Opracowanie modelu biznesowego w hotelu – relacja ze szkolenia

Opracowanie modelu biznesowego w hotelu

W dynamicznym świecie branży hotelarskiej, opracowanie solidnego modelu biznesowego jest nie tylko zalecane, ale wręcz niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Model biznesowy stanowi fundament, na którym zbudowane są wszystkie operacje hotelu. Od zarządzania relacjami z klientami, przez strategie cenowe, aż po operacje wewnętrzne. W branży, która nieustannie ewoluuje w odpowiedzi na zmieniające się preferencje klientów i rozwój technologiczny. Zrozumienie i ciągłe dostosowywanie modelu biznesowego może znacząco wpłynąć na konkurencyjność hotelu na rynku.

Hotelarstwo, będąc jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi sektora usług, oferuje szerokie spektrum możliwości w zakresie modelowania biznesowego. Od luksusowych kurortów, przez sieci hotelowe. Aż po niewielkie, rodzinne pensjonaty, różnorodność modeli biznesowych jest tak bogata, jak różnorodne są potrzeby i oczekiwania gości.

Opracowanie modelu biznesowego w hotelu to proces, który zaczyna się od zrozumienia unikalnych cech rynku, identyfikacji docelowej grupy klientów. A także analizy konkurencji. Następnie, ważne jest zdefiniowanie wartości, które hotel może zaoferować swoim gościom. Oraz ustanowienie strategii, które pozwolą na realizację tych wartości w sposób zyskowny i zrównoważony. Jednak, by opracować model biznesowy, często potrzebna jest fachowa pomoc, którą znaleźć można w naszej firmie szkoleniowej. Wiele firm obdarza nas swoim zaufaniem. I było tak również w przypadku szkolenia dla jednego z hoteli, który postanowił zrealizować z nami szkolenie dotyczące opracowania modelu biznesowego. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego szkolenia, które poprowadził trener Michał Forysiak.

Geneza managementu – czyli wprowadzenie do zarządzania

Podczas pierwszego modułu szkolenia uczestnicy zostali zaznajomieni z głęboką historią zarządzania. Rozpoczynając od pierwszych zorganizowanych form zarządzania w starożytnych cywilizacjach. Aż po bardziej złożone struktury zarządcze, które ewoluowały w odpowiedzi na potrzeby rewolucji przemysłowej.

Trener Michał Forysiak podkreślił, jak zarządzanie rozwinęło się z prostych struktur hierarchicznych w starożytności do pierwszych prób zorganizowanego zarządzania w średniowieczu. Omówił również, jak rozwój handlu i przemysłu w czasach renesansu doprowadził do powstania nowych form organizacji pracy.

Następnie uczestnicy zostali wprowadzeni w klasyczne teorie zarządzania z początku XX wieku. Z naciskiem na prace takich myślicieli jak Frederick Taylor i Henri Fayol. Prowadzący przedstawił, jak ich idee legły u podstaw współczesnych praktyk zarządzania, omawiając zarządzanie naukowe oraz zasady organizacyjne.

Opracowanie modelu biznesowego w hotelu  – analiza rynku

W kolejnym etapie szkolenia, trener wprowadził uczestnik w podstawowe i zaawansowane techniki analizy rynku w kontekście branży hotelarskiej. Michał Forysiak zaczął od przedstawienia znaczenia analizy rynku dla sukcesu przedsiębiorstw hotelarskich. Zwracając uwagę na dynamiczne zmiany, które zachodzą w tej branży. Co zostało zilustrowane na przykładzie ostatnich trzech lat pełnych zawirowań i niepewności​​.

Omówione zostały różne metody analizy rynku hotelarskiego. Takie jak analiza SWOT (analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń), analiza konkurencji oraz analiza potrzeb i preferencji klientów. Trener omówił też, jak ważne jest zrozumienie lokalnych i globalnych trendów rynkowych. A także jakie są główne wyzwania i możliwości inwestycyjne w branży hotelarskiej. Dodatkowo podkreślone zostało znaczenie analizy transakcji, turystyki i bazy noclegowej. Które są kluczowe dla zrozumienia popytu i podaży na rynku hotelarskim. Uczestnicy mieli także okazję zrozumieć, jak trendy i preferencje gości wpływają na funkcjonowanie hoteli. Oraz jakie są plany i strategie wybranych sieci i firm działających w branży hotelarskiej​​.

Zwrócono także uwagę na różne narzędzia analityczne i źródła danych, które mogą być wykorzystane do analizy rynku hotelarskiego. W tym raporty branżowe, badania rynkowe oraz dane statystyczne. Uczestnicy zostali zapoznani z najnowszymi prognozami, analizami, danymi statystycznymi. A także informacjami o inwestycjach w skali kraju i regionów, które są kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji biznesowych​​. Po skończonej części teoretycznej, pracując w programie Excel, uczestnicy szkolenia dokonali analizy rynkowej wspólnie z trenerem.

Opracowanie modelu biznesowego w hotelu – zarządzanie operacyjne

Pierwsza część ostatniego etapu szkolenia skoncentrowana była na praktycznych ćwiczeniach, gdzie uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy. Każda z grup otrzymała zestaw scenariuszy problemowych związanych z wyzwaniami organizacyjnymi. Które miały być rozwiązane z zastosowaniem naukowych koncepcji zarządzania. Trener prowadził uczestników przez proces analizy problemu, identyfikacji potencjalnych rozwiązań, a następnie ich oceny i implementacji.

Następnie, uczestnicy zostali zintegrowani w większe grupy dyskusyjne. Skupiające się na przyszłości zarządzania, jak również na wyzwaniach, przed którymi stoją menedżerowie w XXI wieku. Michał Forysiak zainicjował dyskusje, przedstawiając kilka prowokacyjnych stwierdzeń i pytań, które skłoniły uczestników do refleksji i wymiany opinii. Dyskusje te obejmowały tematy takie jak rozwój technologiczny, zrównoważony rozwój, różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy oraz rozwój liderów na przyszłość. Trener podkreślił również, jak ważne jest, aby menedżerowie byli otwarci na nowe idee. A także by dostosowywali się do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego.

Opracowanie modelu biznesowego w hotelu – podsumowanie

W obliczu zmiennych trendów rynkowych i rosnącej konkurencji, właściwe zrozumienie i zastosowanie efektywnego modelu biznesowego staje się nie tylko atutem, ale koniecznością. Nasze szkolenie oferuje praktyczny, interaktywny przewodnik, który pomoże Ci zbudować solidne fundamenty dla Twojego biznesu hotelarskiego.

Podczas tego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zgłębić narzędzia, które pozwolą na wyróżnienie się swojego hotelu na tle konkurencji. Twoi pracownicy zostaną przeprowadzeni przez proces identyfikacji kluczowych elementów modelu biznesowego, pozwalając na lepsze zrozumienie, jak każdy element wpływa na ogólną wydajność i rentowność hotelu.

Nie przegap okazji, aby zyskać praktyczne umiejętności, które można natychmiast zastosować w swoim przedsiębiorstwie hotelarskim. Szkolenie z modelowania biznesowego w hotelu jest inwestycją w Twoją przyszłość oraz trwałą konkurencyjność Twojego hotelu na rynku. Zapraszamy do wysłania zapytania i odkrycia kluczowych strategii, które przyspieszą rozwój Twojego biznesu w branży hotelarskiej!

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej