywny, warto zastosować kilka kluczowych technik:

  1. Ważne jest skupienie się na konkretnych przykładach i sytuacjach, które ilustrują dane zachowanie.
  2. Używanie jasnego i konstruktywnego języka, opierającego się na faktach, a nie emocjach, może znacząco poprawić odbiór feedbacku.
  3. Ważne jest pytanie o opinię i perspektywę odbiorcy, aby zrozumieć, jakie są jego odczucia i interpretacje sytuacji.
  4. Feedback powinien być oparty na konkretnej ocenie osiągnięć i postępów, a nie ogólnych osądach. Wreszcie, istotne jest ustalenie wspólnych celów i planu działania, aby pomóc osobie odbierającej feedback w rozwoju i poprawie.

Jak przyjmować feedback, aby wykorzystać go na swoją korzyść?

Angelika Kuczyńska: Akceptowanie feedbacku w celu osobistego rozwoju wymaga pewnych kluczowych kroków. Po pierwsze, trzeba być otwartym na opinie innych, bez obrony i negacji, co pozwali nam spojrzeć na siebie z perspektywy zewnętrznej. Po drugie, warto prosić o konkretne przykłady i sugestie, aby lepiej zrozumieć przekazywane informacje. Im bardziej konkretne informacje otrzymasz, tym łatwiej będzie ci podjąć działania naprawcze. Na koniec, przyjmując feedback, zastanów się, jakie konkretne kroki możesz podjąć, aby poprawić swoje umiejętności lub działania po otrzymaniu danej informacji. Osoby, które potrafią konstruktywnie reagować na feedback, mają większe szanse na rozwijanie swoich umiejętności i osiąganie sukcesów w biznesie. W każdym feedbacku tkwi potencjał, więc wykorzystaj go! Wszak, feedback jest jak mapa skarbu – pomaga nam znaleźć drogę do naszych najlepszych wersji! 😊

Czy feedback może wpłynąć negatywnie na relacje międzyludzkie?

Angelika Kuczyńska: To trochę tak jak z przyprawami w kuchni. Jeśli jest dawkowany z najlepszą sztuką, potrafi wzmocnić smak dania, tak jak nasze relacje, ale bez przepisu i wyczucia smaku możne spalić całe danie. Stąd najlepszym rozwiązaniem są systematyczne treningi.

Czy ocena może być pułapką, prowadzącą do nieustannego dążenia do doskonałości, kosztem innych aspektów życia?

Angelika Kuczyńska: Tak, feedback może stać się pułapką, zwłaszcza gdy osoba stawia sobie zbyt wysokie standardy i ciągle dąży do doskonałości. To może prowadzić do chronicznego napięcia i niezadowolenia, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Feedback to nieodzowny element rozwoju osobistego i zawodowego. Jest jak latarnia morska na naszej drodze, pomagająca nam unikać trudności na szlaku i prowadząca do sukcesu. Jednakże, ważne jest, aby nie przesadzać z jego ilością i nie robić z niego obsesyjnego punktu odniesienia. To narzędzie, które ma służyć doskonaleniu, nie zaś stać się nadmiernym obciążeniem.

Jak zbudować kulturę otwartości na ocenę w zespole lub organizacji?

Angelika Kuczyńska:  Aby stworzyć otwartą kulturę wobec feedbacku w zespole lub organizacji, należy zacząć od budowania zaufania oraz akceptacji wobec konstruktywnej krytyki. Liderzy powinni być głównymi propagatorami tej kultury, angażując się aktywnie w proces udzielania i przyjmowania opinii. Istotne jest również tworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której pracownicy czują się komfortowo wyrażając swoje myśli. Regularne spotkania poświęcone feedbackowi oraz nagradzanie za udział w tym procesie stanowią skuteczne narzędzia w budowaniu takiej kultury. W efekcie, organizacja może czerpać z korzyści wynikających z uczciwego i otwartego dialogu, co przyczynia się do jej rozwoju i sukcesu.

Czy feedback może służyć jako narzędzie do manipulacji? I jak ewentualnie się przed tym bronić?

Angelika Kuczyńska: Oczywiście, feedback może być czasem wykorzystywany do manipulacji, zwłaszcza w sytuacjach, gdy ktoś próbuje wywierać wpływ na innych lub osiągnąć własne cele kosztem innych. Aby się przed tym bronić, warto stosować zdrową krytyczność i analizować intencje osoby udzielającej opinii. Ważne jest także, aby zbierać feedback od różnych źródeł i sprawdzać jego prawdziwość. W organizacji istotne jest tworzenie atmosfery uczciwości i transparentności oraz promowanie kultury, która nie toleruje manipulacji. Warto również rozwijać umiejętności rozpoznawania manipulacji i skutecznych technik obrony przed nią, takie jak asertywność i umiejętność wyrażania swoich potrzeb.

Czy informacja zwrotna może hamować kreatywność i innowacyjność, skupiając się zbytnio na błędach i niedociągnięciach?

Angelika Kuczyńska: Owszem, feedback może potencjalnie zahamować kreatywność i innowacyjność. Szczególnie jeśli jest negatywny i skupia się głównie na błędach lub niedociągnięciach. Pracownicy mogą wtedy obawiać się eksperymentowania z nowymi pomysłami, obawiając się negatywnych ocen. Jednak odpowiednio dostosowany feedback, który koncentruje się na rozwoju i wsparciu, może wręcz przeciwnie, stymulować kreatywność. Aby uniknąć negatywnego wpływu feedbacku na innowacyjność, organizacje powinny tworzyć kulturę, która docenia różnorodność pomysłów i nie kara za ewentualne niepowodzenia. Pracownicy powinni czuć, że mają swobodę eksperymentowania i dzielenia się swoimi wizjami. Kluczem jest zrównoważone podejście, które łączy konstruktywną krytykę z otwartością na twórcze inicjatywy.

Czy istnieją sytuacje, w których lepiej jest zrezygnować z udzielania feedbacku?

Angelika Kuczyńska: Oczywiście, istnieją sytuacje, w których lepiej jest powstrzymać się od udzielania feedbacku:

  1. Kiedy mamy do czynienia z osobą, która nie jest gotowa na przyjęcie informacji zwrotnej, na przykład ze względu na silne emocje lub stres, może to tylko pogorszyć sytuację.
  2. Jeśli feedback dotyczy czegoś, na co osoba nie ma wpływu, na przykład sytuacji politycznej w organizacji, może to być demotywujące i bezproduktywne.
  3. Jeśli feedback jest zbyt ogólny lub niejasny, może wprowadzić zamieszanie zamiast pomóc.
  4. W przypadku, gdy relacja między nadawcą a odbiorcą feedbacku jest bardzo zła, warto zastanowić się, czy nie lepiej skonsultować się z kimś bardziej obiektywnym przed udzieleniem feedbacku.
  5. W sytuacjach, gdy feedback miałby naruszyć prywatność lub poufność danej osoby, zawsze trzeba zachować szacunek i ostrożność. W takich przypadkach warto rozważyć inne formy wsparcia lub komunikacji.

Feedback – szkolenie

Jesteś zainteresowany tym tematem? Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu! Nasze szkolenie zapewni Ci cenną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Podczas szkolenia zdobędziesz nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne doświadczenie, które pomoże Ci w realizacji Twoich celów zawodowych. Nie zwlekaj i wyślij zapytanie już teraz!

Przeczytaj również:

Szkolenia, Wiedza i rozwój, Wywiad

Jak obsługiwać gości hotelowych, by zapewnić im niezapomniany pobyt? Wywiad z Anną Możdżyńską

Branża hotelarska to sektor, w którym jakość obsługi gościa odgrywa kluczową rolę. W dzisiejszych czasach, gdy goście mają do wyboru wiele opcji, standard obsługi może przesądzić o sukcesie lub porażce danego hotelu. Co sprawia, że obsługa jest doskonała? Jakie elementy są niezbędne, aby goście czuli się wyjątkowo i chcieli wracać? Na te i inne pytania w naszym wywiadzie odpowiada ekspertka i trenerka w dziedzinie hotelarstwa – Anna…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Jak zostać ekspertem na dziale owoców i warzyw?

Zdrowe odżywianie staje się coraz bardziej popularne, rola eksperta na dziale owoców i warzyw nabiera szczególnego znaczenia. Konsumenci poszukują świeżych, wysokiej jakości produktów, a także profesjonalnych porad dotyczących ich wyboru, przechowywania i przygotowania. Dlatego właśnie umiejętności i wiedza specjalistów w tej dziedzinie są nieocenione. Zostanie ekspertem na dziale owoców i warzyw to nie tylko kwestia znajomości różnych odmian produktów, ale także zrozumienia sezonowości, najnowszych…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Jak skutecznie prowadzić marketing internetowy?

W dobie dynamicznego rozwoju technologii i cyfryzacji, marketing internetowy stał się nieodzownym elementem strategii każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Obecność w sieci oraz skuteczne dotarcie do potencjalnych klientów poprzez różnorodne kanały online to klucz do sukcesu. Właściwe zastosowanie narzędzi i technik marketingu internetowego pozwala na zwiększenie zasięgu oraz zaangażowania klientów, a także na maksymalizację zwrotu z inwestycji. W tym artykule przedstawimy kluczowe kroki, które pomogą…
dowiedz się więcej

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.